Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 372887-2020

07/08/2020    S152

Tschechien-Plzeň: Programmierung von Anwendersoftware

2020/S 152-372887

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 136-334896)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Plzeňský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70890366
Postanschrift: Škroupova 18
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 306 13
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Jarmila Pechátová
E-Mail: jarmila.pechatova@plzensky-kraj.cz
Telefon: +420 377195636
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.plzensky-kraj.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/vz00008027

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Komponenta pro pořizování ÚPD (územně plánovací dokumentace) v jednotné digitální podobě v DMVS (Digitální mapa veřejné správy)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212000 Programmierung von Anwendersoftware - RC06 - CA43
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

a) Vytvoření nebo dodání komponenty (programového vybavení) zajišťující kontrolu, transformaci a import (tzv. ETL nástroje) geodat ÚPD do jednotného datového skladu územního plánování Plzeňského kraje.

b) Jednotná publikace dat ÚPD nového datového modelu pomocí mapového klienta v rámci Geoportálu Plzeňského kraje.

c) Tvorba metodických pokynů jednotného zpracování ÚPD pro zpracovatele ÚPD Plzeňského kraje jejichž součástí bude též definice a popis jednotného datového modelu, definice struktury dat a jejich jednotná symbologie.

d) Poskytování služeb technické podpory naimplementovaného softwarového nástroje (zaškolení administrátora, upgrade a update, odstraňování závad aplikace aj.).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/08/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 136-334896

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Anstatt:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují), a to doklad zahrnující příslušné živnostenské oprávnění ve vztahu k předmětu VZ.

muss es heißen:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje).

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek
Anstatt:
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Dodatečné informace zveřejněny na profilu zadavatele na https://ezak.cnpk.cz/vz00008027.