Lieferungen - 386234-2019

14/08/2019    S156

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Teile für Förderer

2019/S 156-386234

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 139-343294)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postanschrift: ul. Towarowa 1
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maja Wieczorek
E-Mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telefon: +48 327564939

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.jsw.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych oraz obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Referenznummer der Bekanntmachung: 80/P/DZZ/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42419800 Teile für Förderer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych oraz obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/08/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 139-343294

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw zgrzebeł kompletnych lub obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych o wartości co najmniej:

Zadanie 1 – 392 000,00 PLN netto,

Zadanie 2 – 289 000,00 PLN netto,

Zadanie 3 – 17 400,00 PLN netto,

Zadanie 4 – 44 000,00 PLN netto,

Zadanie 5 – 117 000,00 PLN netto,

Zadanie 6 – 14 500,00 PLN netto,

Zadanie 7 – 72 000,00 PLN netto,

Zadanie 8 – 137 000,00 PLN netto,

Zadanie 9 – 13 000,00 PLN netto,

Zadanie 10 – 77 000,00 PLN netto,

Zadanie 11 – 195 000,00 PLN netto,

Zadanie 12 – 183 500,00 PLN netto,

Zadanie 13 – 21 800,00 PLN netto,

Zadanie 14 – 15 500,00 PLN netto,

Zadanie 15 – 46 000,00 PLN netto,

Zadanie 16 – 4 000,00 PLN netto,

Zadanie 17 – 103 000,00 PLN netto,

Zadanie 18 – 17 400,00 PLN netto,

Zadanie 19 – 14 600,00 PLN netto,

Zadanie 20 – 21 000,00 PLN netto,

muss es heißen:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw zgrzebeł kompletnych lub obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych lub przenośników zgrzebłowych kompletnych o wartości co najmniej:

Zadanie 1 – 392 000,00 PLN netto,

Zadanie 2 – 289 000,00 PLN netto,

Zadanie 3 – 17 400,00 PLN netto,

Zadanie 4 – 44 000,00 PLN netto,

Zadanie 5 – 117 000,00 PLN netto,

Zadanie 6 – 14 500,00 PLN netto,

Zadanie 7 – 72 000,00 PLN netto,

Zadanie 8 – 137 000,00 PLN netto,

Zadanie 9 – 13 000,00 PLN netto,

Zadanie 10 – 77 000,00 PLN netto,

Zadanie 11 – 195 000,00 PLN netto,

Zadanie 12 – 183 500,00 PLN netto,

Zadanie 13 – 21 800,00 PLN netto,

Zadanie 14 – 15 500,00 PLN netto,

Zadanie 15 – 46 000,00 PLN netto,

Zadanie 16 – 4 000,00 PLN netto,

Zadanie 17 – 103 000,00 PLN netto,

Zadanie 18 – 17 400,00 PLN netto,

Zadanie 19 – 14 600,00 PLN netto,

Zadanie 20 – 21 000,00 PLN netto,

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 12/08/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 10/10/2019
muss es heißen:
Tag: 24/10/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 12/08/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: