Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 373042-2022

11/07/2022    S131

Roumanie-București: Milieux de culture

2022/S 131-373042

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ministerul Sanatatii
Numéro national d'identification: 4266456
Adresse postale: Strada: Popişteanu Cristian, nr. 1-3
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010024
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Carmen Comandasu
Courriel: achizitii.centralizate@ms.ro
Téléphone: +40 3072594
Fax: +40 3072508
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ms.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Achiziția publică centralizată, la nivel național, pentru dispozitivele medicale de tipul reactivilor și mediilor de cultură pentru identificarea tulpinilor de Mycobacterium tuberculosis și punerea în evidență a rezistențelor multiple prin genotipare sau metode fenotipice rapide

Numéro de référence: 4266456202112
II.1.2)Code CPV principal
24931250 Milieux de culture
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare dispozitive medicale de tipul reactivilor și mediilor de cultură pentru identificarea tulpinilor de Mycobacterium tuberculosis și punerea în evidență a rezistențelor multiple prin genotipare sau metode fenotipice rapide.

Acordul cadru va fi încheiat cu maxim 7 operatori economici.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 - a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 24 314 782.84 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi GenoType MTBDR plus compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 8,928/ test

Maxim ut/AC: 14,592/ test

Minim ut/CS: 5/ test

Maxim ut/CS: 50/ test

Dacă se cunoaşte,

- valoarea estimată / acord cadru fără TVA (numai în cifre): intre 1,353,306.24 si 2,211,855.36 Monedă: RON

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 7579.00 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Medii și reactivi compatibili cu sistemul VersaTrek pt antibiograma la substante antituberculoase de linia întâi

Lot nº: 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 100/ test

Maxim ut/AC: 300/ test

Minim ut/CS: 2/ test

Maxim ut/CS: 10/ test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2112.80 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mediu solid Lowenstein Jensen pt cultivarea M. tuberculosis

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 2,647,600/tub

Maxim ut/AC: 3,457,150/tub

Minim ut/CS: 100/tub

Maxim ut/CS: 3000/tub

Dacă se cunoaşte,

- valoarea estimată / acord cadru fără TVA (numai în cifre): intre 4,368,540.00 si 5,704,297.50Monedă: RON

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4950.00 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi Xpert MTB/Rif compatibili cu echipamentul GeneXpert

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 61,470 / cartus

Maxim ut/AC: 106,050 / cartus

Minim ut/CS: 10/ cartus

Maxim ut/CS: 160/ cartus

valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 6635.20 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi GenoType MTBDR sl compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 2,016/ test

Maxim ut/AC: 5,088/ test

Minim ut/CS: 5/ test

Maxim ut/CS: 40/ test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 6459.20 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Medii și reactivi pt antibiograma substantelor antiTB linia întâi în sistem MGIT

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 8,960 /test

Maxim ut/AC: 12,360/test

Minim ut/CS: 2/test

Maxim ut/CS: 40/test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 8451.20 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Medii și reactivi compatibili cu sistemul VersaTrek pt cultivarea în mediu lichid a M. tuberculosis

Lot nº: 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 2,000 / test

Maxim ut/AC: 4,200/ test

Minim ut/CS: 2/ test

Maxim ut/CS: 50/ test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2191.50 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kit pt decontaminarea produselor conținînd micobacterii, în vederea cultivării

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 821/ kit

Maxim ut/AC: 1,666/ kit

Minim ut/CS: 1/ kit

Maxim ut/CS: 10/ kit

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 5850.00 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Medii și reactivi pt antibiograma la Pirazinamidă în sistem MGIT

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 6,100/ test

Maxim ut/AC: 8,500/ test

Minim ut/CS: 2/ test

Maxim ut/CS: 50/ test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 3922,00 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi NTM-DR compatibili cu sistemul sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA prin metoda LPA

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 1,152 / test

Maxim ut/AC: 3,648/ test

Minim ut/CS: 5/ test

Maxim ut/CS: 30/ test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4531.20 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi Xpert MTB/XDR compatibili cu echipamentul GeneXpert

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 3,190/ cartus

Maxim ut/AC: 5,660 / cartus

Minim ut/CS: 10 / cartus

Maxim ut/CS: 50/ cartus

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4113.50 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mediu solid Lowenstein Jensen pt testarea sensibilității M. tuberculosis la medicamente anti TB de linia întâi și linia a doua

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 3,630/trusă cu 20 tuburi (10 tuburi/serie)

Maxim ut/AC: 4,130/trusă cu 20 tuburi (10 tuburi/serie)

Minim ut/CS: 1/trusă cu 20 tuburi (10 tuburi/serie)

Maxim ut/CS: 20/trusă cu 20 tuburi (10 tuburi/serie)

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 6400.00 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Medii și reactivi pt antibiograma substantelor antiTB linia a doua în sistem MGIT

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 2,880/ test

Maxim ut/AC: 4,800/ test

Minim ut/CS: 2/ test

Maxim ut/CS: 30/ test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 7192.80 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Medii și reactivi compatibili cu sistemul automat MGIT pentru cultivarea în mediul lichid a M. tuberculosis

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 69,500/ test

Maxim ut/AC: 84,200/ test

Minim ut/CS: 5/ test

Maxim ut/CS: 130/ test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 5697.90 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi GenoType Mycobacterium AS compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 1,152/ test

Maxim ut/AC: 3,648/ test

Minim ut/CS: 5/ test

Maxim ut/CS: 30/ test

Dacă se cunoaşte,

- valoarea estimată / acord cadru fără TVA (numai în cifre): intre 142,801.92 si 452,206.08 Monedă: RON

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 3718.80 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mediu solid Lowenstein Jensen pt testarea sensibilității M. tuberculosis la medicamente anti TB de linia întâi (izoniazidă și rifampicină)

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 36,530 /trusă (cu 4 tuburi)

Maxim ut/AC: 46,486/trusă (cu 4 tuburi)

Minim ut/CS: 2/trusă (cu 4 tuburi)

Maxim ut/CS: 200/trusă (cu 4 tuburi)

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 5000.00 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi GenoType Mycobacterium CM compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 1,920/ test

Maxim ut/AC: 4,608/ test

Minim ut/CS: 5/ test

Maxim ut/CS: 40/ test

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 5809.60 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kit calibratori MGIT

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 26/Kit cu 17 tuburi

Maxim ut/AC: 38/Kit cu 17 tuburi

Minim ut/CS: 1/Kit cu 17 tuburi

Maxim ut/CS: 3/Kit cu 17 tuburi

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4818,00 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Test imunocromatografic rapid AgMPT64 de identificare a complexului Mycobacterium tuberculosis

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 124,075/ test

Maxim ut/AC: 152,350/ test

Minim ut/CS: 20/ test

Maxim ut/CS: 400/ test

Dacă se cunoaşte,

- valoarea estimată / acord cadru fără TVA (numai în cifre): intre 1,487,659.25 si 1,826,676.50 Monedă: RON

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4796.00 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi GenoType Mycobacterium MTBC compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24931250 Milieux de culture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

sediul autoritatilor contractante

II.2.4)Description des prestations:

Minim ut/AC: 1,152/ test

Maxim ut/AC: 3,648/ test

Minim ut/CS: 5/ test

Maxim ut/CS: 40/ test

Dacă se cunoaşte,

- valoarea estimată / acord cadru fără TVA (numai în cifre): intre 167,316.48 si 529,835.52 Monedă: RON

- valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 5809.60 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 246-649304
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 20
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 19
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 293
Lot nº: 10
Intitulé:

Medii și reactivi compatibili cu sistemul automat MGIT pentru cultivarea în mediul lichid a M. tuberculosis

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6220293
Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A
Ville: Pipera (Voluntari)
Code NUTS: RO322 Ilfov
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro
Téléphone: +40 314011090
Fax: +40 314011089
Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 690 486.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 690 486.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 289
Lot nº: 17
Intitulé:

Mediu solid Lowenstein Jensen pt testarea sensibilității M. tuberculosis la medicamente anti TB de linia întâi (izoniazidă și rifampicină)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino
Numéro national d'identification: 15203810
Adresse postale: Strada Independenţei, Nr. 103
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050096
Pays: Roumanie
Courriel: e-licitatie@cantacuzino.ro
Téléphone: +40 213069138
Fax: +40 213069307
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 115 664.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 115 664.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 287
Lot nº: 4
Intitulé:

Reactivi GenoType Mycobacterium AS compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10572840
Adresse postale: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010157
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@topdiag.com
Téléphone: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 452 206.08 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 288
Lot nº: 3
Intitulé:

Reactivi NTM-DR compatibili cu sistemul sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA prin metoda LPA

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10572840
Adresse postale: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010157
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@topdiag.com
Téléphone: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 550 993.92 RON
Valeur totale du marché/du lot: 550 993.92 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 286
Lot nº: 5
Intitulé:

Reactivi GenoType Mycobacterium CM compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10572840
Adresse postale: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010157
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@topdiag.com
Téléphone: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 669 265.92 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 295
Lot nº: 12
Intitulé:

Medii și reactivi pt antibiograma substantelor antiTB linia întâi în sistem MGIT.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6220293
Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A
Ville: Pipera (Voluntari)
Code NUTS: RO322 Ilfov
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro
Téléphone: +40 314011090
Fax: +40 314011089
Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 611 420.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 611 420.80 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 291
Lot nº: 18
Intitulé:

Mediu solid Lowenstein Jensen pt testarea sensibilității M. tuberculosis la medicamente anti TB de linia întâi și linia a doua

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino
Numéro national d'identification: 15203810
Adresse postale: Strada Independenţei, Nr. 103
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050096
Pays: Roumanie
Courriel: e-licitatie@cantacuzino.ro
Téléphone: +40 213069138
Fax: +40 213069307
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 313 340.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 313 340.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 298
Lot nº: 15
Intitulé:

Kit calibratori MGIT

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6220293
Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A
Ville: Pipera (Voluntari)
Code NUTS: RO322 Ilfov
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro
Téléphone: +40 314011090
Fax: +40 314011089
Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 61 028.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 61 028.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 294
Lot nº: 11
Intitulé:

Kit pt decontaminarea produselor conținînd micobacterii, în vederea cultivării

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6220293
Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A
Ville: Pipera (Voluntari)
Code NUTS: RO322 Ilfov
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro
Téléphone: +40 314011090
Fax: +40 314011089
Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 974 610.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 974 610.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 296
Lot nº: 13
Intitulé:

Medii și reactivi pt antibiograma substantelor antiTB linia a doua în sistem MGIT

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6220293
Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A
Ville: Pipera (Voluntari)
Code NUTS: RO322 Ilfov
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro
Téléphone: +40 314011090
Fax: +40 314011089
Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 150 848.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 150 848.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 297
Lot nº: 14
Intitulé:

Medii și reactivi pt antibiograma la Pirazinamidă în sistem MGIT

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6220293
Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A
Ville: Pipera (Voluntari)
Code NUTS: RO322 Ilfov
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro
Téléphone: +40 314011090
Fax: +40 314011089
Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 666 740.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 666 740.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 283
Lot nº: 8
Intitulé:

Reactivi GenoType MTBDR plus compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10572840
Adresse postale: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010157
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@topdiag.com
Téléphone: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 211 855.36 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 211 855.36 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 284
Lot nº: 7
Intitulé:

Reactivi GenoType MTBDR sl compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10572840
Adresse postale: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010157
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@topdiag.com
Téléphone: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 821 610.24 RON
Valeur totale du marché/du lot: 821 610.24 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 290
Lot nº: 16
Intitulé:

Mediu solid Lowenstein Jensen pt cultivarea M. tuberculosis

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino
Numéro national d'identification: 15203810
Adresse postale: Strada Independenţei, Nr. 103
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050096
Pays: Roumanie
Courriel: e-licitatie@cantacuzino.ro
Téléphone: +40 213069138
Fax: +40 213069307
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 669 726.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 5 669 726.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 292
Lot nº: 9
Intitulé:

Test imunocromatografic rapid AgMPT64 de identificare a complexului Mycobacterium tuberculosis

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MEDICAMED MARKET S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 25612609
Adresse postale: Strada Gârniţei, Nr. 4
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 041955
Pays: Roumanie
Courriel: office@medicamed.ro
Téléphone: +40 742156700
Fax: +4 0213226864
Adresse internet: www.medicamed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 825 153.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 825 153.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 285
Lot nº: 6
Intitulé:

Reactivi GenoType Mycobacterium MTBC compatibili cu sistemul de hibridizare HAIN prin metoda LPA

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Top Diagnostics S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10572840
Adresse postale: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010157
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@topdiag.com
Téléphone: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresse internet: www.topdiag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 529 835.52 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022