Lieferungen - 392303-2018

08/09/2018    S173

Bulgarien-Varna: Medizinische Verbrauchsartikel

2018/S 173-392303

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UMBAL „Sveta Marina“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 103562052
Postanschrift: bul. „Hristo Smirnenski“ No. 1
Ort: Varna
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9010
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nikolay Nikolov — Rakovoditel Napravlenie „MDMT i IO“
E-Mail: officeub@mail.bg
Telefon: +359 52302932
Fax: +359 52302932

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.svetamarina.com

Adresse des Beschafferprofils: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Период. доставки на мед.консумативи и реактиви за нуждите на ангиогр. лаб-и, дейност Опер. лечение, Кл. по ортопедия и травматология, Кл. по неврохирургия, Кл. по нуклеарна мед. и метабол. терапия, Кл.по урология

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя за период от три години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към документацията. Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, означена с „1“,„2“,„3“ и т.н. до „197“ включително. Участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) номенклатурни единици е задължително, като оценката ще се формира комплексно на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Всеки участник в процедурата може да представи предложение за една, няколко или всички обособени позиции, като задължително условие е да бъдат оферирани вс. продукти от групата (позицията) за която се участва. Възложителят не поставя ограничение за бр. на обособените позиции,които ще се възложат на един изпълнител. Не се допуска представяне на варианти на оферта.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 28 352 347.42 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

3-D, митрален, анулопластичен, твърд ринг с пръстен от полиестър за улеснена имплантация и титаниево тяло покрито със силикон

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3-D, митрален, анулопластичен, твърд ринг с пръстен от полиестър за улеснена имплантация и титаниево тяло покрито със силикон. Седловидната физиологична форма на пръстена с 25 % предна кривина и 15 % задна кривина. Маркировка на тригономите и на средата на задното платно за правилно позициониране. Размери от 24 мм до 40 мм — 75 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

3-D, трикуспидален, анулопластичен, твърд ринг от титаниево-силиконово тяло и пръстен от плетен полиестер за улеснена имплантация. Нископрофилен, до 3,5 мм - за минимално инвазивно имплантиране.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3-D, трикуспидален, анулопластичен, твърд ринг от титаниево-силиконово тяло и пръстен от плетен полиестер за улеснена имплантация. Нископрофилен, до 3,5 мм - за минимално инвазивно имплантиране. Размери от 26 мм до 36 мм - 75 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aнтибактериален монофиламентен конец полиглекапрон 25 с Триклозан, USP 3/0, дължина 70cм, безцветен, 24 мм игла, 3/8, обратно режеща игла

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aнтибактериален монофиламентен конец полиглекапрон 25 с Триклозан, USP 3/0, дължина 70cм, безцветен, 24 мм игла, 3/8, обратно режеща игла - 5000 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Extra Stiif PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014". Micro J-tip за локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 см платинено покритие, Extra support при поставяне на стент.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Extra Stiif PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014". Micro J-tip за локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 см платинено покритие, Extra support при поставяне на стент. Възможност за проксимално удължаване на 195 см-та версия. Прав връх и J връх, типове: 3 гр, 4,5 гр, 6 гр, 9 гр, 12 гр. Размери: 195 см и 300 см - 3600 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Non-compliant коронарен балон за акуратно високо налягане, пре- и постдилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера, иновативна трипластова технология за по-голяма твърдост на балона

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Non-compliant коронарен балон за акуратно високо налягане, пре- и постдилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера, иновативна трипластова технология за по-голяма твърдост на балона, хидрофилно покритие на балона - дължина -145 см. Нисък входен профил - 0,43 мм, удобен за "kissing balloon" техника през 6Fr водещ катетър. Проксимален шафт - 1,9Fr от неръждаема стомана, дистален шафт - 2,6Fr. Номинално налягане - 12 атм, РВР - 22 атм, диаметри 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00; дължини 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. - 540 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентиране на илиачна/SFA/феморопоплитеална артерии.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентиране на илиачна/SFA/феморопоплитеална артерии. Материал/дизайн на стент - нитинол/отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера. Дължина на системата - 80/125 см, диаметър на стента - 5/6/7/8/9/10 мм, дължина на стента - 20/30/40/60/80/100/120/140/170/200 мм, съвместим с водач 0.035" - 60 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ангиографска въвеждаща игла с размер на канюлата 18G и дължина 7 см., без крилца

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ангиографска въвеждаща игла с размер на канюлата 18G и дължина 7 см., без крилца - 4500 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ангиографски катетър за висцерална и церебрална диагностика - 4Fr и 5Fr, двойна стоманена оплетка за устойчивост при усукване, натиск и стабилност при движение в съда.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ангиографски катетър за висцерална и церебрална диагностика - 4Fr и 5Fr, двойна стоманена оплетка за устойчивост при усукване, натиск и стабилност при движение в съда. Предназначен за селективна доставка на терапевтичен и контрастен мaтериал, водач или микрокатетър. Лимит на налягане до 1000 PSI, криви: J, Streight, Headhunter, Cobra, Mani, Wilson, Vertebral, Simmons, с дължини 100, 90, 80 и 65 см - 200 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ангиографски катетър със специално хидрофилно покритие за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4Fr (вътр. лумен - 0.041") и 5Fr (вътр. лумен - 0.043").

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ангиографски катетър със специално хидрофилно покритие за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4Fr (вътр. лумен - 0.041") и 5Fr (вътр. лумен - 0.043"). Единична стоманена оплетка за 5Fr и двойна стоманена оплетка за 4Fr. Специални криви и дължини - 40, 65, 80, 100, 110, 120 и 150 см. Прави за реканализации на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr. celliacus, COE 2, JB1, JB2, включително Vertebral - 100 см и 120 см, лимит на налягане до 1000 PSI - 30 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Анкър (котва) за възстановяване на мекотъканни травми, с два конеца и еднократна дръжка/водач за поставяне на анкъра.

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Анкър (котва) за възстановяване на мекотъканни травми, с два конеца и еднократна дръжка/водач за поставяне на анкъра. Материали на продукта: Материал на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), вал/тяло на водача (отверката) - неръждаема стомана, дръжка на отверката - поликарбонат. Описание на конците: Бял/Черен: нерезорбируем, плетен, №2 (5 метра), от полиетилен с найлон, със свръх високо молекулно тегло - 1бр. Бели/Зелени: нерезорбируем, плетен, №2 (5 метра), от полиетилен с полипропилен и с полиестер, със свръх високо молекулно тегло - 1бр. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли - 20 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Анкър (котва), в комплект с еднократна дръжка за поставяне и два конеца №2.

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Анкър (котва), в комплект с еднократна дръжка за поставяне и два конеца №2. Материал на анкъра (котва) - полилактациден кополимер (96L/4D PLA) и бета-трикалциев фосфат (?-TCP), вал/тяло на водача (отверката) - неръждаема стомана, дръжка - поликарбонат. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли - 10 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Нкър/котва за възстановяване на мекотъканни травми, с един конец и еднократна дръжка/водач за поставяне на анкъра.

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Нкър/котва за възстановяване на мекотъканни травми, с един конец и еднократна дръжка/водач за поставяне на анкъра. Материали на продукта: Материал на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), вал/тяло на водача (отверката) - неръждаема стомана, дръжка на отверката - поликарбонат. Описание на конците: Бял/Черен: нерезорбируем, плетен, №2 (5 метра), от полиетилен с найлон, със свръх високо молекулно тегло - 1 бр. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2.Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли - 40 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация.

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от ? 43мм до ? 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит - 400 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Балон катетър за PTCA. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2 мм (6Fr) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67 мм (8Fr) водещ катетър.

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Балон катетър за PTCA. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2 мм (6Fr) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67 мм (8Fr) водещ катетър. Профил на върха 0.017"(0.43 мм), хидрофилно покритие. За Monorail: външен диаметър на катетъра - проксимален 2,6Fr, дистален - 2,3Fr; за OTW - външен диаметър на катетъра - проксимален 3,2Fr, дистален - 2,3Fr. Съвместим с водач 0,014" (0.36 мм); дължини в мм: 8, 12, 15, 20, 30; диаметри в мм: 1,20, 1,20 Push, 1,50, 1,50 Push, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00; високо RBP - 18 ATM/1824 kPa - 400 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Балон катетър за PTCA MR, с семикомплиантен балон в близост до дисталния край. Дисталният участък на катетъра да е двулуменен и коаксиален.

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Балон катетър за PTCA MR, с семикомплиантен балон в близост до дисталния край. Дисталният участък на катетъра да е двулуменен и коаксиален. Дължина на шафта - 150 см, лазерно заточен връх, Ro-маркери, трислоен вътрешен ствол, флексибилен връх. Проксималният участък на катетъра да е еднолуменен, профил - 0,017"; дължини - 9, 12, 15, 20, 25, 30 мм, диаметър на балона - 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00 мм, номинално налягане - 6 АТМ. За дължини 15, 20, 25 и 30 мм да е приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача. Да е съвместим с водачи <0,014"/0,36 мм. Дължина на върха 3,5 мм за всички размери. Профил на дисталния шафт: за различните дължини и диаметри 2,3Fr - 2,7Fr, профил на проксималния шафт: за различните дължини и диаметри 1,8Fr - 2,0Fr - 1200 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Балон катетър за PTCA Over-The-Wire и MR, с семикомплиантен балон в близост до дисталния край. Бисегментен Monorail и OTW. Дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост и сигурност.

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Балон катетър за PTCA Over-The-Wire и MR, с семикомплиантен балон в близост до дисталния край. Бисегментен Monorail и OTW. Дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост и сигурност. Еднокомпонентен външен шафт за оптимизиране на въвеждането (OTW катетър) с плавен преход от твърдост към флексибилност. Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният участък на катетъра OTW) да е двулуменен и коаксиален. Подобрена флексибилност на върха. Скъсени маркери, повишаващи дисталната флексибилност. Диаметри от 1,50 мм до 5,00 мм. Дължина на балона от 8 мм до 40 мм. За дължини на балона 8, 12, 15 и 20 мм и диаметър 1,50 мм - избор между 2 варианта (Push или Flex). Всички размери да са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire катетърни платформи. Ултра нисък профил – 0,017’’. Работната дължина на балонния катетър да е 140 см. Да е съвместим с водачи <0,014"/0,36 мм. Проксимални маркери - един на разстояние 90 см и два на 100 см от върха - 1200 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Балон катетър за временно затваряне на големи съдове или за експанзия на аортна протеза. Размери на катетъра: 9.0Fr/120 см, 10.0Fr/120 см и диаметър на балона: 32/40 мм (30 и 40mL).

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Балон катетър за временно затваряне на големи съдове или за експанзия на аортна протеза. Размери на катетъра: 9.0Fr/120 см, 10.0Fr/120 см и диаметър на балона: 32/40 мм (30 и 40mL). Препоръчителен интродюсер: 12/14Fr. Съвместим с водач - 0.035". Балон за временна емболизация на аорта или за експанзия на аортна протеза. Размери на катетъра – 10F при 100 см и 120см дължина. Препоръчителна големина на интродюсера - 14Fr. Съвместим с водач - 0.035". Максимален диаметър на балона при раздуване - 32 мм и 40мм (34 сс и 40 cc) - 3 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Безвъзлов анкър (котва), за първична и вторична (многоредова) фиксация на меките тъкани към костите, с еднократен водач за поставяне, диаметър 4,5 мм.

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Безвъзлов анкър (котва), за първична и вторична (многоредова) фиксация на меките тъкани към костите, с еднократен водач за поставяне, диаметър 4,5 мм. Две крила, които при поставянето на анкър в костта, се заключват субкортикално. При поставянето на анкъра да се чува характерен звук, което да показва, че конецът е заключен стабилно в костта. Възможност за промяна на напрежението на конците върху меките тъкани. Описание на продукта: Тяло на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), тяло на водача/отверката - неръждаема стомана, дръжка на водача/отверката - поликарбонат, неръждаема стомана. Безвъзловите анкъри да бъдат за еднократна употреба, стерилни и предварително заредени на водач за еднократна употреба. Да са налични за употреба с предварително зареден анкър /котва/ - 15 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Безвъзлов конечен анкър (котва), за първична и вторична (многоредова) фиксация на меките тъкани към костите, с еднократен водач за поставяне и с два конеца №2.

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Безвъзлов конечен анкър (котва), за първична и вторична (многоредова) фиксация на меките тъкани към костите, с еднократен водач за поставяне и с два конеца №2. Диаметър 4,5 мм, с две крила, които при поставянето на анкър в костта, да се заключват субкортикално. При поставянето на анкъра да се чува характерен звук, което да показва, че конецът е заключен стабилно в костта. Възможност за промяна на напрежението на конците върху меките тъкани. Описание на продукта: Тяло на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), тяло на водача/отверката - неръждаема стомана, дръжка на водача/отверката - поликарбонат, неръждаема стомана. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли. Безвъзловите конечни анкъри /котви/ да бъдат за еднократна употреба, стерилни и предварително заредени на водач за еднократна употреба. Да са налични с предварително зареден анкър, в комплект с два конеца - 10 бр

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Безциментно стебло за ревизионно ендопротезиране.

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Безциментно стебло за ревизионно ендопротезиране. Да е анатомично конструирано с модулна шийка и изработено от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3)', покрито с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2). Дисталният край на стеблото да се фиксира с винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм). Да се комбинара се с 12 модела модулни шийки 12/14. 5 размера за ляво и 5 размера за дясно бедро: T10-214mm;T12-224mm; T14-236mm; T16-249mm; T18-260mm.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8o; Варус Валгус L 8o; Анте Ретро S 15o; Анте Ретро L 15o; Варус Валгус S 16o; Варус Валгус L 16o; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро Лява. Изработени от материл CoCrMo - ISO 5832–12 - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Водещ катетър за интервенционална процедура с възможност за "kissing balloon technology". Флексибилна първична крива, вторична крива с увеличена опора и задържане на кривата.

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Водещ катетър за интервенционална процедура с възможност за "kissing balloon technology". Флексибилна първична крива, вторична крива с увеличена опора и задържане на кривата. Възможност за повишена рентгенова видимост. Размери от 5Fr до 8Fr, с вътрешен диаметър както следва: 5Fr - 0.058", 6Fr - 0.071", 7Fr - 0.081", 8Fr - 0.090", разновидности: Left Coronary Curves (Left Standard, Short Left, JCL, Amplatz Left, Short Amplatz Left, Backup Support Left); Right Coronary Curves (Right Standard, Short Right, JCR, Amplatz Right, Shepherd's Crook Right, Backup Support Right, Short Amplatz Right, ECR, 3-Dimensional); Other Curves (Multipurpose, Multi-Aortic, Bypass, Champ, Radial Specialty, EL GAMAL, Peripheral). Дължини: 90 см, 100 см и 110 см, за периферни 55 см - 1000 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Водещ катетър за интервенционална процедура, стоманена оплетка, вътрешен слой от PTFE, брайт тип, найлоново покритие, гъвкава секция, размери на вътрешния лумен: 6Fr - 0.070", 7Fr - 0.078", 8Fr - 0.08

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Водещ катетър за интервенционална процедура, стоманена оплетка, вътрешен слой от PTFE, брайт тип, найлоново покритие, гъвкава секция, размери на вътрешния лумен: 6Fr - 0.070", 7Fr - 0.078", 8Fr - 0.088", 9Fr - 0.098", рентгено-позитивен връх, пет-сегментен дизaйн, разновидности: Judkins Left номера от 3 до 6 с и без странични дупки, Judkins Curved Left номера от 3,5 до 4,5, EBU Left номера от 3 до 4,5 с и без странични дупки, Amplatz Left номера от 0,75 до 3 с и без странични дупки, Judkins Right номера от 3,5 до 5 с и без странични дупки, Judkins Curved Right номера 3,5 и 4 с и без странични дупки, Shepards Crook Right номера 3,5 и 4, EBU Right 6Fr, AR1/ 2, с и без странични дупки, JFL, JFR, RB, Multipurpose с и без странични дупки, Hockey Stick с и без странични дупки, LCB, RCB, Judkins Left, Judkins Right номера от 3 до 4,5, EBU номера от 3 до 4,5, JCL, JCR - 1200 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Водещ катетър за интервенционална процедура. Polyether-ester ствол с 3 сегментен дизайн, PTFE покритие, двойна циркулярна мрежеста структура, атравматичен лазерно споен връх, защита от пречупване

Los-Nr.: 23
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Водещ катетър за интервенционална процедура. Polyether-ester ствол с 3 сегментен дизайн, PTFE покритие, двойна циркулярна мрежеста структура, атравматичен лазерно споен връх, защита от пречупване, подобрен контрол на усукването. Повишена рентгенова видимост, лубрикирана вътрешна повърхност; размери на вътрешния лумен: 6Fr - 0.070", 7Fr - 0.081", 8Fr - 0.091". Разновидности: FL номера от 3 до 6; FL Short Type номера от 3,5-5; FCL номера 3,5 и 4; JL номера от 3-6; JL Short Type номера от 3,5-5; Amplatz left AL0,75-3; Amplatz left Short type AL0,75-3, FR номера от 3-6, FR Short Type номера 3,5 и 4, FCR номера 3,5 и 4, JR номера от 3-6, JR Short Type номера от 3-6, Amplatz Right AR1/2, Multipurpose MP1/MP2/190 см, Hockey stick 6-8Fr; IM 85/90/100 см, LCB и RCB - 90 см - 500 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Водещ катетър-дезиле 5, 6, 7, 8Fr, предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, с М-хидрофилно покритие

Los-Nr.: 24
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Водещ катетър-дезиле 5, 6, 7, 8Fr, предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, с М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътрешен лумен: за 5Fr - 1,9 мм, 6Fr - 2,2 мм, 7Fr - 2,5 мм, 8Fr - 2,9 мм. Дължина - 90см. Профили - MPA, Straight - 30 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Водещ катетър-дезиле 5, 6, 7, 8Fr, предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, с М-хидрофилно покритие

Los-Nr.: 25
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Водещ катетър-дезиле 5, 6, 7, 8Fr, предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, с М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътръшен лумен: за 5Fr - 1,9 мм, 6Fr - 2,2 мм, 7Fr - 2,5 мм, 8Fr -2,9 мм. Дължина - 45 см. Профили - MPA, RDC, Straight, Lima, HS - 6 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Гъвкава канюла, с различни размери. Гъвкавият, ръбест дизайн да предоставя лесен достъп от канюлата в ставата, и устойчивост, когато ръбовете застанат на мястото си.

Los-Nr.: 26
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Гъвкава канюла, с различни размери. Гъвкавият, ръбест дизайн да предоставя лесен достъп от канюлата в ставата, и устойчивост, когато ръбовете застанат на мястото си. Канюлата да улеснява преминаването на инструментариум и импланти, и достъпа на течности през клапата. Плътна конструкция, позволяваща задържане на течността в ставата. Да не съдържат латекс или DEHP. Материали на канюлата: Тяло на канюлата - термопластичен полиуретан, шапка/обтуратор - поликарбонат, клапа - ацетал кополимер, уплътнения - силикон - 10 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Двукухинен кардиовертердефибрилатор, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба; да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност

Los-Nr.: 27
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Двукухинен кардиовертердефибрилатор, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба; да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция. Алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. Антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Алгоритъм за поддържане на камерно пейсиране по време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно; камерна честота по време на AT/AF; процент ежедневно пейсиране; средна камерна честота (нощна и дневна); активност на пациента; честотна променливост. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. Да съобщава при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерията 9,7 години. Възможност за телемонитори

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Двукухинен кардиовертердефибрилатор в комплект с предсърден електрод с акт./пасивна фиксация и дефибрилиращ електрод - Double /Single Coil с акт./пасивна фиксация.

Los-Nr.: 28
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Двукухинен кардиовертердефибрилатор в комплект с предсърден електрод с акт./пасивна фиксация и дефибрилиращ електрод - Double /Single Coil с акт./пасивна фиксация. Комплектът да е съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т. Наличие на интродюсер 7/8/9 Fr. Устройството да е с физиологична извивка, редуцираща напрежението в джоба, да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ. VF детекция и редетекция. Алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. Антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Алгоритъм за поддържане на камерно пейсиране по време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно; камерна честота по време на AT/AF; процент ежедневно пейсиране; средна камерна честота (нощна и дневна); активност на пациента; честотна променливост. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. ATP терапии за безболково погасяване на предсърдни аритмии. Да съобщав

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация, в комплект с електроди с пасивна/акт. фиксация. Комплектът да е съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т. Наличие на интродюсери 7-9Fr.

Los-Nr.: 29
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация, в комплект с електроди с пасивна/акт. фиксация. Комплектът да е съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т. Наличие на интродюсери 7-9Fr. Устройството да дава възможност за нощна честота, автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета, автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар. Измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, Алгортъм за автоматично търсене на AV проводимост с цел намаляване на излишното пейсиране в дясна камера, максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата, погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или смяна на режима. Защита срещу пейсмейкър медиирана тахикардия. Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които да се настройват автоматично в съответствие с подаваната

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, наличие на нощна честота. Автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета.

Los-Nr.: 30
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, наличие на нощна честота. Автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета. Автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар. Измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера. Наличие на 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези. Алгортъм за автоматично търсене на AV проводимост с цел намаляване на излишното пейсиране в дясна камера. Максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата, погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или смяна на режима. Защита срещу пейсмейкър медиирана тахикардия, рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. Алгоритъм за избягване на предсърдни аритмии, посредством предотвратяване на стимулация в предсърдния

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Диагностичен водач 0.018"; 0.025"; 0.032"; 0.035"; 0.038", с дължини 220 см и 260 см, с конструкция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и волфрамов прах за по-добра рентгеновидимост

Los-Nr.: 31
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Диагностичен водач 0.018"; 0.025"; 0.032"; 0.035"; 0.038", с дължини 220 см и 260 см, с конструкция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и волфрамов прах за по-добра рентгеновидимост и специално хидрофилно покритие, предназначено да намали триенето между водача и катетъра, както и водач - съдова стена, с цел избягване на съдов спазъм - 80 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново покритие, вътрешно покритие от PTFE, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизйн; J-памет, диаметър 0.035"

Los-Nr.: 32
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново покритие, вътрешно покритие от PTFE, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизйн; J-памет, диаметър 0.035", дължина от 150 до 260 см, J тип и прав - 4500 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, рентгено позитивен връх, найлоново покритие, PTFE (polytetrafluoroethylene) вътрешно покритие, лесно оформяне с пръсти и J-памет

Los-Nr.: 33
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, рентгено позитивен връх, найлоново покритие, PTFE (polytetrafluoroethylene) вътрешно покритие, лесно оформяне с пръсти и J-памет, твърд/екстра-твърд/ултра-твърд, 0.035", дължина от 150 см до 260 см, J-тип и прав - 200 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Диагностичен нитинолов хидрофилен водач с полиуретаново и хидрофилно полимерно покритие, гъвкав, с атравматичен връх, с ядро от високоеластична сплав и нитинол, диаметри 0.025" и 0.032"

Los-Nr.: 34
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Диагностичен нитинолов хидрофилен водач с полиуретаново и хидрофилно полимерно покритие, гъвкав, с атравматичен връх, с ядро от високоеластична сплав и нитинол, диаметри 0.025" и 0.032", дължини от 120 см до 180 см, за диаметър 0.035" - 50-180 см - прави - 700 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Диагностичен трислоен катетър от найлон-пебакс сплав, с дистална полиуретанова зона 2,5 см, размери - от 4Fr до 7Fr, в зависимост от вида - от №4 до №7, предлагани дължини - 100 см и 125 см

Los-Nr.: 35
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Диагностичен трислоен катетър от найлон-пебакс сплав, с дистална полиуретанова зона 2,5 см, размери - от 4Fr до 7Fr, в зависимост от вида - от №4 до №7, предлагани дължини - 100 см и 125 см, разновидности: Judkins Left, Judkins Left Short-tip, Judkins Right, Judkins Right Short-tip, Amplatz Left, Amplatz Right, Left Coronary Bypass, Right Coronary Bypass, PRC Internal Maммary, Straight Cardiac Pigtail, 145 and 155 Degree Cardiac Pigtail, Multipurpose, Sones, Ultimate Radial, Internal Ma ммary Left Brachial/Radial, Left Brachial/Radial, Right Brachial/Radial, Amplatz Left Brachial/Radial, Pediatric Judkins Right and Left Catheters - 1500 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Директна бързо-фиксационна система за шев на менискуси, даваща възможност за бърза, цялостна-вътрешна техника на зашиване, позволяваща фиксационната сила на вертикален шев.

Los-Nr.: 36
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Директна бързо-фиксационна система за шев на менискуси, даваща възможност за бърза, цялостна-вътрешна техника на зашиване, позволяваща фиксационната сила на вертикален шев. Да бъде без „твърди” имплантанти (5мм полимери „Т”) в мястото на съединението. Да има възможност за хоризонтален и вертикален шев. Да бъде без възли при опериране. Да има възможност за фиксация със компресия. При необходимост да зашива в областта под менискуса и да дава възможност с един инструмент да се връзват и режат възлите - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Дурален силант за запечатване на дура матер на главния и гръбначен мозък. Двукомпонентен (активиран полиетилен гликол + полиетиленимин). Антимикробни свойства, анти-адхезивно действие.

Los-Nr.: 37
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Дурален силант за запечатване на дура матер на главния и гръбначен мозък. Двукомпонентен (активиран полиетилен гликол + полиетиленимин). Антимикробни свойства, анти-адхезивно действие. Резорбируем - 90 дни. Зелено оцветяване. Количество - 6 мл. Mодел за апликация - вграден автоматичен спрей - 540 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Еднокомпонентен интракоронарен водач, биметална безпреходна част на върха, дължина на спираловидния сегмент на върха 4 см, резистентност на върха на водача 0,7 гр, силиконово покритие на върха

Los-Nr.: 38
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Еднокомпонентен интракоронарен водач, биметална безпреходна част на върха, дължина на спираловидния сегмент на върха 4 см, резистентност на върха на водача 0,7 гр, силиконово покритие на върха, флорорезиново покритие за по-добър контрол. Размери: диаметър 0.014", дължина на водача от 180 см до 300 см - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Еднократен стерилен чаршаф за гръбнак, абсорбиращ, водоустойчив, дишащ, изработен от полипропилен, “T” образен, с адхезивен отвор 10x30-31 см, размери 280/340/250 см

Los-Nr.: 39
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Еднократен стерилен чаршаф за гръбнак, абсорбиращ, водоустойчив, дишащ, изработен от полипропилен, “T” образен, с адхезивен отвор 10x30-31 см, размери 280/340/250 см - 1260 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор в комплект с дефибрилиращ електрод - Double /Single Coil с акт./пасивна фиксация. Комплектът да е съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т.

Los-Nr.: 40
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор в комплект с дефибрилиращ електрод - Double /Single Coil с акт./пасивна фиксация. Комплектът да е съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т. Наличие на интродюсер 7/8/9 Fr. Устройството да е с физиологична извивка, редуцираща напрежението в джоба, да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ. VF детекция и редетекция, антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Показване до 14 месеца на дъгосрочни тенденции за ежедневното състояние на пациента. Да съобщава при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано доставяне на шокова терапия. Да редлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерията 11 години. Възможност за телемониторинг и безжичен пренос на данни от пациента - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба. Да разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност

Los-Nr.: 41
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба. Да разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ. VF детекция и редетекция, антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Възможност за показване до 14 месеца дъгосрочни тенденции за ежедневното състояние на пациента. Да съобщава при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерията 11 години. Възможност за телемониторинг и безжичен пренос на данни от пациента - 3 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация в комплект с електрод с пасивна/акт. фиксация. Комплектът да е съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т. Наличие на интродюсери 7-9Fr.

Los-Nr.: 42
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация в комплект с електрод с пасивна/акт. фиксация. Комплектът да е съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т. Наличие на интродюсери 7-9Fr. Устройството да предлага нощна честота, автоматична проверка на електрода с възможност за препрограмиране на поляритета, автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар. Измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в камера, 3 вида честотни хистерези, максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата. Специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед. Хистограми за сърдечна честота, след въвеждане на информация за състоянието на пациента. Функция, която да намалява честотата на стимулация по време на сън. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерият

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, наличие на нощна честота. Автоматична проверка на електрода с възможност за препрограмиране на поляритета

Los-Nr.: 43
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, наличие на нощна честота. Автоматична проверка на електрода с възможност за препрограмиране на поляритета, автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар, измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в камера, 3 вида честотни хистерези, максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата. Специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед, хистограми за сърдечна честота, след въвеждане на информация за състоянието на пациента. Функция, която да намалява честотата на стимулация по време на сън. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента; живот на батерията 11,3 години - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Еднолуменен реинфорсиран микрокатетър, полутвърд проксимален шафт със стандартен луер адаптер и флексибилен дистален шафт, ангулиран (45? или 90?), външен диаметър 2,1-1,7 Fr

Los-Nr.: 44
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Еднолуменен реинфорсиран микрокатетър, полутвърд проксимален шафт със стандартен луер адаптер и флексибилен дистален шафт, ангулиран (45? или 90?), външен диаметър 2,1-1,7 Fr, дистален вътрешен диаметър 0.017'', обща дължина 155 см, използваема дължина 150 см, дължина на върха - 2,5/5мм, съвместим с водач 0.014", два рентгенопозитивни маркери в дисталната част - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение сухожилия и фасция, съвместим с COBLATOR QUANTUM, производство на фирма Smith&Nephew, ArthroCare Corporation -

Los-Nr.: 49
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение сухожилия и фасция, съвместим с COBLATOR QUANTUM, производство на фирма Smith&Nephew, ArthroCare Corporation - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизираща микроспирала 0.018" от материал - платина и синтетични фибри. Варианти: права - 0,5/0,7/1,0см, навита - 1,0/1,5мм, мулти навита - 2,0/2,1/3,0/4,0/6,0 мм

Los-Nr.: 50
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизираща микроспирала 0.018" от материал - платина и синтетични фибри. Варианти: права - 0,5/0,7/1,0см, навита - 1,0/1,5мм, мулти навита - 2,0/2,1/3,0/4,0/6,0 мм - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизираща система - 11/18s/18, стандартна и мека. Размери: диаметър 4 мм - 20 мм, дължини 6 см - 50 см

Los-Nr.: 51
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизираща система - 11/18s/18, стандартна и мека. Размери: диаметър 4 мм - 20 мм, дължини 6 см - 50 см - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизираща система от платина. Диаметри: 3-6/6-10/10-15/15-20 мм и дължини: 6/10/15/20/30/40/60 см. Външен диаметър: 0.011"/0.012"/0.014"

Los-Nr.: 52
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизираща система от платина. Диаметри: 3-6/6-10/10-15/15-20 мм и дължини: 6/10/15/20/30/40/60 см. Външен диаметър: 0.011"/0.012"/0.014" - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизираща система с хидрогел полимер и платинена спирала за оформяне и запълване. Време - 30 минути. Размери: 10 и 18. Диаметри: 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм и дължини: 2/4/5/6/8/10/12/15/17/19/28/31

Los-Nr.: 53
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизираща система с хидрогел полимер и платинена спирала за оформяне и запълване. Време - 30 минути. Размери: 10 и 18. Диаметри: 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм и дължини: 2/4/5/6/8/10/12/15/17/19/28/31/33/36 см за размер 10, диаметър 6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20 мм и дължина 19/23/27/31/36/39/43/44/45/47/48/50 см за размер 18 - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизираща система с хидрогел полимер и платинена хеликоидална спирала. Размер 10. Диаметри: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм и дължини: 1/2/3/4/6/8/10/15/20/30 см

Los-Nr.: 54
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизираща система с хидрогел полимер и платинена хеликоидална спирала. Размер 10. Диаметри: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм и дължини: 1/2/3/4/6/8/10/15/20/30 см - 50 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизираща спирала от материал - инконел и синтетични фибри. Спиралата да е премонтирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - 0.035" и 0.038"

Los-Nr.: 55
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизираща спирала от материал - инконел и синтетични фибри. Спиралата да е премонтирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - 0.035" и 0.038". Диаметър на емболията - 2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20 мм при 0.035" и 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45 мм при 0.038" - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизираща спирала от материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - 0.018" и 0.035". Диаметър/дължина на емболията - 2/3/4/6/8/10 мм при 0.018"

Los-Nr.: 56
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизираща спирала от материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - 0.018" и 0.035". Диаметър/дължина на емболията - 2/3/4/6/8/10 мм при 0.018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20 мм при 0.035" - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизираща спирала. Материал - платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - 0.018"/0.035". Диаметър на емболията - 2/3/4/6/8/10 мм при 0.018" и 4/6/8/10/12

Los-Nr.: 57
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизираща спирала. Материал - платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - 0.018"/0.035". Диаметър на емболията - 2/3/4/6/8/10 мм при 0.018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20 мм при 0.035" - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Емболизиращи спирали - 0.035"/0.038", дължини - 4/5/6 см и диаметри - 3/4/5/6/7/8/10/12 мм

Los-Nr.: 58
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Емболизиращи спирали - 0.035"/0.038", дължини - 4/5/6 см и диаметри - 3/4/5/6/7/8/10/12 мм - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Заключваща плака за пета - лява и дясна, материал Stainless steel 316L, размери 76x39 мм. Да бъде със 17 заключващи отвора с възможност за индивидуално моделиране, според нуждите на оператора

Los-Nr.: 59
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Заключваща плака за пета - лява и дясна, материал Stainless steel 316L, размери 76x39 мм. Да бъде със 17 заключващи отвора с възможност за индивидуално моделиране, според нуждите на оператора. Заключващи винтове - 3,5 мм - 9 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Заместител на дура от лиофилизиран говежди колаген с технология на изсушаване чрез замразяване. Материя свободна от всякакви видове мазнини и ензими. Резорбируем и био-съвместим

Los-Nr.: 60
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Заместител на дура от лиофилизиран говежди колаген с технология на изсушаване чрез замразяване. Материя свободна от всякакви видове мазнини и ензими. Резорбируем и био-съвместим. Размери 6х8 см - 700 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Илиачни крака за стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Диаметри: 9, 11, 13, 16, 20 и 24 мм на дисталната част и работна дължина на иличен крак: 39

Los-Nr.: 61
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Илиачни крака за стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Диаметри: 9, 11, 13, 16, 20 и 24 мм на дисталната част и работна дължина на иличен крак: 39, 56, 74, 90, 107 и 122 мм, в зависимост от диаметъра. Размер на интродюсера - 14Fr и 16Fr, в зависимост от диаметъра на илиачния крак и работна дължина 71 см - 12 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Инлеи с вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметъри ?22 мм; ?28 мм и ?32 мм, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи

Los-Nr.: 62
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Инлеи с вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметъри ?22 мм; ?28 мм и ?32 мм, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген - 200 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Интрамедуларен тибиален пирон. Трипланово проксимално заключване и възможност за механично заключване на дисталните отвори с 4,8 мм кортикални винтове

Los-Nr.: 63
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Интрамедуларен тибиален пирон. Трипланово проксимално заключване и възможност за механично заключване на дисталните отвори с 4,8 мм кортикални винтове. Петнадесет градуса кривина на проксималната част за по-лесно въвеждане на импланта в медуларния канал. Допълнителен дистален отвор с възможност за двупланово заключване в него. Диаметри 9 мм и 10 мм, канюлирани. Дължини на импланта - от 285 мм до 375 мм през 15 мм - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Кардиовертердефибрилатор с ресинхронизираща терапия, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба, функция редуцираща RV пейсирането

Los-Nr.: 64
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Кардиовертердефибрилатор с ресинхронизираща терапия, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба, функция редуцираща RV пейсирането. Оптимално пейсиране на ЛК чрез избор от 16 различни комбинации, без стимулация на диафрагмата, автоматичен тест показващ параметрите на 16 вектора; да разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция. Алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове, включваща дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на шумове/смущения; честотна адаптация. Алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите с Burst, Ramp и Ramp+ преди или по време на зареждане за шок; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-SVC; различни варианти за програмиране на ЛК поляритет на пейсиран

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Кардиовертердефибрилатор с ресинхронизираща терапия, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба. Функция редуцираща RV пейсирането

Los-Nr.: 65
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Кардиовертердефибрилатор с ресинхронизираща терапия, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба. Функция редуцираща RV пейсирането. Оптимално пейсиране на ЛК чрез избор от 16 различни комбинации, без стимулация на диафрагмата, автоматичен тест показващ параметрите на 16 вектора; да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция. Алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. Технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове, включваща дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на шумове/смущения; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите с Burst, Ramp и Ramp+ преди или по време на зареждане за шок. Възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса: RV-SVC+Can, RV-Can, RV-SVC; различни варианти за програмиране на ЛК поляритет на пейсира

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Каротиден саморазтварящ се стент, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално свързване на клетките, рентгенопозитивни GPS танталови маркери, прав или изтъняващ се дизайн

Los-Nr.: 66
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Каротиден саморазтварящ се стент, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално свързване на клетките, рентгенопозитивни GPS танталови маркери, прав или изтъняващ се дизайн, диаметър на стента от 6 мм до 10 мм, дължини 20 мм - 60 мм, съвместим с водач 0.014'', 6Fr катетър с дължина 135 см - 100 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Катетър за дистален достъп 5Fr, проксимален и дистален външен диаметър: 0,068"/1,7 мм, вътрешен диаметър: 0,055". Работна дължина: 115/125 см, дължина на дистален връх - 17 см, прав връх

Los-Nr.: 67
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Катетър за дистален достъп 5Fr, проксимален и дистален външен диаметър: 0,068"/1,7 мм, вътрешен диаметър: 0,055". Работна дължина: 115/125 см, дължина на дистален връх - 17 см, прав връх - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 ATM и линия за високо налягане 10 см., трипътно кранче, торкер от поликарбонат

Los-Nr.: 68
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 ATM и линия за високо налягане 10 см., трипътно кранче, торкер от поликарбонат, У-конектор от поликарбонат, тип push click, метална игла 20Ga - 10 см - 3600 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм за контролиране на налягането, камера - реагираща на позитивно интравентрикуларно налягане. Без метал и латекс

Los-Nr.: 69
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм за контролиране на налягането, камера - реагираща на позитивно интравентрикуларно налягане. Без метал и латекс. Дължина на клапата 40/36/31/20 мм. С четири нива на налягане - 0,50; 1,00; 1,50; 2,00 (mmH20/mL/hr). Комплект с перитонеален и вентрилулен катетър: перитонеален катетър - с отворен край; импрегниран с барий; с дължина 90/96/120 см, вътрешен диаметър 0,70/1,20/1,30 мм и външен диаметър 2,10/2,50/2,70 мм; вентрикулен катетър - импрегниран с барий, с правоъгълен клипс и водач от неръждаема стомана. Дължина 23/15 см. Вътрешен диаметър - 1,30/1,20 мм; външен диаметър 2,50/2,10 мм - 9 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Вариант за възрастни и деца. Сет с проксимален и дистален катетър. Избор между високо, средно и ниско налягане. Премонтирана с силиконов anti-chamber

Los-Nr.: 70
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Вариант за възрастни и деца. Сет с проксимален и дистален катетър. Избор между високо, средно и ниско налягане. Премонтирана с силиконов anti-chamber. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Комплект за пластика на ПКВ, състоящ се от два броя системи за екстракортикална саморегулируема фиксация

Los-Nr.: 71
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Комплект за пластика на ПКВ, състоящ се от два броя системи за екстракортикална саморегулируема фиксация - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Комплект за пластика на ПКВ, състоящ се от система за екстракортикална саморегулируема фиксация и резорбируем интерферентен вин

Los-Nr.: 72
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Комплект за пластика на ПКВ, състоящ се от система за екстракортикална саморегулируема фиксация и резорбируем интерферентен вин - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Комплект канюлиран, интрамодуларен хумерален пирон с възможност за проксимално заключване в 2 равнини, стомана. Комплекта да съдържа: интрамодуларен хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част

Los-Nr.: 73
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Комплект канюлиран, интрамодуларен хумерален пирон с възможност за проксимално заключване в 2 равнини, стомана. Комплекта да съдържа: интрамодуларен хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част и от 1 до 3 в дисталната, размери ? 7, 8, 9 мм, дължини от 180 до 310 мм, стомана; заключващи кортикални винтове ? 3,9 мм, 20 до 65 мм, шапка - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Комплект клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини

Los-Nr.: 74
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Комплект клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни квадратни магнита за регулация. Пре-монтирана с anti-chamber. Без използването на силикон в клапния механизъм. Механизъм ball-in-cone. 7 нива на регулация, от 50 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Сет с проксимален и дистален катетър - 20 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Комплект клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане и лумбо-перитонеални катетри в отделна стерилна опаковка. Механиъм ball-in-cone. Подходяща за възрастни и деца

Los-Nr.: 75
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Комплект клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане и лумбо-перитонеални катетри в отделна стерилна опаковка. Механиъм ball-in-cone. Подходяща за възрастни и деца. Избор между високо, средно и ниско налягане. Премонтирана с anti-chamber. Без използване на силикон в клапния механизъм. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток - 4 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Комплект проксимален хумерален пирон с възможност за проксимално заключване в 4 равнини, стомана. Комплекта да съдържа: проксимален хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част

Los-Nr.: 76
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Комплект проксимален хумерален пирон с възможност за проксимално заключване в 4 равнини, стомана. Комплекта да съдържа: проксимален хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част и от 1 до 2 в медиалната и до 3 в дисталната, размери ? 8,9 мм, дължини от 140 до 200 мм през 20 мм, стомана; заключващи кортикални винтове ? 3,9 мм, 20 до 70 мм, шапка - 10 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Компресивно устройство за контролирана хемостаза след радиална процедура, със самозалепваща се прозрачна гривна и зелен прицелен маркер, контролирано раздуване с въздух с обем 13мл/18мл

Los-Nr.: 77
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Компресивно устройство за контролирана хемостаза след радиална процедура, със самозалепваща се прозрачна гривна и зелен прицелен маркер, контролирано раздуване с въздух с обем 13мл/18мл, две дължини - 21 см и 26 см - 800 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен балон за CTO, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 см. Хидрофилно покритие. Диаметри: 1,10 мм, 1,25 мм, 1,50 мм. Дължини: 10 мм - 30 мм. Номинално налягане 6 ATM, RBP 20 ATM

Los-Nr.: 78
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен балон за CTO, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 см. Хидрофилно покритие. Диаметри: 1,10 мм, 1,25 мм, 1,50 мм. Дължини: 10 мм - 30 мм. Номинално налягане 6 ATM, RBP 20 ATM. Тройно сгъване на балона, Rapid-exchange design, на проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, профил на върха 0,016", Memo-wrap технология - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен балон за PTCA с покрите от Fullcrum, скосен връх с профил 0,43 мм (0.016"), дистален размер на шафта 1,5 мм за диаметър 2,4 мм, а за диаметър 3,5 мм - 2,6 мм, проксимален шафт 1,9Fr

Los-Nr.: 79
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен балон за PTCA с покрите от Fullcrum, скосен връх с профил 0,43 мм (0.016"), дистален размер на шафта 1,5 мм за диаметър 2,4 мм, а за диаметър 3,5 мм - 2,6 мм, проксимален шафт 1,9Fr, профил на преминаване 0.021"/0,53 мм, диаметър от 1,25 мм до 4,0 мм и дължини от 6 мм до 30 мм - 300 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен балон за PTCA, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 см. Хидрофилно покритие. Диаметри: 1,25 мм - 4,00мм, дължини: 10 мм - 30 мм. Номинално налягане 6 ATM, RBP 16 ATM

Los-Nr.: 80
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен балон за PTCA, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 см. Хидрофилно покритие. Диаметри: 1,25 мм - 4,00мм, дължини: 10 мм - 30 мм. Номинално налягане 6 ATM, RBP 16 ATM. Тройно сгъване на балона, Rapid-exchange design, на проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, профил на върха 0,016", Memo-wrap технология - 500 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен балон, излъчващ медикамент паклитаксел. Съдържание на паклитаксел - 3,0 микрограма на квадратен милиметър. Полиамиден, семикомплиантен с хидрофилно покритие и дължина 154 см

Los-Nr.: 81
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен балон, излъчващ медикамент паклитаксел. Съдържание на паклитаксел - 3,0 микрограма на квадратен милиметър. Полиамиден, семикомплиантен с хидрофилно покритие и дължина 154 см. Диаметри: 1,25 мм - 4,00 мм, дължини: 10 мм - 30 мм, номинално налягане 6 ATM, RBP 16 ATM, тройно сгъване на балона, технология Rapid-exchange, на проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, профил на върха 0,016", Wing-Seal технология - 180 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен водач за реканализации от хром-никел в дисталното ядро и неръждаема стомана проксимално. Да има дистално рентген-позитивни намотки от платина и конструкция shaping ribbon

Los-Nr.: 82
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен водач за реканализации от хром-никел в дисталното ядро и неръждаема стомана проксимално. Да има дистално рентген-позитивни намотки от платина и конструкция shaping ribbon, дължина на намотките: 3 см и 4,5 см за модел ExtraSupport, маркерите да бъдат на 92 см и 102 см от върха, нормална дължина 190 см, с възможност за удължаване до 340 см. Три твърдости на върха: High Flexible, Flexible и Medium, да има версия с различна опора: Standart & Extrasupport. Покритието да бъде дистално 12 см хидрофилно и 18 см хидрофобно, а шафта да е покрит с тефлон - 80 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен водач за реканализации от хром-никел в дисталното ядро и неръждаема стомана проксимално. Да има дистално рентген-позитивни намотки от платина и конструкция shaping ribbon

Los-Nr.: 83
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен водач за реканализации от хром-никел в дисталното ядро и неръждаема стомана проксимално. Да има дистално рентген-позитивни намотки от платина и конструкция shaping ribbon, дължина на намотките: 3 см и 4,5 см за модел ExtraSupport, маркерите да бъдат на 92 см и 102 см от върха, нормална дължина 190 см, с възможност за удължаване до 340 см. Три твърдости на върха: High Flexible, Flexible и Medium, да има версия с различна опора: Standart & Extrasupport. Покритието да бъде дистално 30 см хидрофобно, а шафта да е покрит с тефлон - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, 0.014", силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape

Los-Nr.: 84
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, 0.014", силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape - нитинолова спирала с платинена върхова част и силикон на върха, 40 см дистално хидрофилно покритие. Дължина на водача - 180 см; тежест: Floppy - 1,0 гр, Intermediate - 3,6 гр, Hypercoat - 1,0 гр, Extra floppy - 0,6 гр - 4 320 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен стент от кобалт-хром L605 с покритие от Sirolimus/Probucol, отворена клетка, технология на покритието 50 % Sirolimus и 50 % Probucol, без полимер, дебелина на покритието 4 μm

Los-Nr.: 85
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен стент от кобалт-хром L605 с покритие от Sirolimus/Probucol, отворена клетка, технология на покритието 50 % Sirolimus и 50 % Probucol, без полимер, дебелина на покритието 4 μm, концентрация на медикамента 1,2 μm/кв.мм, рекойл 4,3 %, проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9Fr, дистален шафт полиамид 2,5Fr, профил на входа на лезията 0.016", профил на преминаване: 2,00 мм - 0,032", 2,25 мм - 0,033", 2,50 мм - 0,033", 2,75 мм - 0,034", 3,00 мм - 0,034", 3,50 мм - 0,035", 4,00 мм - 0,035", номинално налягане 10 ATM, дебелина на страт 50 μm при диаметри 2,00, 2,25 и 2,50 мм, при диаметри 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм - 60 μm. Размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм - 1800 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен стент от кобалт-хром L605 с покритие от Sirolimus/Probucol, отворена клетка, технология на покритието 50 % Sirolimus и 50 % Probucol, без полимер, дебелина на покритието 4 μm

Los-Nr.: 86
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен стент от кобалт-хром L605 с покритие от Sirolimus/Probucol, отворена клетка, технология на покритието 50 % Sirolimus и 50 % Probucol, без полимер, дебелина на покритието 4 μm, концентрация на медикамента 1,2 μm/кв.мм, рекойл 4,3 %, удебелен сегмент в конструкцията, осигуряващ увеличена радиална стабилност и повишена рентгенова визуализация, проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9Fr, дистален шафт полиамид 2,5Fr, профил на входа на лезията 0.016", профил на преминаване 0,031"-0,038", номинално налягане 10 ATM, дебелина на страт при диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00 мм - 55 μm, при диаметри 3,50 и 4,00 мм - 65 μm. Размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм с дължини 9, 12, 16, 19, 24, 28, 32 и 38 мм - 780 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Коронарен стент, излъчващ медикамент Sirolimus, покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер - полилактична киселина (PLLA-DLL), биоразградим до 120 дни, хомогенна геометрия тип "оpen cell"

Los-Nr.: 89
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Коронарен стент, излъчващ медикамент Sirolimus, покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер - полилактична киселина (PLLA-DLL), биоразградим до 120 дни, хомогенна геометрия тип "оpen cell", хром-кобалтова платформа, 80?m дебелина на стратовете, RX порт на 25 см от върха, съвместим с 6Fr водещ катетър при "киссинг" техника, с хидрофилно покритие и размери: диаметри 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм; дължини 9, 12, 15, 18, 24, 28, 30, 33 и 38 мм - 1200 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Костен цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30 % бариев сулфат, конфигурация за до три нива, включваща еднократна система, три комплекта канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20

Los-Nr.: 90
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Костен цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30 % бариев сулфат, конфигурация за до три нива, включваща еднократна система, три комплекта канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; оразмерена приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G - 90 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Костен цимент с два антибиотика (Гентамицин и Ванкомицин) 40 гр. за ръчно приложение

Los-Nr.: 91
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Костен цимент с два антибиотика (Гентамицин и Ванкомицин) 40 гр. за ръчно приложение - 35 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 120х120 мм с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм

Los-Nr.: 92
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 120х120 мм с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм или 5 мм - 21 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 200х200 мм с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм

Los-Nr.: 93
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 200х200 мм с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм или 5 мм - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 90х90 мм с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм

Los-Nr.: 94
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 90х90 мм с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм или 5 мм - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

М-хидрофилен ангиографски катетър за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4Fr (вътр. лумен - 0.041") и 5Fr (вътр. лумен - 0.043"). Единичен SUS braid за 5Fr

Los-Nr.: 95
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

М-хидрофилен ангиографски катетър за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4Fr (вътр. лумен - 0.041") и 5Fr (вътр. лумен - 0.043"). Единичен SUS braid за 5Fr и двоен SUS braid за 4Fr. Специални криви и дължини от 65 см до 150 см, прави за реканализации на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr.celliacus, COE 2, JB1, JB2 - 50 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Накрайник за шейвър - еднократен, стерилно опакован; вграден чип позволяващ автоматично разпознаване от управляващата конзола на модела накрайник; цветна кодировка на диаметъра на накрайника

Los-Nr.: 96
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Накрайник за шейвър - еднократен, стерилно опакован; вграден чип позволяващ автоматично разпознаване от управляващата конзола на модела накрайник; цветна кодировка на диаметъра на накрайника; диаметри 3,5 мм, 4 мм, 5 мм и 5,5 мм, различни видове: прави - с агресивни зъби на вътрешния цилиндър; резектор за общ дебридман; с агресивни зъби на вътрешния и външния цилиндър; резектор за плътен хрущял; с двойно рязане; за власинки с прорези; за власинки с отвори; с агресивни зъби за предно и странично рязане; за предно рязане с отворен край; само за предно рязане; извити - с агресивни зъби на вътрешния цилиндър; резектор за общ дебридман; с агресивни зъби на вътрешния и външния цилиндър; тип борер - покрит, цилиндричен или кръгъл, с 6 или 12 бразди; непокрит, цилиндричен или кръгъл с 6 бразди; с протектор за лабрума; тип свредел; субхондрална бургия 1,5 мм, с лявовъртяща резба с 6 или 12 бразди - 1100 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Невроваскуларен водач с диаметър 0.014", хифрофилно покритие и хибридна технология - от платина и неръждаема стомана. Специален атравматичен връх 0.012" от платина. Дължина - 200 см

Los-Nr.: 97
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Невроваскуларен водач с диаметър 0.014", хифрофилно покритие и хибридна технология - от платина и неръждаема стомана. Специален атравматичен връх 0.012" от платина. Дължина - 200 см. Варианти - мек и съпорт, дължина на рентгеноконтрастност - 6 см, двуслоен хифрофилен полимер и специално PTFE покритие - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Невроваскуларен микрокатетър с хидрофилно покритие и хибриден дизайн. Контрол на избутване/издърпване 1:1. Дължина - 156 см и 167 см, вътрешен диаметър - 0.0165"

Los-Nr.: 99
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Невроваскуларен микрокатетър с хидрофилно покритие и хибриден дизайн. Контрол на избутване/издърпване 1:1. Дължина - 156 см и 167 см, вътрешен диаметър - 0.0165". Външен диаметър в проксимална/дистална част съответно: 2,1Fr/1,6Fr. Мек атравматичен връх с два маркера - 9 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Невроваскуларен микрокатетър с хидрофилно покритие с дължина 100 см. Дължина на микрокатетъра - 150/156см. Вътрешен диаметър 0.017"/0.021"/0.027", външен диаметър в проксимална/дистална част

Los-Nr.: 100
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Невроваскуларен микрокатетър с хидрофилно покритие с дължина 100 см. Дължина на микрокатетъра - 150/156см. Вътрешен диаметър 0.017"/0.021"/0.027", външен диаметър в проксимална/дистална част съответно: 2,4Fr/1,7Fr, 2,5Fr/2,0Fr и 3,1Fr/2,6Fr. Варианти на върха: прав/45o/90o/извит. Атравматичен объл връх с два маркера - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Невроваскуларен разтеглив оклузионен балон-катетър с хидрофилно покритие; диаметър на балона: 4,00 мм, дължина на балона: 10/15/20 мм, дължина на дисталния връх - 5 мм. Независим лумен за водач 0.014

Los-Nr.: 101
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Невроваскуларен разтеглив оклузионен балон-катетър с хидрофилно покритие; диаметър на балона: 4,00 мм, дължина на балона: 10/15/20 мм, дължина на дисталния връх - 5 мм. Независим лумен за водач 0.014". Допълнителен отвор на върха за прочистване на въздуха. - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Невроваскуларна водеща система - водещ катетър и вътрешен катетър. Водещ катетър: външен/вътрешен диаметър съответно: 5Fr/0.059" и 6Fr/0.071". Дължина: 95 см и 7 см дистален гъвкав връх.

Los-Nr.: 102
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Невроваскуларна водеща система - водещ катетър и вътрешен катетър. Водещ катетър: външен/вътрешен диаметър съответно: 5Fr/0.059" и 6Fr/0.071". Дължина: 95 см и 7 см дистален гъвкав връх. Вътрешен катетър: 4Fr/0.041" и 5Fr/0.048", с дължина 117 см, хидрофилно покритие 15 см и дистален гъвкав връх 7 см, максимално налягане - 750/1000 psi. По 3 конфигурации на водещ и вътрешен катетър - 120 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Нитинолов водач, облечен с полиуретанов жакет и волфрамов прах за по-добра рентгеновидимост и специално хидрофилно покритие, предназначено да намали триенето между водача и катетъра

Los-Nr.: 103
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Нитинолов водач, облечен с полиуретанов жакет и волфрамов прах за по-добра рентгеновидимост и специално хидрофилно покритие, предназначено да намали триенето между водача и катетъра, както и водач - съдова стена, с цел избягване на съдов спазъм. Дължина до 260 см, прав и ангулиран - 80 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оклузивен балон с диаметър 4мм, дължина 4 мм, профил 2,8Fr и 2,2Fr, дължина на катетъра 150 см и дължина на върха 4мм, съвместим с водач с диаметър 0.010''

Los-Nr.: 104
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Оклузивен балон с диаметър 4мм, дължина 4 мм, профил 2,8Fr и 2,2Fr, дължина на катетъра 150 см и дължина на върха 4мм, съвместим с водач с диаметър 0.010'' - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оклузивен балон с диаметър 4мм, дължина 4 мм, профил 2,8Fr и 2,2Fr, дължина на катетъра 150 см и дължина на върха 4мм, съвместим с водач с диаметър 0.010''

Los-Nr.: 105
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Оклузивен балон с диаметър 4мм, дължина 4 мм, профил 2,8Fr и 2,2Fr, дължина на катетъра 150 см и дължина на върха 4мм, съвместим с водач с диаметър 0.010'' - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация в комплект с предсърден и деснокамерен електроди с активна/пас. фиксация, и левокамерен електрод с активна/пас. фиксация

Los-Nr.: 106
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация в комплект с предсърден и деснокамерен електроди с активна/пас. фиксация, и левокамерен електрод с активна/пас. фиксация, с/без предварително зададена форма. Комплектът да е съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т. Наличие на сет интродюсери за коронарен синус, балонен катетър и интродюсер 7/8/9Fr. Устройството да е с физиологична извивка, редуцираща напрежението в джоба, с честотна адаптация, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени електрода за субкутанна електрокардиограма. Автоматична проверка на прага на захващане в предсърдие, лява камера и дясна камера; отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch, възможност за ЕФИ изследване. Защита срещу пейсмейкър медиирана тахикардия. Живот на батерията 10,6 години при номинални параметри. Автоматичен тест за оптимизация на пълненето и изтласната фракция. Да редуцира RV пейсирането. Да поддържа бивентрикуларна стимулация при наличието на камерен сензинг. Алгоритъм, който да по

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба, с честотна адаптация, 3 вида честотни

Los-Nr.: 107
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация, съвместим с ЯМР изследване 1,5 и 3 Т, с физиологична извивка редуцираща напрежението в джоба, с честотна адаптация, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени електрода за субкутанна електрокардиограма. Автоматична проверка на прага на захващане в предсърдие, лява камера и дясна камера Отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch. Възможност за ЕФИ изследване. Защита срещу пейсмейкър медиирана тахикардия. Живот на батерията 10,6 години при номинални параметри. Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. Автоматичен тест за оптимизация на пълненето и изтласната фракция. Редуциране на RV пейсирането. Да поддържа бивентрикуларна стимулация при наличието на камерен сензинг. Алгоритъм, който да поддържа регулярността на камерните интервали по време на AT/AF епизоди.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периферен балон-монтиран стент от неръждаема стомана, с двойно-луменен спираловиден дизайн, който е термично закрепен. Наличие на пасивно покритие от силиконов карбид с дебелина под 1 микрон

Los-Nr.: 108
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периферен балон-монтиран стент от неръждаема стомана, с двойно-луменен спираловиден дизайн, който е термично закрепен. Наличие на пасивно покритие от силиконов карбид с дебелина под 1 микрон. Дължина на шафта: 80 см и 130 см, RBP: 15 атм (5-8 мм), 13 атм (9-10 мм), съвместим с интродюсер 5-7Fr и водач 0.035”. Размери: диаметър: 5,00 мм - 10,00 мм, дължина: 15-25-38-56 мм - 36 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018'', рентгенопозитивен койл с дължина - 15 см, вътрешен диаметър на върха 0.013", обща дължина - 180/300 см, конусовиден дизайн

Los-Nr.: 109
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018'', рентгенопозитивен койл с дължина - 15 см, вътрешен диаметър на върха 0.013", обща дължина - 180/300 см, конусовиден дизайн, предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани - 150 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периферен медикамент-излъчващ стент за ангиопластика на инфрапоплитеални артерии (материал - кобалт - хромиева сплав). Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж

Los-Nr.: 110
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периферен медикамент-излъчващ стент за ангиопластика на инфрапоплитеални артерии (материал - кобалт - хромиева сплав). Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стратовете аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилимус модел (сиролимус + органична киселина) само в посока съдовата стена. Свободна от полимер повърхност. Дебелина на стратовете - 80 ?m. Carbofilm технология на покритие /карбоново покритие на стента/ - 100 % чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ? 0.3μм, определящо биоиндуцираща повърхност на стента. Два рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Размери: диаметър - 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 4,50 мм; дължина - 12 мм,16 мм, 20 мм, 25 мм, 31 мм, 38 мм, 46 мм. Доставяща система, включваща балон от от полиамид, с два маркера, с профил на върха 0.017" и катетър, RX - тип, с дължина 142 см, съвместим с 0.014" водач и 4F интродюсер - 20 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Персонализирана система - ръководство (шаблон) за резекции при колянно протезиране, изработена на базата на индивидулно 3D предоперативно планиране, изискваща компютърно-томографско изследване на паци

Los-Nr.: 111
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Персонализирана система - ръководство (шаблон) за резекции при колянно протезиране, изработена на базата на индивидулно 3D предоперативно планиране, изискваща компютърно-томографско изследване на пациента, съглсно протокол на производителя. Доставка - до 4 седмици след изпращане и валидиране от производителя на КТ изображения. Индивидуално изработените шаблони (плюс костните модели) се доставят стерилни - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Платинени спирали "койлове", 3D дизайн, диаметър от 3; 3,5; 4 мм до 25 мм, дължина от 6 см до 50 см, външен диаметър в зависимост от дължината на койла от 0.0115" (0,29 мм) до 0.0145" (0,37 мм)

Los-Nr.: 112
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Платинени спирали "койлове", 3D дизайн, диаметър от 3; 3,5; 4 мм до 25 мм, дължина от 6 см до 50 см, външен диаметър в зависимост от дължината на койла от 0.0115" (0,29 мм) до 0.0145" (0,37 мм); Super SOFT; предназначени за емболизация на интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули). Прогресивен диаметър на койла, с допълнителна система за вторично отделяне на спиралата, улеснено отделяне, съвместими с устройство за механично отделяне - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Платинени спирали "койлове", 3D или хеликоидален дизайн, диаметър от 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 мм, дължина от 1 см до 10 см; EXTRA SOFT; външен диаметър 0.0108"

Los-Nr.: 113
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Платинени спирали "койлове", 3D или хеликоидален дизайн, диаметър от 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 мм, дължина от 1 см до 10 см; EXTRA SOFT; външен диаметър 0.0108", предназначени за емболизация на интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули). Прогресивен диаметър на койла, с допълнителна система за вторично отделяне на спиралата, съвместими с устройство за механично отделяне - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Платинени спирали "койлове", 3D или хеликоидален дизайн, диаметър от 4 мм до 6 мм, дължина от 6 см до 20 см; SUPER SOFT; външен диаметър 0.0115" (0,29 мм)

Los-Nr.: 114
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Платинени спирали "койлове", 3D или хеликоидален дизайн, диаметър от 4 мм до 6 мм, дължина от 6 см до 20 см; SUPER SOFT; външен диаметър 0.0115" (0,29 мм), предназначени са за емболизация за интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули). Прогресивен диаметър на койла, с допълнителна система за вторично отделяне на спиралата, съвместими с устройство за механично отделяне - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, прогресивен диаметър на койла от 2 мм до 25 мм, дължина от 2 см до 50 см, външен диаметър в зависимост от дължината на койла от 0.0115" (0,29 мм) до 0.0145"

Los-Nr.: 115
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, прогресивен диаметър на койла от 2 мм до 25 мм, дължина от 2 см до 50 см, външен диаметър в зависимост от дължината на койла от 0.0115" (0,29 мм) до 0.0145" (0,37 мм), предназначени за емболизация за интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули). С допълнителна система за вторично отделяне на спиралата; съвместими с устройство за механично отделяне - 250 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Платинени спирали, "койлове", със спираловиден (Helical) дизайн, диаметър от 1,5 мм до 20 мм, дължина от 1 см до 50 см, външен диаметър в зависимост от дължината на койла от 0.0115" (0,29 мм) до 0.014

Los-Nr.: 116
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33690000 Varia
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Платинени спирали, "койлове", със спираловиден (Helical) дизайн, диаметър от 1,5 мм до 20 мм, дължина от 1 см до 50 см, външен диаметър в зависимост от дължината на койла от 0.0115" (0,29 мм) до 0.0145" (0,37 мм), предназначени за емболизация на интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули). С допълнителна система за вторично отделяне на спиралата; съвместими с устройство за механично отделяне - 120 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Полуразтеглив балон-катетър за периферна ангиопластика с два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Материал на балона - полиамид. Наличие на гъвкави точки Checker

Los-Nr.: 117
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Полуразтеглив балон-катетър за периферна ангиопластика с два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Материал на балона - полиамид. Наличие на гъвкави точки Checker, които позволяват преминаване на балона при силно извити съдове. Двойно хидрофилно покритие на балона - вътрешен устойчив слой и външен лубрикантен слой, позволяващ намаляване на триенето. Подсилен вътрешен лумен, позволяващ преминаването през силно стеснени съдове. Доставящ катетър - OTW-тип, двулуменен, съвместим с 4Fr-6Fr интродюсер и 0.018" водач. Размери: диаметър - 2,00 мм, 2,50 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 5,00 мм, 6,00 мм, 7,00 мм, 8,00 мм и 9,00 мм. Дължини - 20 мм, 40 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм и 300 мм. Полезна дължина на системата - 75 см, 130 см и 150 см - 700 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Полу-ригидни клапоукрепващи рингове за митрална клапа с иновативна система за оразмеряване на изкуствени хорди

Los-Nr.: 118
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Полу-ригидни клапоукрепващи рингове за митрална клапа с иновативна система за оразмеряване на изкуствени хорди. Клетъчно-структурен дизайн с вариращ размер на клетките и имитиращ физиологичното 3D движение на митралния анулус. Нитинол- титаниева сплав вградена в силиконов пръстен и тъканно полиестерно платно. Карбоново покритие. Размери - от 24 до 38 мм - 75 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии. Материал на стента - кобалт-хром L605. Carbofilm технология на покритие

Los-Nr.: 119
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии. Материал на стента - кобалт-хром L605. Carbofilm технология на покритие - перманентно карбоново покритие на стента под формата на тънък слой от 100 % чист въглерод, определящ биоиндуциращата повърхност на стента от една страна и предотвратяващ освобождаването на метални йони, които е възможно да провокират алергични реакции от друга странa, с дебелина ?0,3?м. Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж. Дебелина на стратовете - 0,175 мм. Огледално електрополиране на повърхността на стента. Два рентгенопозитивни маркера от платина за прецизно позициониране. Диаметри на стента - от 6 мм до 10 мм, дължини - 19 мм, 29 мм, 39 мм, 49 мм, 59 мм. Носещ балон-катетър - полуразтеглив, сгънат на шест, от полиамид, OTW тип, с дължина 75 см или 135 см, съвместим с 6Fr водещ катетър и 0.035" водач. Номинално налягане на раздуване - 7-8 ATM, налягане на разкъсване - 10-12 ATM - 500 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Програмируема клапа за хидроцефалия с анти-сифон механизъм за контролиране на налягането. Магнитно регулиране на налягането с трикомпонентна система. Без латекс

Los-Nr.: 120
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Програмируема клапа за хидроцефалия с анти-сифон механизъм за контролиране на налягането. Магнитно регулиране на налягането с трикомпонентна система. Без латекс. С вграден резервоар С пет нива на налягане - 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50 (mmH20/mL/hr). Комплект с перитонеален и вентрикулен катетър: перитонеален катетър - с отворен край; импрегниран с барий; с дължина 90/96/120 см, вътрешен диаметър 0,70/1,20/1,30 мм и външен диаметър 2,10/2,50/2,70 мм; вентрикулен катетър - импрегниран с барий, с правоъгълен клипс и водач от неръждаема стомана. Дължина 23/15 см. Вътрешен диаметър -1,30/1,20 мм; външен диаметър 2,50/2,10 мм - 9 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Проксимален компонент на торакален стент-графт. Графтът да е изработен от тъкан полиестер. Стентовете да са изработени от нитинол. Диаметри: от 18 мм до 46 мм

Los-Nr.: 121
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Проксимален компонент на торакален стент-графт. Графтът да е изработен от тъкан полиестер. Стентовете да са изработени от нитинол. Диаметри: от 18 мм до 46 мм. Дължини: от 105 мм до 233 мм, в зависимост от диаметъра. Инртродюсер с външно хидрофилно покритие и размер 16Fr до 20Fr, в зависимост от размера на стент-графта. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент-графта. Закотвящи се корони против миграция - 12 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Разклонено главно тяло на абдоминален стент-графт. Материал на стент - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Закотвящи се корони против миграция

Los-Nr.: 122
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Разклонено главно тяло на абдоминален стент-графт. Материал на стент - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Закотвящи се корони против миграция. Диаметри: 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 36 мм. Дължини: 82, 96, 111, 125 и 140 мм. При диaметър 36 мм: 95, 113, 131, 149 см. Интродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 18Fr до 22Fr, в зависимост от големината на стент-графта и работна дължина 41 см. Наличие на 4 златни маркера в проксмиалната част на 2 мм от началото на графта, и един златен маркер в дисталната част за по-точно позициониране на контралатералното краче. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент-графта - 12 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Раменна ендопротеза с циментна фиксация на стеблото, еднополюсна. Материал - CrCoMn стомана, с четири размера на главата (38, 40, 42 и 44мм)

Los-Nr.: 123
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Раменна ендопротеза с циментна фиксация на стеблото, еднополюсна. Материал - CrCoMn стомана, с четири размера на главата (38, 40, 42 и 44мм). Право стебло с диаметър 8 мм и отвори в областта на хирургичната шийка - 9 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9 мм трохантерен винт и 6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8 мм кортикални винтове

Los-Nr.: 124
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9 мм трохантерен винт и 6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8 мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно диафизарен ъгъл 135 гр. Дължини на импланта от 355 мм до 415 мм, през 15 мм - 35 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ригиден 3D ринг за митрална анулопластика, нископрофилно титан/силиконово тяло и плетен полиестерен ринг за улеснено преминаване на иглата

Los-Nr.: 125
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ригиден 3D ринг за митрална анулопластика, нископрофилно титан/силиконово тяло и плетен полиестерен ринг за улеснено преминаване на иглата. Предна кривина до 25 % от диаметъра на ринга за апликация на предното платно. Размери от 24 мм до 40мм с вграден холдер - 75 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Саморазгъващ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии и SFA от материал нитинол. Carbofilm технология на покритие (карбоново покритие на стента)

Los-Nr.: 126
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Саморазгъващ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии и SFA от материал нитинол. Carbofilm технология на покритие (карбоново покритие на стента) - 100 % чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ?0,3μм. Структурен дизайн - хибриден клетъчен строеж. Дебелина на стратовете - 0,190 мм за стентове с диаметър 6 мм, 7 мм и 8 мм; 0,220 мм за стентове с диаметър 9 мм, 10 мм и 12 мм. Огледално електрополиране на повърхността на стента. Шест танталови рентгенопозитивни маркери за прецизно позициониране (по три в двата края на стента). Размери: диаметър - от 6 мм до 12 мм, дължина от 20 мм до 150 мм (за стентове с диаметър от 6мм до 8мм) и от 20 мм до 100 мм (за стентове с диаметър от 9 мм до 12 мм). Система за доставяне, включваща катетър с вътрешен лумен - OTW-тип, съвместим с 6Fr интродюсер и 0.035" водач, с полезна дължина 85 см или 135 см и ергономична дръжка, позволяваща манипулация с една ръка и обезопасяващ ключ, предотвратяващ преждевременното освобождаване на

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Саморазгъващ се ендолуминален стент за периферна ангиопластика на СФА и поплитеа. Материал на стента - нитинол. Триаксиален спираловиден дизайн с повтарящи се, зигзагообразни свързващи мостчета

Los-Nr.: 127
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Саморазгъващ се ендолуминален стент за периферна ангиопластика на СФА и поплитеа. Материал на стента - нитинол. Триаксиален спираловиден дизайн с повтарящи се, зигзагообразни свързващи мостчета. 12 танталови маркера за прецизно позициониране (по 6 и в двата края на стента). Структурен дизайн - тип отворена клетка. Съвместим с 6Fr интродюсер и 0.035" водач. Размери: диаметри - 5 мм, 6 мм, 7 мм; дължини - 20 мм, 40 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм и 170 мм. Полезна дължина на системата - 80 см или 130 см - 150 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Саморазгъващ се ендолуминален стент-графт (покрит стент) за периферна ангиопластика. Материал на стента - нитинол. Материал на покритие: два тънки слоя еPTFE (аблуминален и луминален)

Los-Nr.: 128
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Саморазгъващ се ендолуминален стент-графт (покрит стент) за периферна ангиопластика. Материал на стента - нитинол. Материал на покритие: два тънки слоя еPTFE (аблуминален и луминален), обхващащи двустранно и изцяло стратовете на стента. Луминален еPTFE слой, покрит с карбон. Осем танталови рентгенпозитивни маркери за прецизно позициониране (по 4 в двата края). Структурен дизайн - тип отворена клетка. Непокрити участъци от 2 мм в краищата за предотвратяване на миграция на стента. Съвместим с 8-10 Fr интродюсер и 0.035" водач. Размери: диаметри - 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм и 13,5 мм; дължини - 20 мм (за стент графт с диаметър от 5 мм до 8 мм), 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм. Полезна дължина на системата - 80 см или 117 см - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Саморазтварящ се стент за SFA, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта 0.0088", нулево скъсяване

Los-Nr.: 130
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Саморазтварящ се стент за SFA, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта 0.0088", нулево скъсяване, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове - един допълнителен в средата), диаметър от 5 мм до 8 мм, дължини от 20 мм до 200 мм, съвместими с водач 0.035", максимална дължина на катетъра 150 см - 750 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол. Брой на нишките - 16. По 4 рентгеноконтрастни маркера в дистална и проксимална част, рентгеноконтрастна двойно хеликоидална нишка

Los-Nr.: 131
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол. Брой на нишките - 16. По 4 рентгеноконтрастни маркера в дистална и проксимална част, рентгеноконтрастна двойно хеликоидална нишка и 0,8 мм клетка разстояние между стратове. Покриване на шийката до 28 %. Диаметър от 3,50 мм до 5,50 мм: 3,50х17; 3,50х22; 4,50х18; 4,50х23; 4,50х32; 5,50х30; 5,50х33. Възможност за обратно връщане при разположение на стента в микрокатетъра до 3 мм - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол. Три рентгеноконтрастни хеликоидални нишки и 1,5 мм клетка разстояние между стратове

Los-Nr.: 132
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол. Три рентгеноконтрастни хеликоидални нишки и 1,5 мм клетка разстояние между стратове. Разширени краища с по 3 рентгеноконтрастни маркера в дистална и проксимална част. Диаметър 2,50 мм и 3,50 мм. За диаметър 2,50 мм и диаметър на съда 2,00 мм съответно обща/работна дължина: 14/10; 18/14; 24/20; 36/32 мм. Възможност за обратно връщане на стента 80 % - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Саморазтваряща стент-система с двуслойно покритие за отклонение направлението на потока с дизайн 16 нишково външно и 48 вътрешно покритие на стента

Los-Nr.: 133
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Саморазтваряща стент-система с двуслойно покритие за отклонение направлението на потока с дизайн 16 нишково външно и 48 вътрешно покритие на стента. По четири атравматични краища във всяка част на системата. По 4 рентгеноконтрастни маркери в дисталната и проксималната част и маркер на върха на водача. Рентгеноконтрастни хеликоидални нишки, обозначаващи работната дължина. Диаметър при пълно разтваряне: 3,5/4/4,5/5/5,5 мм. При диаметър 3,5 мм, външен диаметър 3,00 мм съответно обща/работна дължина: 16/10; 22/17; 30/24; 40/34; 54/49 мм. Възможност за обратно връщане на стента 50 % - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Саморазтваряща стент-система с двуслойно покритие за отклонение направлението на потока с дизайн 16 нишково външно и 48 вътрешно покритие на стента

Los-Nr.: 134
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Саморазтваряща стент-система с двуслойно покритие за отклонение направлението на потока с дизайн 16 нишково външно и 48 вътрешно покритие на стента. По четири атравматични краища във всяка част на системата. По 4 рентгеноконтрастни маркери в дисталната и проксималната част. Рентгеноконтрастни хеликоидални нишки, обозначаващи работната дължина. Съвместим с микрокатетър с вътрешен диаметър 0,021". Диаметър при пълно разтваряне: 2,50/3,00 мм. При диаметър 2,50 мм, в съд 2,00 мм съответно работна/обща дължина: 11/15; 17/21; 28/32; 35/38 мм. Възможност за обратно връщане на стента 50 % - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Сет, съвместим с инжектор Accutron MR, съдържащ: 1. Спринцовка ELS, 65 мл - 2 броя; 2. Стандартен спайк - 1 брой; 3. Миниспайк - 1 брой; 4. Y- образнен тюбинг, с двойна контролна клапа

Los-Nr.: 135
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Сет, съвместим с инжектор Accutron MR, съдържащ: 1. Спринцовка ELS, 65 мл - 2 броя; 2. Стандартен спайк - 1 брой; 3. Миниспайк - 1 брой; 4. Y- образнен тюбинг, с двойна контролна клапа - 500 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Синтетичен нерезорбируем, плетен конец от полиестер (етилен терефталат) със силиконово покритие, комплект от 5 бели и 5 зелени конеца, USP 2/0, 10х75см, 2 обли игли, 25 мм, 3/8 кръг, 5 бели

Los-Nr.: 136
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Синтетичен нерезорбируем, плетен конец от полиестер (етилен терефталат) със силиконово покритие, комплект от 5 бели и 5 зелени конеца, USP 2/0, 10х75см, 2 обли игли, 25 мм, 3/8 кръг, 5 бели и 5 зелени конеца в стерилна опаковка - 108 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за билатерална балонна кифопластика. Размери на балона - 15мм. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли (скосен връх), водачи, работни канюли (с работна дължина 120 мм)

Los-Nr.: 137
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за билатерална балонна кифопластика. Размери на балона - 15мм. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли (скосен връх), водачи, работни канюли (с работна дължина 120 мм), свредло, балон катетри (издържащи на максимално налягане до 350 Psi), с вградени манометри и шприци, с трипътни кранове, апликатори за костен цимент. Костен цимент (20 гр. прахообразно вещество и 9,4 гр. течно вещество) - 220 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за дистална протекция, тип 110 микропорест филтър - 3,50 мм - 5,50 мм, Monorail технология, полиуретанов филтър, нитинолова филтърна примка с платинена халка

Los-Nr.: 138
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за дистална протекция, тип 110 микропорест филтър - 3,50 мм - 5,50 мм, Monorail технология, полиуретанов филтър, нитинолова филтърна примка с платинена халка. Големина на oтворите на филтъра - 110 микрона. Дължина на водача 90 см и 300 см, 0.014" stainless steel тяло с PTFE покритие. Дисталният край да е с PTFE вътрешено покритие, 0.030" проксимален стоп с висока Ro видимост. Автостоп, предотвратяващ вклиняването на върха, проксимални маркери на ствола на 87 см и 97 см от дисталния край (90 см и 100 см от върха). Последните 20 см от дължината да са със силиконово покритие - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за задна тораколумбална стабилизация с 5,5 мм дебелина на пръчката. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми

Los-Nr.: 139
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за задна тораколумбална стабилизация с 5,5 мм дебелина на пръчката. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Възможност за редукция и привеждане на пръта към винта чрез специализиран инструментариум, инерите да се завиват с отверка звезда, за избягване на превъртане на винтовете и правоъгълна резба за правилно вертикално натоварване на главата на винтовете. Инструментариумът да осигурява еднакво (с динамометър) затягане на инерите. Системата да съдържа: моноаксиални, унипланарни, полиаксиални, полиаксиални-редукционни винтове ? 4,35, ? 5,0, ? 6,0, ? 7,0 и ? 8,0 с дължини 20 - 80 мм, както и инери с едностъпкова и двустъпкова инсерция. Конфигурация: 4 винта полиаксиални или моноаксиални или унипланарни + 2 броя пръчки - 70 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за механична тромбекстракция, съставена от свързани сфери - тип "цвете", функционално независими една от друга. Брой на сферите: от 3 до 5, диаметър: 3/4/6 мм и дължина: 15/20/24/30/44 мм

Los-Nr.: 140
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за механична тромбекстракция, съставена от свързани сфери - тип "цвете", функционално независими една от друга. Брой на сферите: от 3 до 5, диаметър: 3/4/6 мм и дължина: 15/20/24/30/44 мм. Рентгеноконтрастен връх. Без време за изчакване за интегриране на тромба. Съвместим с микрокатетър с вътрешен диаметър 0,017" - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за отделяне на невроваскуларни емболизационни спирали - стандартни и с хидрогел. Време за отделяне 0,75 секунди. С визуална и звукова сигнализация, без свързващи кабели

Los-Nr.: 141
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за отделяне на невроваскуларни емболизационни спирали - стандартни и с хидрогел. Време за отделяне 0,75 секунди. С визуална и звукова сигнализация, без свързващи кабели - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Скачващ микроводач с тефлоново покритие. Диаметър 0.014" и дължина 115 см

Los-Nr.: 142
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Скачващ микроводач с тефлоново покритие. Диаметър 0.014" и дължина 115 см - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Спейсър за колянна става с два антибиотика. Да се състои от два артикулиращи независими елемента. Двете съставки да бъдат фиксирани с костен цимент с Гентамицин и Ванкомицин 40 гр. за ръчно приложен

Los-Nr.: 143
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Спейсър за колянна става с два антибиотика. Да се състои от два артикулиращи независими елемента. Двете съставки да бъдат фиксирани с костен цимент с Гентамицин и Ванкомицин 40 гр. за ръчно приложение. Размери - S, M и L - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Спейсър за тазобедрена става с два антибиотика, предназначен за временна замяна на протеза, в резултат на септичен процес. Костен цимент с Гентамицин и Ванкомицин

Los-Nr.: 144
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Спейсър за тазобедрена става с два антибиотика, предназначен за временна замяна на протеза, в резултат на септичен процес. Костен цимент с Гентамицин и Ванкомицин, които да се отделят в околните тъкани, като помощно средство за лечение на инфекции. Размери - 46, 54, 60, 46XL, 54XL, 60XL - 15 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Спейсър за тазобедрена става с един антибиотик, за имплантиране в бедрения канал и ацетабуларната кухина, след отстраняване на предходния имплант. Да се състои от гентамицин 40 гр. и костен цимент

Los-Nr.: 145
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Спейсър за тазобедрена става с един антибиотик, за имплантиране в бедрения канал и ацетабуларната кухина, след отстраняване на предходния имплант. Да се състои от гентамицин 40 гр. и костен цимент. Размери - 46, 54, 60, 46XL, 54XL, 60XL - 9 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Спинален резорбируем гел против сраствания, съдържащ хиалуронова киселина. Опаковка от 2 мл с отделен стерилен апликатор, двойна опаковка

Los-Nr.: 146
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Спинален резорбируем гел против сраствания, съдържащ хиалуронова киселина. Опаковка от 2 мл с отделен стерилен апликатор, двойна опаковка - 600 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Спринцовка 12 мл, въртяща се мъжка система за заключване тип луер-лок с ръкохватка за пръсти. Конструирана за инжектиране на контрастно вещество при ангиографски процедури. Изработена от поликарбонат

Los-Nr.: 147
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Спринцовка 12 мл, въртяща се мъжка система за заключване тип луер-лок с ръкохватка за пръсти. Конструирана за инжектиране на контрастно вещество при ангиографски процедури. Изработена от поликарбонат, полипропилен и ABS - 5000 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Спринцовка за костен цимент

Los-Nr.: 148
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Спринцовка за костен цимент - 40 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7Fr, маркиран с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа

Los-Nr.: 149
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7Fr, маркиран с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач (0.035" или 0.038"), вид на водача - прав или J с дължина 45 см, дилататор - 4800 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Стандартен интродюсер сет за феморална артерия - от 5 до 7 Fr, маркиран с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа

Los-Nr.: 150
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Стандартен интродюсер сет за феморална артерия - от 5 до 7 Fr, маркиран с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач (0,035" или 0.038"), вид на водача - прав или J с дължина 45 см, дилататор - 800 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Стерилен, еднократен сет за краниотомия, абсорбиращ, водоустойчив, изработен от полипропилен, включващ: 1) чаршаф за маса с размери 150x200 см - 1 брой; 2) кърпи 30x34 см - 2 броя;

Los-Nr.: 152
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Стерилен, еднократен сет за краниотомия, абсорбиращ, водоустойчив, изработен от полипропилен, включващ: 1) чаршаф за маса с размери 150x200 см - 1 брой; 2) кърпи 30x34 см - 2 броя; 3) лепенка 9 x 51 см - 1 брой; 4) адхезивни чаршафи 75x75 см - 4 броя; 5) чаршаф с краниален отвор с адхезивна част с размери 260x325 см, фолио 30x20 см и джоб за течности - по 1 брой - 700 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14 5o40’

Los-Nr.: 153
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14 5o40’. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието да е с пориозен титан и хидроксиапатит. Да е изработено от (TI6AL4V – ISO 5832 – 3); хидроксиапатитът (HA – ISO 13779 – 2). Девет размера на стеблото: A-115 мм CCD ъгъл от 134o; B - 121 мм CCD ъгъл от 135?; C - 127 мм CCD ъгъл от 136o; D - 133 мм CCD ъгъл от 137o, E - 140 мм CCD ъгъл от 138o; F - 146 мм CCD ъгъл от 139o; G - 153 мм CCD ъгъл от 140o; H - 161 мм CCD ъгъл от 141o; I - 169 мм CCD ъгъл от 142o - 200 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Тапа за ПВК и трипътно кранче, стерилна, тип луер-лок

Los-Nr.: 154
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Тапа за ПВК и трипътно кранче, стерилна, тип луер-лок - 30000 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Течна емболизационна система, включваща предварително заредени спринцовки с преципитираща хидрофобна течност и DMSO (по 1ml всяка), адаптери за микрокатетри и за невроваскуларни балони

Los-Nr.: 155
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Течна емболизационна система, включваща предварително заредени спринцовки с преципитираща хидрофобна течност и DMSO (по 1ml всяка), адаптери за микрокатетри и за невроваскуларни балони. Вискозитет 25 %, 30 % и 35 %. Ренгеноконтрастност с йоден компонент, ковалентно свързан към полимер - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Титаниев напречен конектор, моноблок, с дължини 17, 20, 23 или 26 мм или поли-аксиален конектор 29-31 мм, 31-35 мм, 35-39 мм, 38-43 мм, 42-51 мм, 50-67 мм, 66-99 мм

Los-Nr.: 156
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Титаниев напречен конектор, моноблок, с дължини 17, 20, 23 или 26 мм или поли-аксиален конектор 29-31 мм, 31-35 мм, 35-39 мм, 38-43 мм, 42-51 мм, 50-67 мм, 66-99 мм - 9 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Титаниеви аневризмални клипси по “YASARGIL”, стандартни - постоянни

Los-Nr.: 157
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Титаниеви аневризмални клипси по “YASARGIL”, стандартни - постоянни - 18 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Торако и лумбосакрална задна стабилизация. Конфигурация за едно ниво, включваща четири титаниеви моно- или полиаксиални винта, четири титаниеви фиксиращи винта и две титаниеви пръчки

Los-Nr.: 158
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Торако и лумбосакрална задна стабилизация. Конфигурация за едно ниво, включваща четири титаниеви моно- или полиаксиални винта, четири титаниеви фиксиращи винта и две титаниеви пръчки - винтове да са с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm. Материал Ti6Al4V, височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 20 мм - 30 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Трепанационна плака от титаниева сплав с дебелина 0,5 мм и диаметри 7 мм; 10 мм; 14 мм или 20 мм с пет титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи, с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм

Los-Nr.: 159
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Трепанационна плака от титаниева сплав с дебелина 0,5 мм и диаметри 7 мм; 10 мм; 14 мм или 20 мм с пет титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи, с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм или 5 мм - 3 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо налягане при ангиографски процедури, изработена от поликарбонат с възможност да издържа налягане до 600 PSI

Los-Nr.: 160
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо налягане при ангиографски процедури, изработена от поликарбонат с възможност да издържа налягане до 600 PSI - 6000 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен, термично обработен връх. Full wall технология на металната оплетка за по-добър контрол при въртене

Los-Nr.: 161
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен, термично обработен връх. Full wall технология на металната оплетка за по-добър контрол при въртене. Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6Fr и 7Fr въвеждащи катетри, и с водач 0.014". Скорост на аспирация 45мл/мин за 6Fr и 92мл/мин за 7Fr. Дължина при 6Fr - 140 см, при 7Fr - 145 см - 500 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Удължител за перфузия с luer lock винтови връзки, дебелина 1,45х2,75 мм, дължина 150 см

Los-Nr.: 162
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Удължител за перфузия с luer lock винтови връзки, дебелина 1,45х2,75 мм, дължина 150 см - 54000 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Удължител на абдоминален стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Диаметри: 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 36 мм. Дължини: 39 мм и 58 мм

Los-Nr.: 163
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Удължител на абдоминален стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Диаметри: 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 36 мм. Дължини: 39 мм и 58 мм. При диaметър 36 мм: 50 и 73 мм дължини. Интродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 18Fr до 20Fr, в зависимост от големината на стент-графта - 12 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Удължител на торакален стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Диаметри: 28 мм - 42 мм

Los-Nr.: 164
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Удължител на торакален стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан полиестер. Диаметри: 28 мм - 42 мм. Интродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 20Fr до 22Fr, в зависимост от големината на стент-графта - 12 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ултразвукови инструменти за мултифункционален ултразвуков генератор, за конвенционална хирургия, 23 см дължина, с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция, с бутони за ръчно активиране

Los-Nr.: 165
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ултразвукови инструменти за мултифункционален ултразвуков генератор, за конвенционална хирургия, 23 см дължина, с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, с ергономична дръжка и тъканно сензитивна технология, 5 мм диаметър на шафта, дължина на острието 15мм, с извити челюсти за хемостаза на съдове до 5 мм диаметър - 240 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ултразвукови инструменти за мултифункционелен ултразвуков генератор, за ендоскопска хирургия, 36 см дължина, с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция, с бутони за ръчно активиране

Los-Nr.: 166
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ултразвукови инструменти за мултифункционелен ултразвуков генератор, за ендоскопска хирургия, 36 см дължина, с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, с ергономична дръжка и тъканно сензитивна технология, 5 мм диаметър на шафта, дължина на острието 15мм, с извити челюсти, за хемостаза на съдове до 5 мм диаметър. - 312 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Усилен (SS braid) диагностичен катетър, 5Fr, хидрофилно покритие, с уникални радиални криви, с четири или пет ангулации, универсален за диагностика на лява и дясна коронарни артерии при ОМИ

Los-Nr.: 167
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Усилен (SS braid) диагностичен катетър, 5Fr, хидрофилно покритие, с уникални радиални криви, с четири или пет ангулации, универсален за диагностика на лява и дясна коронарни артерии при ОМИ, с един катетър - "single catheter concept". Дължина на катетъра 100 см или 110 см, атравматичен връх за брахиален и радиален достъп, лимит на налягане - до 1000 psi, съвместим с водач с диаметър 0.038" - 2000 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Устройство за механично отделяне на койлове с 3D и със спираловиден (Helical) дизайн

Los-Nr.: 168
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Устройство за механично отделяне на койлове с 3D и със спираловиден (Helical) дизайн - 60 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Устройство за проксимална церебрална защита - двойно или моно-оклузионна система. Профил на дисталния шафт - 5Fr. Обхват на оклузия на балона - до 13 мм (CCA проксимален балон)

Los-Nr.: 169
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Устройство за проксимална церебрална защита - двойно или моно-оклузионна система. Профил на дисталния шафт - 5Fr. Обхват на оклузия на балона - до 13 мм (CCA проксимален балон), до 6 мм (ECA дистален балон). Материал на балона - еластомерен каучук. Съвместим с 8Fr и 9Fr въвеждащ катетър. Изходящ порт на работния канал дисталeн на CCA балон - 40 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Хибриден коронарен стент от кобалт-хром L605, излъчващ медикамент Sirolimus. Двоен хелиокоидален дизайн на стента, с полезна дължина на шафта 140 см.

Los-Nr.: 170
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Хибриден коронарен стент от кобалт-хром L605, излъчващ медикамент Sirolimus. Двоен хелиокоидален дизайн на стента, с полезна дължина на шафта 140 см. Да бъде с пасивно покритие от силиконов карбид и активно покритие от биорезурбируем полимер, който да контролира излъчването на медикамента. Дебелина на стратовете 0,0024" за диаметри от 2,25 до 3,00 мм и 0,0031" за диаметри 3,50 и 4,00 мм. Доза на медикамента: 50-250μg, в зависимост от размера на стента, маркери от платина и иридий. Диаметри: 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм; дължини 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 и 40 мм - 1500 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Хидравлична система за вертебропластика с високо вискозен костен цимент (ВВКЦ), игли 9-11-13 и 15G, луер-лок маркуч, дозираща система. Предварително заредена миксираща система с ВВКЦ

Los-Nr.: 171
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Хидравлична система за вертебропластика с високо вискозен костен цимент (ВВКЦ), игли 9-11-13 и 15G, луер-лок маркуч, дозираща система. Предварително заредена миксираща система с ВВКЦ - тип всичко в едно. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30 % бариев сулфат. - 36 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Хидрофилен водач от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен дистален койл (10 см или 20 см), диаметър 0.010'', 0.014'' или 0.016'', обща дължина 175/200см + торкер

Los-Nr.: 172
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Хидрофилен водач от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен дистален койл (10 см или 20 см), диаметър 0.010'', 0.014'' или 0.016'', обща дължина 175/200см + торкер - 100 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност за избор между два модела - конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да има три броя радиопозитивни маркери от титан

Los-Nr.: 173
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност за избор между два модела - конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да има три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 7мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм - 150 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шийна компресионна плака, предназначена за предна стабилизация. Материал: Ti6Al4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм

Los-Nr.: 174
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шийна компресионна плака, предназначена за предна стабилизация. Материал: Ti6Al4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Опция от два типа винтове за фиксиране на плаката: Стандартни винтове с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. Разтварящи се двусегментни (дюбелни) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син) - 5 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 1 - 0,12cc) - 6 броя;

Los-Nr.: 175
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 1 - 0,12cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 2 - 0,25cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 5 - 0,62cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 10 - 1,25cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 7x7x7мм (опаковка х 1 - 0,34cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 7x7x7мм (опаковка х 2 - 0,69cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 7x7x7мм (опаковка х 5 - 1,71cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 10x10x10мм (опаковка х 1 - 1cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 10x10x10мм (опаковка х 2 - 2cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 10x10x10мм (опаковка х 10 - 10cc) - 6 броя;

Синтетично костно заместващо вещество цилиндърчета ? 6 мм L 25 мм - 6 броя;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Канюлиран титаниев винт ? 2,0 мм, L 17 мм до L 24 мм, дължина на резбата - 5 и 6 мм, къса резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, ? на резбата 2,0 мм, ? на ядрото 1,7 мм

Los-Nr.: 176
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Канюлиран титаниев винт ? 2,0 мм, L 17 мм до L 24 мм, дължина на резбата - 5 и 6 мм, къса резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, ? на резбата 2,0 мм, ? на ядрото 1,7 мм, ? на стеблото 1,65 мм, ? на отвора 0,9 мм, ширина A/F T6, ? на главата 2,75 мм - 6 броя;

Канюлиран титаниев винт ? 2,0 мм, L 8 мм до L 24 мм, дължина на резбата - 4/5/6/7/8/9/10 мм, дълга резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, ? на резбата 2,0 мм, ? на ядрото 1,7 мм, ? на стеблото 1,65 мм, ? на отвора 0,9 мм, ширина A/F T6, ? на главата 2,75 мм - 6 броя;

Канюлиран винт ? 3,5 мм, L 10 мм до L 50 мм през 2 мм, дължина на резбата 4/5/6/7/8/9/10 мм, къса резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, ? на резбата 3,5 мм, ? на ядрото 2,5 мм, ? на стеблото 2,5 мм, ? на отвора 1,35 мм, ширина A/F 2,5 мм, ? на главата 5,0 мм - 24 броя;

Канюлиран винт ? 3,5 мм, L 6 мм до L 70 мм през 2 мм, с цяла резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, ? на резбата 3,5 мм

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система от анатомични, ъглово стабилни плаки и винтове със заключващо компресионна/полиаксиална технология

Los-Nr.: 177
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система от анатомични, ъглово стабилни плаки и винтове със заключващо компресионна/полиаксиална технология

Дистален радиус

Комплект 1 брой ъглово стабилна екстра-артикуларна плака за дистален радиус, ? 2,5 мм, 4/3, L 46,5 мм, дясна или лява, титаниева с 6 броя заключващи кортикални винтове ? 2,5 мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав и 1 брой стандартен кортикален винт ? 2,5 мм, самонарязващ, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав - 30 броя;

Комплект ъглово стабилна, екстра артикуларна, плака за дистален радиус, 2,4 мм, с полиаксиални отвори, титаний. Комплекта да съдържа: плака за дистален радиус, с 7 полиаксиални отвора в проксималната част и 2 отвора в дисталната част; дебелина - 2,0 мм (2,7 в проксималната част); ширина-25 мм, лява или дясна, кортикални винтове ? 2,7 мм, самонарязващи, L 6 мм до L 44 мм, ? на резбата 2,7 мм; ? на ядрото 1,9 мм; ширина A/F 1,0 мм; ? на главата 5,0 мм, Т8, кортикални винтове ? 2,4 мм, самонарязващи, L 6 мм до L 50

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система от анатомични, ъглово стабилни плаки и винтове със заключващо компресионна/полиаксиална технология

Los-Nr.: 178
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система от анатомични, ъглово стабилни плаки и винтове със заключващо компресионна/полиаксиална технология

Малък фрагмент 2,7 - 3,5 - 4,0 мм - система от анатомични плаки със заключващо компресионна или полиаксиална технология

Комплект 1 брой права плака 3,5 мм, със 7/8/9 заключващо-компресионни отворa, с заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал титаний - 6 броя;

Комплект 1 брой реконструкционна, ъглово стабилна плака 3,5 мм с 6/7/8/9 кръгли заключващи отворa, с заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи с малка глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал титаний - 12 броя;

Комплект реконструктивна, ъглово стабилна плака 3,5-4,0 мм с полиаксиални отвори, титаний. Комплекта да съдържа: права реконструкционна плака 3,0 мм, 3-28 полиаксиални отвора, L 34 мм до L 334 мм, дебелина - 3,0 мм, ширина - 10,0 мм; кортикални винтове ? 3,5 мм, самонарязващи

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система от анатомични, ъглово стабилни плаки и винтове със заключващо компресионна/полиаксиална технология

Los-Nr.: 179
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система от анатомични, ъглово стабилни плаки и винтове със заключващо компресионна/полиаксиална технология

Голям фрагмент 4,5 - система от анатомични плаки със заключващо компресионна технология

Комплект ъглово стабилна права плака 4,5 мм, със заключващо компресионни отвори, тясна/широка, ширина 14/17,5мм, дебелина 5,2/6,1 мм, разстояние между отворите в стъблото 17,8/18 мм, с до 10 заключващи, самонарязващи кортикални винтове, с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката и стандартни, самонарязващи кортикални винтове, материал титаний. Комплекта да съдържа: права плака 4,5 мм, със заключващо компресионни отвори, тясна/широка, 4 - 12 отвора; заключващ кортикален винт 4,5 мм с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, T25, самонарязващ, L 14 мм до L 42 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70мм през 5 мм; заключващ кортикален винт 4,5 мм, T25, самонарязващ, с малка глава L 14 мм до L 42 мм през 2 мм, L 45 мм

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Резорбируеми винтове за фиксация на сукожилия.Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 30 (30 % Tricalcium Phosphate (?-TCP) + 70 % Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с ? 7 мм и L 20, 25, 30 мм

Los-Nr.: 180
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Резорбируеми винтове за фиксация на сукожилия

Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 30 (30 % Tricalcium Phosphate (?-TCP) + 70 % Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с ? 7 мм и L 20, 25, 30 мм - 20 броя;

Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 30 (30 % Tricalcium Phosphate (?-TCP) + 70 % Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с ? 8 мм и L 25, 30, 35 мм - 80 броя;

Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 30 (30 % Tricalcium Phosphate (?-TCP) + 70 % Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с ? 10 мм и L 25, 30, 33, 35 мм - 4 броя;

Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 60 (60 % Tricalcium Phosphate (?-TCP) + 40 % Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с ? 7 мм и L 20, 25, 30 мм - 20 броя;

Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 60 (60 % Tricalcium Phosphate (?-TCP) + 40 % Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с ? 8 мм и L 25, 30, 35 мм - 80 броя;

Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 60 (60 % Tricalcium Phosphate (?-TCP) + 40 % Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с ? 10 мм

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mедицински консумативи за нуждите на Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение

Los-Nr.: 181
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mедицински консумативи за нуждите на Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение

Карта за синтез на еднократна пациентска доза с два реда портове. Да бъде снабдена с колектор за вливане на определеното количество реагенти, тръбички от медицински силикон, реактивен съд, стълб за пречистване, стерилен филтър 0,22мм, допълнително контейнерче за отпадъчни материали, пробен стерилен флакон и финален флакон/спринцовка за готовия продукт, съвместима с апарат Biomarker Generator производство на ABT - 6 000 броя;

FDG кит с реагенти - част А, който да включва нужните реагенти за синтез на FDG. Китът да е съвместим за поставяне в ABT Reagent Metering System, където той да бъде използван от системата при синтез. Китовете с реагенти да съдържат анхидриден ацетонитрил, стерилна вода за инжекия, Kryptofix/разтвор на калиев карбонат, 2N хидрохлорна киселина и празен флакон за подработка и почистване на системата - 1 000 броя;

FDG кит с реагенти - част Б, съдържащ разтвор

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Стерилни електроди-примки за биполярна резекция, съвместими с апарат за биполярна резекция ESG 400

Los-Nr.: 182
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Стерилни електроди-примки за биполярна резекция, съвместими с апарат за биполярна резекция ESG 400, Olympus

Стерилен електрод-примка за биполярна резекция, 12 градуса, размер L - 80 броя;

Стерилен електрод-примка за биполярна резекция, 12 градуса, размер M - 60 броя;

Стерилен електрод, вапоризационен за биполярна резекция, 12 и 30 градуса - 24 броя;

Стерилен електрод-игла за биполярна резекция, 12 и 30 градуса - 24 броя;

Стерилен електрод-енуклеационен за биполярна резекция, 12 градуса - 24 броя;

Стерилен електрод-ролер за биполярна резекция, 12 и 30 градуса - 24 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 183
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от полибутилат и специална оплетка от един централен и 16 периферни снопа, единични конци, клапни комплекти и конци със заоблен и четвъртит филц

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 5 бели и 5 зелени, дължина 75 см, двойна обла игла с режещ връх, 17 мм, 1/2 кръг - 324 комплекта;

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 2 бели и 2 зелени, дължина 75 см, двойна обла игла с режещ връх, 17 мм, 1/2 кръг - 216 комплекта;

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 1 зелен конец, дължина 75 см, двойна обла игла с режещ връх, 17 мм, 1/2 кръг - 864 броя;

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 1 бял конец, дължина 75 см, двойна обла игла с режещ връх, 17 мм, 1/2 кръг - 864 броя;

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 5 бели и 5 зелени, дължина 75 см, двойна обла игла с режещ връх, 26 мм, 1/2 кръг - 288 комплекта;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 184
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игла за съдови анастомози, обла със специално заострен връх за подобрена пенетрация.

USP 7/0, дължина 75 см, две обли, черни, антирефлекторни игли, 9,3 мм, 3/8 кръг - 216 броя;

USP 8/0, дължина 60cм, две обли игли с диаметър 175 микрона, двойно покритие със силикон, 8 мм, 3/8 кръг - 216 броя;

USP 8/0, дължина 60cм, две обли игли с диаметър 175 микрона, 8 мм, 3/8 кръг - 1 480 броя;

USP 5/0, дължина 90см, черна антирефлекторна игла, 17 мм, 1/2 кръг - 4 200 броя;

USP 6/0, дължина 75 см, двойна черна антирефлекторна игла със специфична форма за улеснен достъп при калцирани съдове, 13 мм - 3 600 броя;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 185
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игли с оребрено тяло за стабилен захват.

USP 2/0, дължина 90 см, двойна обла игла, 26 мм, 1/2 кръг - 1 296 броя;

USP 0, дължина 100 см, обла игла с режещ връх, 36 мм, 1/2 кръг - 516 броя;

USP 2/0, дължина 90 см, две обли игли, 31 мм, 1/2 кръг - 516 броя;

USP 4/0, дължина 90 см, две обли игли със скосен връх, 22 мм, 1/2 кръг - 720 броя;

USP 4/0, дължина 90 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг - 720 броя;

USP 5/0, дължина 75 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг - 252 броя;

USP 3/0, дължина 90 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг - 540 броя;

USP 3/0, дължина 90 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг - 120 броя;

USP 4/0, дължина 90 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг - 240 броя;

USP 3/0, дължина 75 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг - 540 броя;

USP 0, дължина 100см, обла игла, тип мейо, 31 мм, 1/2 кръг - 36 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 186
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Метални конци с усилена игла за затваряне на стернум, обла игла с режещ връх.

USP 6, метални конци с дължина 4x45см, усилена игла за затваряне на стернум, с режещ връх, 48 мм, 1/2 кръг - 144 комплекта;

USP 7, метални конци с дължина 4x45см, игла за затваряне на стернум, с обратно режещ връх, 48 мм, 1/2 кръг - 1 944 комплекта.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 187
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Резорбируем плетен синтетичен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с и без Триклозан.

USP 1, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, виолетов, дължина 90 см, 40 мм, 1/2 обла, усилена игла - 9 000 броя;

USP 0, Антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, виолетов, дължина 90 см, 40 мм, 1/2 обла, усилена игла - 648 броя;

USP 2/0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, виолетов, дължина 90 см, 36 мм, 1/2 обла, усилена игла - 3 600 броя;

USP 1, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, виолетов, дължина 90 см, 40 мм, 1/2 обратно режеща игла - 900 броя;

USP 2, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, виолетов, дължина 90 см, 40 мм обратно режеща игла - 1 332 броя;

USP 0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, безцветен, дължина 90см, 36мм, 1/2 кръг, усилена игла - 360 броя;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 188
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон, с и без Триклозан.

USP 5/0, бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон. Срок на резорбция - 6 месеца, 35 % здравина на 42 ден, виолетов, дължина 90cм, 17мм, 1/2 кръг, обла игла, две игли - 144 броя;

USP 4/0, бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон. Срок на резорбция - 6 месеца, 35 % здравина на 42 ден, безцветен, дължина 45cм, 16мм, 3/8 кръг, обла игла, специална прайм геометрия - 168 броя;

USP 4/0, бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон. Срок на резорбция - 6 месеца, 35 % здравина на 42 ден, безцветен, дължина 45cм, 19мм, 3/8 кръг, обла игла, специална прайм геометрия - 168 броя;

USP 0, бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон. Срок на резорбция - 6 месеца, 35 % здравина на 42 ден, виолетов, дължина 70cм, 31мм, 1/2 кръг, обла игла - 612 броя;

USP 3/0, бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 189
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

Q

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Синтетичен, монофиламентен, нерезорбируем конец от полиамид 6.66, оцветен в синьо

USP 4/0, дължина 80 см, 2 обли игли, 16мм, 3/8 кръг - 72 броя;

USP 4/0, дължина 80 см, 2 обли игли, 16мм, 1/2 кръг - 216 броя;

USP 4/0, дължина 80 см, 2 обли игли, 20мм, 1/2 кръг - 288 броя;

USP 4/0, дължина 80 см, 2 обли игли, 20мм, 3/8 кръг - 72 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 190
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в синьо с меденфталоцианин, антимемори ефект.

USP 8/0, дължина 60 см, 2 обли игли, 8 мм, 3/8 кръг - 72 броя;

USP 5/0, дължина 75 см, 2 обли игли, 13 мм, 1/2 кръг - 252 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 191
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Синтетичен нерезорбируем, плетен конец от полиестер (етилен терефталат) с покритие от полисиликон.

USP 2/0, 10х90см дължина, 2 обли игли с режещ връх, 18 мм, филц 3 х 3 мм, 1/2 кръг, 5 бели и 5 зелени конеца в стерилна опаковка - 108 броя;

USP 2/0, 10х90см, 2 обли игли с режещ връх, 20 мм, филц 3 х 5 мм, 1/2 кръг, 5 бели и 5 зелени конеца в стерилна опаковка - 108 броя;

USP 2/0, 10х75см, 2 обли игли с режещ връх, 25 мм, филц 3 х 7 мм, 1/2 кръг, 5 бели и 5 зелени конеца в стерилна опаковка - 180 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 192
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Монофиламентен синтетичен нерезорбируем полипропиленов конец, изработен от изотактичен кристалинен стереоизомер на полипропилен и съдържащ полиетилен.

USP 6/0, дължина 75 см, син, две обли игли, 9 мм, 3/8 кръг - 216 броя;

USP 8/0, дължина 60 см, син, две обли игли, 6 мм, 3/8 кръг - 2 160 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 193
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Плетен синтетичен нерезорбируем конец, изработен от фибри с високо молекулно тегло на дълговерижен, линеарен полиестер с повтарящи се ароматни рингове като интегриран компонент - полиетилен терефталат с покритие от силикон.

USP 2/0, дължина 75 см, син, две обли игли с Cardiopoint връх, 1/2 кръг, 26 мм - 108 броя;

USP 2, дължина 90см, бял, две обли игли, 1/2 кръг, 26 мм - 108 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 194
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Синтетичен, резорбируем, оплетен, конец от полигликолова киселина, със среден срок на резорбция с покритие от калциев стеарат, естер на захароза (мастна киселина) и поликапролактон. Губи 50 % от здравината до 14-16 дни, пълна резорбция до 90 дни. Да се предлага се безцветен и оцветен във виолетово.

USP 2, HR43, 70 см - 450 броя;

USP 2, HR37s, 70 см, усилена - 480 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Los-Nr.: 195
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

Синтетичен, оплетен, бързо резорбируем конец от полигликолова киселина с по- ниско молекулно тегло с покритие от смес от калциев стеарат, естер на захароза (мастна киселина) и поликапролактон. Губи 50 % устойчивост на влакното след 7 дни и след 21 дни е около нула. Пълна резорбция след около 42 дни. Да се предлага се безцветен и оцветен във виолетово.

USP 4/0, HR17, 70 см - 480 броя;

USP 3/0, HR17, 70 см - 720 броя;

USP 3/0, HR22, 70 см - 360 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Антитела, реактиви и консумативи за имунохистохимия, напълно съвместими с апарат Automated IHC/ISH Stainer LEICA BOND MAX

Los-Nr.: 196
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Антитела, реактиви и консумативи за имунохистохимия, напълно съвместими с апарат Automated IHC/ISH Stainer LEICA BOND MAX

Dab Enhancer 30ml - 8 опаковки;

Enzyme Pretreatment Kit - 3 опаковки;

Wash Solution 10X - 1L - 10 опаковки;

Epitope Retrieval 2-1L - 15 опаковки;

Epitope Retrieval 1-1L - 10 опаковки;

Polymer Refine Detection System, 200 теста/оп. - 8 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml CEA - 4 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml Gastrin - 2 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml Galectin-3 - 4 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml p53 - 4 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml CD8 - 3 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml CD79a - 3 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml TdT - 3 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml PSA - 3 опаковки;

Моноклонално антитяло, готово за употреба, 7ml p63 - 6 опаковки;

Моноклонално антитя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Реактиви и консумативи, напълно съвместими с оцветителен апарат Leica ST 5010, покривен център Leica CV 5030, принтер за касети Leica IP C, принтер за стъкла Leica IP S и криостат Leica CM1950

Los-Nr.: 197
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Реактиви и консумативи, напълно съвместими с оцветителен апарат Leica ST 5010, покривен център Leica CV 5030, принтер за касети Leica IP C, принтер за стъкла Leica IP S и криостат Leica CM1950

Покривни стъкла 24х50 мм, 100 бр./оп., калибрирани, съвместими с апарат за залепване на покривни стъкла Leica CV 5030 - 2000 опаковки;

Държач за 30 бр. Микроскопски стъкла за автоматичен оцветителен апарат Leica Autostainer AXL - 9 броя;

Филтър груб за вакуумна система за криокът Leica CM1950 (25 бр./оп) - 15 опаковки;

Филтър бактерициден за вакуумна система за криокът Leica CM1950 - 8 броя;

Филтър активен карбонов за оцветителен апарат Autostainer XL - 6 броя;

Филтър на вакуумна система за апарат за поставяне на покривни стъкла CV5030 - 6 броя;

Комплект за пълна профилактика на тъканен процесор Peloris II - 6 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 050-110213
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7448
Los-Nr.: 59,123
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Титаника 2008“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 200000276
Postanschrift: ул. „Кирил Христов“ № 8, ет. 1, ап. 1 и 6
Ort: Пловдив
NUTS-Code: BG421 Пловдив
Postleitzahl: 4000
Land: Bulgarien
E-Mail: titanica2008@gmail.com
Telefon: +359 878457524
Fax: +359 32633697

Internet-Adresse: www.titanica2008.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 34 800.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7449
Los-Nr.: 21,79,161,169
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Прохелт ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 831544869
Postanschrift: ул. Миджур 14
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1164
Land: Bulgarien
E-Mail: phealth@mail.techno-link.com
Telefon: +359 28650081
Fax: +359 28658154

Internet-Adresse: www.phealth.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 629 920.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7450
Los-Nr.: 194.195
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Бикомед ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130421337
Postanschrift: бул. Цар Борис III 201А
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: op@bikomed.net
Telefon: +359 29553695
Fax: +359 29552012

Internet-Adresse: www.op@bikomed.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 955.50 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7451
Los-Nr.: 182
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Инфомед ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121155656
Postanschrift: бул.Акад.Иван Гешов 2
Ort: офия
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1330
Land: Bulgarien
E-Mail: office@infomed.bg
Telefon: +359 24891719
Fax: +359 24918818

Internet-Adresse: www.infomed.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 056.47 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7452
Los-Nr.: 85,86
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Б. Браун Медикал ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 175016820
Postanschrift: бул. Христофор Колумб 64, сграда А-2, офис 111
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1528
Land: Bulgarien
E-Mail: gergana.gyosheva@bbraun.com
Telefon: +359 28076781
Fax: +359 29743083

Internet-Adresse: www.bbraun.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 648 340.50 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7453
Los-Nr.: 4,7.35
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Макмед ООД
Nationale Identifikationsnummer: 200459233
Postanschrift: ж.к. Модерно предградие, Адам Мицкевич 4В
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1360
Land: Bulgarien
E-Mail: info@macmedbg.com
Telefon: +359 879911028
Fax: +359 29894249

Internet-Adresse: www.macmedbg.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 806 875.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7454
Los-Nr.: 68, 135, 147
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Медисофтис ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201217980
Postanschrift: кв. Младост, бл. 2, ап. 81
Ort: Сливен
NUTS-Code: BG342 Сливен
Postleitzahl: 8806
Land: Bulgarien
E-Mail: i.vasileva@medisoftis.com
Telefon: +359 877906004
Fax: +359 44624233

Internet-Adresse: www.medisoftis.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 311 291.67 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7455
Los-Nr.: 22, 32, 33, 154, 162
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Софарма трейдинг АД
Nationale Identifikationsnummer: 103267194
Postanschrift: ул. Лъчезар Станчев 5,Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
E-Mail: office@sopharmatrading.bg
Telefon: +359 28133660
Fax: +359 28133666

Internet-Adresse: www.sopharmatrading.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 311 523.34 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7456
Los-Nr.: 157
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Електромед Мед България ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201416886
Postanschrift: ул. Силистра 28Е, офис 3
Ort: Пловдив
NUTS-Code: BG421 Пловдив
Postleitzahl: 4000
Land: Bulgarien
E-Mail: info@electromed.bg
Telefon: +359 32241604
Fax: +359 32241604

Internet-Adresse: www.electromed.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 23 100.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7457
Los-Nr.: 37, 110, 119, 126, 137, 171, 173, 174
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Кардио Медикал ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201980901
Postanschrift: бул. Цар Борис III 23, ет. 3
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
E-Mail: cardiomedical@abv.bg
Telefon: +359 29533616
Fax: +359 29533616

Internet-Adresse: www.cardiomedica.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 274 633.33 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7458
Los-Nr.: 91, 143, 144, 145, 148
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Топ Хоспитал Сървис АД
Nationale Identifikationsnummer: 202161036
Postanschrift: ул. Акад. Михаил Маджаров 10
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1614
Land: Bulgarien
E-Mail: zavramcheva@thservice-bg.com
Telefon: +359 8620192
Fax: +359 4084013

Internet-Adresse: www.thservice-bg.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 107 775.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7459
Los-Nr.: 117, 127, 128
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Девимед ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130322047
Postanschrift: бул. Цар Борис III 23, ет. 3
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
E-Mail: devimed@abv.bg
Telefon: +359 29533616
Fax: +359 29533616

Internet-Adresse: www.devimed.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 407 933.34 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7460
Los-Nr.: 1,2,27,28,29,30,40,41,42,43,64,65,106,107
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Интерагро 90 ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 175265750
Postanschrift: ж.к. Манастирски ливади, ул. Бяло поле 3, офис сграда Комфорт, офис 1
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: office@interagro90.com
Telefon: +359 8548147
Fax: +359 8548147

Internet-Adresse: www.interagro90.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 562 138.34 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7461
Los-Nr.: 13,20,62,71,72,73,76,111,153,175,176,177,178,179
Bezeichnung des Auftrags:

180

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЮСС Медика ООД
Nationale Identifikationsnummer: 201156292
Postanschrift: бул. Цар Борис III 54
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: office@ussmedica.bg
Telefon: +359 29530263
Fax: +359 29525821

Internet-Adresse: www.ussmedica.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 578 515.40 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7462
Los-Nr.: 39, 152
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Булмар МЛ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 131148628
Postanschrift: ул. Пирин 32
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: office@bulmarml.bg
Telefon: +359 28501050
Fax: +359 28558543

Internet-Adresse: www.bulmarml.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 49 911.17 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7463
Los-Nr.: 60,70,74,75,78,80,81,146,157
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Неуро ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 203427625
Postanschrift: бул. Витоша 146Б, офис 16
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1463
Land: Bulgarien
E-Mail: info@neuro.bg
Telefon: +359 896668862
Fax: +359 896668898

Internet-Adresse: www.neuro.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 853 666.67 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7464
Los-Nr.: 118, 125, 136, 189, 190, 191, 192, 193
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Медикард ООД
Nationale Identifikationsnummer: 030215702
Postanschrift: ул. Иван Сусанин 44
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: office@medicard.bg
Telefon: +359 29555878
Fax: +359 28581303

Internet-Adresse: www.medicard.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 400 834.30 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7465
Los-Nr.: 154, 162, 196, 197
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Медицинска техника инженеринг ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831641528
Postanschrift: жк Младост 1, бл. 28Б ул. Димитър Моллов
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1750
Land: Bulgarien
E-Mail: info@mte-bg.com
Telefon: +359 24627131
Fax: +359 24627115

Internet-Adresse: www.mte-bg.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 103 661.88 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7466
Los-Nr.: 10, 11, 12, 18, 19, 26
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Сико-Фарма ООД
Nationale Identifikationsnummer: 040859856
Postanschrift: ул. Брегалница 47, ет.7
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1303
Land: Bulgarien
E-Mail: syco@mail.orbitel.bg
Telefon: +359 28224548
Fax: +359 28224548

Internet-Adresse: www.syco-pharma.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 67 666.67 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7467
Los-Nr.: 90, 92, 93, 94, 96, 156, 158, 159
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ви енд Ди Сървисис ООД
Nationale Identifikationsnummer: 175384288
Postanschrift: бул. Симеоновско шосе 110Б, ет. 1, ап. 4
Ort: офия
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1700
Land: Bulgarien
E-Mail: doraatanassova@hotmail.com
Telefon: +35 889513599
Fax: +359 29515264

Internet-Adresse: www.vnd-services.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 632 166.67 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7468
Los-Nr.: 68, 147, 160
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Гамидор България ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831426123
Postanschrift: бул. Витоша 152, ет 2, ап. 6
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1408
Land: Bulgarien
E-Mail: office@gamidor.bg
Telefon: +359 29814737
Fax: +359 29633087

Internet-Adresse: www.gamidor.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 52 200.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7469
Los-Nr.: 14, 15, 16, 23, 138
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Маримпекс-7 ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 130489377
Postanschrift: бул. Цар Борис III 54
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
E-Mail: office@marimpex7.bg
Telefon: +359 29530263
Fax: +359 29525821

Internet-Adresse: www.marimpex7.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 537 350.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7470
Los-Nr.: 82, 83, 108, 170
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Медикеър България ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 175343156
Postanschrift: кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1680
Land: Bulgarien
E-Mail: j.yordanov@medicare.bg
Telefon: +359 29580745
Fax: +359 29580747

Internet-Adresse: www.medicare.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 004 390.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7471
Los-Nr.: 3,5,8,9,24,25,31,34,63,77,84,89,95,103,124,149,150
Bezeichnung des Auftrags:

165,166,167,183,184,185,186,187,188

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Екос Медика ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831029075
Postanschrift: кв. Павлово, ул. Голям Братан 8
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: ecosmedica@ecosmedica.com
Telefon: +359 24914088
Fax: +359 24914087

Internet-Adresse: www.ecosmedica.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 151 018.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7472
Los-Nr.: 139
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ортосинтез - 1 ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201235366
Postanschrift: жк Манастирски ливади,ул.Синашко езеро 9А
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1517
Land: Bulgarien
E-Mail: info@orthosynthes.com
Telefon: +359 24411055
Fax: +359 24411055

Internet-Adresse: www.orthosynthes.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 315 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7473
Los-Nr.: 154
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Истлинк България ООД
Nationale Identifikationsnummer: 115573932
Postanschrift: ул. Възраждане 12А
Ort: Варна
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9000
Land: Bulgarien
E-Mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg
Telefon: +359 52610432
Fax: +359 52610432

Internet-Adresse: www.hospital-2395.business.site

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 200.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7474
Los-Nr.: 6,17,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,67,69,97,99,100
Bezeichnung des Auftrags:

101,102,120,121,122,131,132,133,134,140,141,142,155,163,164,181

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Молекюлар Солушънс България ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201767287
Postanschrift: бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д
Ort: София,
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@msb.bg
Telefon: +359 882512311
Fax: +359 29714011

Internet-Adresse: www.msb.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 442 847.50 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7475
Los-Nr.: 38,44,66,104,105,109,112-116,130,168,172
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 206
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: РСР ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121706547
Postanschrift: ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап. 2
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
E-Mail: office@rsr.bg
Telefon: +359 29515976
Fax: +359 29515932

Internet-Adresse: www.rsr.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 986 576.67 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/09/2018