Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 394472-2020

21/08/2020    S162

Polen-Biecz: Kreditgewährung

2020/S 162-394472

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 136-334904)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Biecz
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Biecz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kwilosz, Urząd Miejski w Bieczu – Zespół ds. zamówień publicznych, ul. Rynek 20, 38-340 Biecz
E-Mail: anna.kwilosz@biecz.pl
Telefon: +48 134406848
Fax: +48 134406800
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.biecz.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 PLN (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągnięteg...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 427 000,00 PLN (czternaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w nowym, zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/08/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 136-334904

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 PLN (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 427 000,00 PLN (czternaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w nowym, zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 PLN (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz standardami jakościowymi dla usług finansowych związanych z udzieleniem kredytu.

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7. Spełnienie innych wymagań określonych w dziale 28 niniejszej SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8. Wymagania zamawiającego określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, opisane w dziale 2 SIWZ.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 427 000,00 PLN (czternaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w nowym, zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr

2 do SIWZ.

4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz standardami jakościowymi dla usług finansowych związanych z udzieleniem kredytu.

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7. Spełnienie innych wymagań określonych w zmienionym dziale 28 niniejszej SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8. Wymagania Zamawiającego określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, opisane w dziale 2 SIWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/08/2020
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 10/09/2020
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 10/09/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: