Lieferungen - 398871-2022

22/07/2022    S140

die Slowakei-Trnava: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 140-398871

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 125-352844)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Nationale Identifikationsnummer: 42156424
Postanschrift: Kollárova
Ort: Trnava
NUTS-Code: SK02 Západné Slovensko
Postleitzahl: 91702
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Pavel Hulín /Mgr. Peter Šiška
E-Mail: obstaravanie@nases.gov.sk
Telefon: +421 232780751
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nases.gov.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10581

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup programového vybavenia NASES

Referenznummer der Bekanntmachung: 250-2022/134
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) bude obstarávanie programového vybavenia medzi ktoré patrí: softvérové balíky a informačné systémy, softvérový balík na zaistenie bezpečnosti, antivírusový softvérový balík, rôzne softvérové balíky a počítačové systémy, technická podpora, služby informačných technológií, služby týkajúce sa podpory systému, softvérové podporné služby, dodávky softvéru, počítačové podporné služby a dopravné služby.

Cieľom zriadenia DNS je flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa reálnych

potrieb verejného obstarávateľa, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/07/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 125-352844

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 01/08/2022
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 08/08/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Redakčná oprava zosúlaďuje text podmienok účasti so súťažnými podkladmi a ZVO. Pozri aj Doplnenie súťažných podkladov č.1 v profile a IS EVO , Formálne sa mení aj príloha č.4 súťažných podkladov Návrh kúpnej zmluvy, viď profil VO ako Doplnenie súťažných podkladov č.1. Verejný obstarávateľ posúva preto termín na predkladanie žiadostí o účasť.