Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 384619-2022

15/07/2022    S135

Magyarország-Budapest: Műtőtermi műszerek

2022/S 135-384619

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosító szám: 15309769243
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stein Karolina
E-mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Telefon: +36 300197808
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oncol.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Operációs mikroszkóp beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000013552022
II.1.2)Fő CPV-kód
33162200 Műtőtermi műszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Operációs mikroszkóp beszerzése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
33162200 Műtőtermi műszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani

Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.

AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):

- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;

- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;

- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket is.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése, EFOP-2.2.22-20-2021-00002

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 098-268862

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: OOI JSZ 213-1/2033/73
Elnevezés:

Operációs mikroszkóp beszerzése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Carl Zeiss Technika Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10548756213
Postai cím: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Fax: +36 23802802
Internetcím: http://www.zeiss.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 78 579 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VII.2.2 pont folytatása:

Fentiek alátámasztása:

Eladó a leszállítandó eszközt 2022. március 17. napján rendelte meg. Eladó megrendelését még ezen a napon a gyártó vissza is igazolta.

Az Eladó gyártóüzeme, a Carl Zeiss Meditec AG 2022. május 16-án közölt közvetlenül tájékoztatást Ajánlatkérővel, amely szerint a leszállítandó termék egyik elektronikus alkatrészének (cikkszáma: 000000-0599-174.) szállítása késedelmet fog okozni a szerződés teljesítése során. Ezen alkatrész az eszköz különböző alegységeinek tápellátását szabályozza. A hiányzó alkatrész nélkül nem képes a készülék működni.

A gyártó késedelmét kiváltó körülmény a Shanghai területén bevezetett teljes COVID lezárásból fakadó helyzet, amely kapcsán felmerülő szállítási nehézségekről sem az ajánlattétel során, sem a szerződéskötéskor nem volt tudomása Eladónak, figyelemmel a 2022. március 17-én visszaigazolt gyártói megrendelésre és annak prognosztizált készenléti határidejére (2022. május 11.).

Az Eladó az alkatrész minél előbbi kiszállítása érdekében a MASPED céggel közvetlen szállítást szervezett, amely maximum 2 munkanapos szállítási határidőt eredményezett volna (azaz legkésőbb 2022. május 13-án meg kellett volna lennie az alkatrésznek, és így a szerződésben meghatározott végteljesítési határidő teljesíthető lett volna késedelem nélkül).

Jelen helyzetet nem az évek óta tartó általános COVID hatás váltotta ki (tehát nem az európai és magyarországi viszonyok hatására kialakult helyzet tette szükségessé a szerződés módosítását), hanem egy, az egész világgazdaságra hirtelen, és negatívan ható óriási lezárás, Shanghai lezárása. Ilyen méretű, COVID-dal összefüggő teljes lezárásra a COVID 1. és 2. hulláma óta nem volt példa. A zárlat következtében a gyártási és logisztikai folyamatok rendkívül lelassultak, illetve lehetetlenné váltak, mivel az emberek nem tudtak a munkahelyükre utazni, és így a szállítás is lehetetlenné vált. Ezen körülmény soha nem látott mértékű gazdasági és ezzel együtt szállítási problémákat eredményezett, amelyek nem összehasonlíthatók az európai és magyarországi COVID járvány okozta gazdasági nehézségekkel.

Az Eladó számára nem volt reális alternatíva a fent megjelölt hiányzó alkatrész beszerzésére. Egy új, helyettesítő alkatrész beszállítói tesztelésének és jóváhagyásának folyamata körülbelül 9-12 hónapot venne igénybe, ezáltal helyettesítő alkatrész beszerzése jóval nagyobb késedelmes helyzetet jelentett volna.

Az Eladó, illetve annak beszállítója az előre nem látható, és elháríthatatlan gyártási késedelmet legalább a szállítási idő lecsökkentésével igyekezett minimalizálni (gyűjtőszállítás helyett külön sürgősségi szállítás szervezése).

A fentiek alapján az ajánlattétel, illetve a szerződéskötés pillanatában az Eladó a visszaigazolt gyártói megrendelés birtokában megalapozott információkkal rendelkezett arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése a szerződésben meghatározott véghatáridőkig késedelem nélkül lehetséges.

A fentiekre tekintettel a szerződés

o módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

o módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

o ellenértékének növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, tekintettel arra, hogy ellenérték növekedéssel nem jár.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/07/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
33162200 Műtőtermi műszerek
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
33162200 Műtőtermi műszerek
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani

Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.

AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):

- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;

- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;

- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket is.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/05/2022
Befejezés: 15/07/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 78 579 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Carl Zeiss Technika Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10548756213
Postai cím: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Fax: +36 23802802
Internetcím: http://www.zeiss.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022.07.08.

A Szerződés 3.1. pontjában rögzített teljesítési határidők módosultak.

A Felek által megkötött szerződés 3.1. pontja (eredeti szöveg):

3.1 A teljesítés véghatárideje a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap, de legkésőbb 2022. május 31. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 75 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. május 16. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. május 31-ig köteles teljesíteni.

Részlet a szerződésmódosításból:

Felek rögzítik, hogy a Felek által előre nem látható körülményekből eredően a Szerződés 3.1. pontjában rögzített teljesítési határidők módosítása szükséges. Erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontjának megszövegezése helyébe az alábbi megszövegezés lép:

„3.1 A teljesítés véghatárideje 2022. július 15. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb 2022. június 30. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. július 15-ig köteles teljesíteni.”

Felek a szerződésmódosításban az alábbi rendelkezéseket is rögzítették a fenti módosítás figyelembe vételével:

2.1 Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felek e körben kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítással a Szerződésben rögzített ellenérték nem változik.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összhangban került módosításra. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték módosítására sem kerül sor.

Folyt: VI.3) További információk

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 78 579 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 78 579 000.00 HUF