Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 374698-2022

11/07/2022    S131

Bulgarie-Sofia: Vêtements de fonction

2022/S 131-374698

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: STOLIChEN ELEKTROTRANSPORT EAD
Numéro national d'identification: 121683785
Adresse postale: ul. Podpolkovnik Kalitin No..30
Ville: gr. Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Code postal: 1233
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Ivaylo Bozhidarov Uzunov
Courriel: ivuzunov1@gmail.com
Téléphone: +359 28334101
Fax: +359 29316184
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.elektrotransportsf.com/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/2338
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка на униформено облекло

II.1.2)Code CPV principal
18222000 Vêtements de fonction
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

„Доставка на униформено облекло”- разделена в четири обособени позици:

Обособена позиция 1: “Доставка на панталони и поли”;

Обособена позиция 2: “Доставка на връхно облекло”.

Обособена позиция 3: “Доставка на униформени ризи“

Обособена позиция 4: “Доставка на пуловери”.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 186 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Доставка на връхно облекло

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18213000 Coupe-vent
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Description des prestations:

Доставка на връхно облекло, както следва:

-Якето е функционална многосезонна връхна дреха с елегантен дизайн и е предназначена да защитава тялото от студ, вятър, прах и вода.

Якето е изпълнено в тъмносин цвят. Изработена е от лицева дишаща тъкан с мембрана и неподвижен полиестерен хастар.

Якето се изработва в свободен прав силует, и е с висока права яка закрит тип, която може да става и легнала. Закопчаването на якето е отпред с метален цип, покрит с допълнителна платка (канон) с три броя тик-так копчета. Отзад на яката да има цип, предназначен за качулка от лицев плат. Качулката има цип за сваляне и поставяне. и е с удължение отпред, закопчаващо се с велкро; възможност за регулиране на размера посредством шнур и стопери. Ръкава е прикачен, едношевен, завършващ с маншет с ластик. В горната предна част на якето (под ръкавната извивка) има поставен вентлационен отвор с мрежа (капса) с вътрешен диаметър минимум 9 мм. Джобовете са: един вътрешен джоб на хастара с велкро, един външен горен в ляво с капак закопчаващ се с копче тик-так и два долни прорязани с цип, покрит с филетка укрепена с понт.Якето има платка отпред и на гърба. На гърба от двете страни под платката има плохи , осигуряващи свобода на движенията.Подгъва е прав с ластичен шнур и двоен стопер за пристягане от двете страни.Към якето има сваляща се топла подплата, двойно капитонирана (10/10 см) с полиестерана вата минимум 150 гр./м². Ватата се прикачва към якето с цип отпред, три копчета с ластични гайки на тила и по едно на ръкавите.Якето е многофункционална връхна дреха за целогодишна употреба:

- при лоши атмосферни условия;

- в температурен диапазон от + 20° С до - 20° С;

- при вятър над 3 m/s;

- при проливен дъжд или мокър сняг.

При работа на открито и в лоши атмосферни условия, свалящата се топла подплата осигурява добра термоизолация.Основно изискване към лицевата тъкан за изработване на шубата е да бъде с мембрана и "дишаща” - водонепроницаема и недопускаща запарване на тялото при активно движение. На връхното облекло на горният ляв джоб да бъде поставен фирмен знак/лого и наименованието на Възложителя.

Количествата са както следва:

1.Мъжко яке с качулка- лятно/зимно - 750 бр.;

2.Дамскo яке с качулка- лятно/зимно - 250 бр.;

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Функционалност и естетически облик / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Срок на доставка (в календарни дни) / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при употреба / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Pondération: 5
Prix - Pondération: 55
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

-1 бр. мъжко яке с качулка /лятно/зимно/.

-1 бр. дамско яке с качулка /лятно/зимно/.Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Доставка на ризи

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18332000 Chemises
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

Централен склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Description des prestations:

Доставка на ризи, както следва:

Еталоните да съответстват на техническата спецификация.

Спецификацията е както следва :

риза- мъжка  с къс ръкав /цвят  светло син ;

риза- дамска с къс ръкав /цвят  светло син /;

риза- мъжка с дълъг ръкав /цвят светло син ;

риза- дамска с дълъг ръкав /цвят светло син /;

Количествен състав: Памук/ Полиестер 80%-90%/10%-20%.

Количествата са както следва:

1.Мъжка риза -с къс ръкав - 1150бр.;

2.Мъжка риза - с дълъг ръкав-1150бр.;

3.Дамска риза с къс ръкав-400бр.

4.Дамска риза с дълъг ръкав-400бр.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Функционалност и естетически облик / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Срок на доставка (в календарни дни) / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при употреба / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Pondération: 5
Prix - Pondération: 55
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

За обособена позиция 3:

-1 бр. риза- мъжка с къс ръкав; -1бр. риза- мъжка с дълъг ръкав;-1 бр. риза- дамска с дълъг ръкав; -1 бр. риза- дамска с къс ръкав;

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Доставка на пуловери

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18235100 Pull-overs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

Централен склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Description des prestations:

Доставка на пуловери, както следва:

1. Количествен състав- Памук 100%,

Количествата са както следва:

1.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери S/M/L/XL/XXL/XXXL - 750 бр.,

2.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 4XL - 45бр.;

3.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 5XL-12бр.;

4.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 6XL-12бр.,

5.Дамски  пуловер, шпиц, 100% памук, тъмнo син с размери S/M/L/XL/XXL/XXXL 200 бр.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Функционалност и естетически облик / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Срок на доставка (в календарни дни) / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при употреба / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Pondération: 5
Prix - Pondération: 55
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

За обособена позиция 4:

-1 бр. мъжки пуловер и 1 бр. женски пуловер.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 171-447671
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Доставка на връхно облекло

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 49866
Lot nº: 3
Intitulé:

Доставка на униформено облекло, Обособена позиция 3: Доставка на ризи

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Кооперация ВОЕННОИНВАЛИД
Numéro national d'identification: 113524915
Adresse postale: КРАКРА №.15 ет.3 ап.7
Ville: гр. Перник
Code NUTS: BG414 Перник / Pernik
Code postal: 2300
Pays: Bulgarie
Courriel: vi_pernik@abv.bg
Téléphone: +359 76600463
Fax: +359 76600463
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 852.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 186 000.00 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:

Доставка на пуловери

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022