Lieferungen - 397853-2019

23/08/2019    S162

Ungarn-Budapest: Stapelvorrichtungen

2019/S 162-397853

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_46282392
Postanschrift: Pap Károly utca 4–6.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1139
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Módos István
E-Mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nfp.hu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karcag Városi Önkormányzat
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_64113944
Postanschrift: Kossuth tér 1.
Ort: Karcag
NUTS-Code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postleitzahl: 5300
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dobos László
E-Mail: phkarcag@ph.karcag.hu
Telefon: +36 59500610
Fax: +36 59311998
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.karcag.hu/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001088542019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001088542019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Önkormányzati társulás
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Hulladékgazdálkodás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

NFP_Hull_Karcag_egyéb gép

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001088542019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44614310 Stapelvorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kar-cag Város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42415100 Hubwagen
43250000 Frontschaufellader
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Hauptort der Ausführung:

5300 Karcag, Petőfi u. 1/E, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 339/2014.(XII.19.) Kr.-ben az NFP (AF.I.1) pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban KEHOP terhére finansz. hulladék-gazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése az alábbi mennyiségben:

Anyagmozgató-rakodó gépek az alábbiak szerint:

Tétel (típus) sorszáma - tétel (típus) megnevezése - mennyiség (db):

1. - Teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó -1 db

2. - Targonca bálafogóval -1 db

AK új (nem használt, nem felújított, gyári kivitelű, utólagosan nem átalakított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.

AK az alapmennyiségen túl nem kíván opcionális részt meghatározni.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.

Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen, továbbá a teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó esetében műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére a szerződő végső kedvezményezett (Karcag Városi Önkormányzat) köteles ak-ként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.

Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás meg-kezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szak-szerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek.

Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni.

A betanítás helyszíne: tervezetten Nagykunsági Környezetvédelmi Kft, 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E, azzal, hogy Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állá-si helyének is a figyelembe vételével arra eltérő helyszínen is sor tud kerülni.

Ajánlatkérő anyagmozgató-rakodó gép alatt olyan gépeket ért (a felhívás III.1.2.) P.2. és III.1.3.) M.1.pontok tekintetében), melyek dízel, gáz vagy elektromos üzemű mobil gépek, amelyeknek elsődleges funkciója az áruk rövidtávú mozgatása, rakodókanál, markoló vagy rakodó-villa segítségével.

Az anyagmozgató gépek rendszerezésébe az alábbi berendezések tartoznak:

— Emelőgépek (targoncák),

— Rakodógépek - rövid távú anyagtovábbításra (teleszkópos rakodógép, homlokrakodó, iparigémes rakodó)

— Kisegítő és segédberendezések (raktárak és tárolók gépi berendezései).

A részletes feltételeket a közbesz. dok. részét képező dok., műszaki leírás és szerződéstervezet tart.

Amennyiben a közbesz. dok. bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási fo-lyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.)Kr46.§(3) bek. alapján.

A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.1.1. Teherbírás teljes talajmenti kinyúlás esetén: min. 1000 Kg / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.1.2.Dízel motor teljesítmény: min. 80 kW / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2.1.Teherbírás min. 2000 kg (500 mm súlyponttávolság) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2.2. Dízel motor teljesítménye min. 30 kW / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Karcag város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (aján-lattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1.§ (7) bek. az irányadó.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások be-nyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy meg-felel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) be-kezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának idő-pontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja.

P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gépek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mi-kor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései is irányadóak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben

P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gépek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább a 30 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazda-sági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmény).

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kap-csolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz-ügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével öszszefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az aján-lattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az EEKD formanyomtatvány IV. részében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egy-séges európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:

M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetése.

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy hat év teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban foglaltak.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szállítás tár-gya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a ref. munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja mű-szaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek., valamint a Kbt. 69. § (11) és (11a) bek. rendelkezései is.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunkával:

Legalább 1 db anyagmozgató-rakodó gép szállítására vonatkozó referenciával.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes telj.-el érintett egyes tételek (gépek) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten, de össze-sen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár 20%a

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes gépek szerinti nettó vételár 20%a

Jótállás:12 hónap az adott gép sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától

Teljesítési bizt.: a nettó vételár 2 %-a

Előleg: max. 30 % elszám. rész és végszámlában arányosan

AK az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10%a és a folyósított előleg különbö-zetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti

Részszáml.: gépenként max. 1 db részszámla

Szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF

Kifizetés során vonatkozó jsz.-ok:Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek, 272/2014.(XI.5.)Kr.

Utófinansz., támogatás intenz.: a mindenkor hatály. TSz. szerint, AF feladásakor 89,887640 %

Részletesen: ADban.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/09/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/09/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzéké-be történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

2) A Kbt.135.§(12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; TSZ mód.-t, vált.bejt.) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá.

Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

3) Értékelés módsz. – legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. ba) pont. AK a 2. részszempont valamennyi alszempontja esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. bb) pont. Részszempont szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 p. legrosszabb, 100 p. legjobb érték. Részl: AD I. kötet.

4) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az AD szerint, mely tartalmazza a megajánlott gépek gyártóját, típusát, származási helyét és leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.

Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.ban foglalt részletfeltételek szerint.

AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!

AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve és aláírva, továbbá az AD II. Kötet 1. sz. mellékleteként rendelkezésre bocsátott, a 2. értékelési részszempontok tekintetében megtett megajánlások alátámasztó excel táblázatát (excel formátumban). Amennyiben az ajánlatban csatolt táblázat alapján a minőségi kritérium kapcsán értékelésre kerülő műszaki paraméter(ek) nem vagy nem egyértelműen állapítható(ak) meg, AK az értékelés során a minimális, 0,00 pontot adja.

A további információk a felhívás VI.4.3) pontjában folytatódnak.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ előírásai szerint

További információk folytatása:

5) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

6) Ajánlati biztosíték: 400 000 Ft, az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén az Ajánlatkérő (Karcag Városi Önkorm.) 10045002-00337562-00000024 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatol-ni kell. A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása. A biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

7) AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) és f) pontját.

8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).

9) A Kbt. 29.§, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1) pontjában AKként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AKja az AF I.1) pontjában megjelölt szervezet, azaz a Karcag Városi Önkormányzat

10) AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.

11) Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!

12) Nemzeti elbánás: Az AK a Kbt. 2.§ (5) bekben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.

13) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. Ajánlatkérő a Kbt. 40§. (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017(XII.19.) Kr. szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR-ben megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11-12.§-ai vonatkoznak.

14) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56.§ szerinti kieg. táj. kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcs. infók elérhetők: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap, https://nekszt.hu

15) FAKSZ: dr. Varga Krisztián (FAKSZ – lajstromszám: 00087)

16) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is).

17) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.46.§(3) bek-ben foglaltak alap-ján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tev-re, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

18) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérő-nek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasó-lap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat része-ként kitölteni.

19) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.

20) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlat-hoz csatolni kell a közös ajánlat-tevők erre vonatkozó megállapodását. Részl.: AD I. kötet, III/14.2)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/08/2019