Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 389889-2021

Afficher la vue résumée

30/07/2021    S146

Slovensko-Bratislava: Špecializované chemické výrobky

2021/S 146-389889

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Za kasárňou 3, Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová, Bratislava-mestská časť Nové Mesto 832 47, Slovensko. Telefón: +421 960317644. Fax: +421 960312528. E-mail: natalia.babejova@mod.gov.sk

(Príloha k Úradnému vestníku Európskej únie, 21.6.2021, 2021/S 118-311468)

Predmet:
CPV:24950000 Špecializované chemické výrobky

Špecializované chemické výrobky

Neukončené konanie
Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný

Ďalšie dodatočné informácie

Žiadna zmluva nebola uzatvorená.

Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu žiadosť o účasť.

§ 57 ods. 1 písm. a) - ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona