Lieferungen - 400533-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Vorabinformation ohne Aufruf zum Wettbewerb - Entfällt 

Finnland-Helsinki: Dentalgeräte

2018/S 177-400533

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala
0201256-6
PL 6030
Helsinki
00099
Finnland
Kontaktstelle(n): Eeva Rantala
Telefon: +358 503412834
E-Mail: eeva.rantala@hel.fi
NUTS-Code: FI1B

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.hel.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tietopyyntö/vuoropuhelu: Suun terveydenhuollon instrumenttien ja pienlaitteiden hankintaan liittyen

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33130000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kyseessä on tietopyyntö mahdollisille toimittajille. Tällä ilmoituksella ei vielä pyydetä tarjouksia, vaan tämä vuoropuhelu on osa tulevan hankinnan valmistelua. Tämän tietopyynnön tarkoitus on saada toimittajilta tulevaan hankintaan liittyviä näkökohtia ja kommentteja. Vastaukset tulevat vain hankinnan valmisteluryhmän tietoon, eikä vastauksia anneta nähtäviksi tai tiedoksi muille tietopyyntöön vastanneille.

Helsingin kaupungin Suun terveydenhuolto valmistelee suun terveydenhuollon instrumenttien ja pienlaitteiden kilpailutusta. Hankintaan kuuluvat myös aputuolit ja mahdollisesti pienet välinehuollon laitteet. Hankintaa valmistellaan yhteishankintana.

Tämä tietopyyntö ei velvoita Helsingin kaupunkia hankintaan, kilpailuttamaan hankintaa, kilpailuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla tai ottamaan kilpailutuksessa huomioon tietopyynnön julkaisemisen perusteella saatuja ehdotuksia tai vastauksia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Suun terveydenhuollon instrumentit ja pienlaitteet

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33130000
33131000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut valmistelee yhteishankintana suun terveydenhuollon instrumenttien ja pienlaitteiden hankintaa. Alustavasti ajatuksena on ollut tehdä näistä kaksi (2) eri kilpailutusta – toinen instrumenteista ja toinen pienlaitteista.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
03/12/2018

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tietopyyntö:

Tällä tietopyynnöllä hankintapalvelut pyytää toimittajilta näkemyksiä hankintaan liittyen. Näkemyksiä voi antaa kaikkiin sellaisiin hankintaan liittyviin seikkoihin, mitä toimittajat haluavat hankintayksikölle valmistelua varten julkituoda.

Hankintayksikkö toivoo toimittajilta näkemyksiä ja kannanottoja ainakin seuraaviin asioihin:

1.Toimitusmaksut. Miten toimittajat näkevät sellaisen tarjouspyynnön, jossa tuotteiden hinnan lisäksi toimittaja antaisi hinnan toimitukselle? Näin toimitushintoja ei olisi tarpeen siirtää tuotteiden hintaan.

2.Hankinnoilla työllistäminen – sosiaaliset kriteerit. Millaisia näkemyksiä ja ajatuksia toimittajilla tulee mahdolliseen vaatimukseen siitä, että kun yhteenlasketut ostomäärät hankinnassa mukanaolevilla kunnilla ylittävät xx EUR, niin silloin toimittajan tulisi työllistää xx henkilö(ä) xx ajanjaksolle?

— Mikä olisi mielestänne sopiva euromäärä ostoille, jonka ylittyessä työllistämisvelvoite astuisi voimaan?

— Millainen ajanjakso työllistämiselle olisi mielestänne hyvä?

— Kuinka monta henkilöä voisitte ajatella työllistävänne?

— Muita näkemyksiä?

3.Muita kilpailutusten valmisteluun / kilpailutuksiin liittyviä asioita, joita toimittaja haluaa tuoda hankintayksikön tietoon.

Vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan 30.9.2018 klo 23:30 mennessä kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen: eeva.rantala@hel.fi Selvyyden vuoksi pyydän merkitsemään vastaussähköpostin otsikkokenttään: Vastaus tietopyyntöön, suun terveydenhuollon hankinnat.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/09/2018