Lieferungen - 400707-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Computerbezogene Geräte

2018/S 177-400707

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon: +48 124332730
E-Mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Fax: +48 123983701
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: 141.2711.69.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30230000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt 3) SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 604 485.84 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300
30213300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Ośr. Komputerowy, ul. Kopernika 7e, 31-034 Kraków, POLSKA.

Dz. Zaopatrzenia, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, POLSKA.

S. Aparatury, Zes. Wsp. Tech., ul. Kopernika 19 E-4; Magazyn, ul. Kopernika 19c,31-501 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.

1.2 Zakres rzeczowy objęty w kalkulacji ceny, która stanowi załącznik B do formularza oferty, jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku B do formularza oferty ilości zamawianych komputerów stacjonarnych i monitorów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający zapewnia zakup komputerów stacjonarnych i/lub monitorów do minimum 40 % wartości wynagrodzenia umownego, niezrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.

1.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Zakup i dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r., posiadającego pakiet usług gwarancyjnych i wsparcie techniczne producenta obejmujące użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej w zależności od potrzeb Zamawiającego.

b) Dostawę sprzętu do:

— Ośrodka Komputerowego UJ CM, ul. Kopernika 7e, 31-034 Kraków,

— Działu Zaopatrzenia UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków,

— Sekcja Aparatury, Zespół Wsparcia Technicznego, ul. Kopernika 19 E-4, 31-501 Kraków,

— Magazyn UJ CM, ul. Kopernika 19c, 31-501 Kraków.

Wniesienie do wskazanego pokoju i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego oraz podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu (wzór protokołu dostawy – załącznik nr 2 do wzoru umowy). Dokładny adres dostawy będzie wpisywany każdorazowo w poszczególne zamówienia.

c) Dostarczenie wraz z dostawą kart gwarancyjnych w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej.

d) Wymagane dołączenie do każdego dostarczonego egzemplarza komputera stacjonarnego oryginalnych nośników systemu operacyjnego (oryginalne płyty instalacyjne CD/DVD lub oryginalne urządzenia USB) z oprogramowaniem oryginalnym, nigdy wcześniej nie wykorzystywanym. Nośnik systemu operacyjnego – płyty instalacyjne musi być oznakowany logiem producenta komputera lub producenta oprogramowania. Nośnik systemu operacyjnego – urządzenie USB musi posiadać hologram producenta oprogramowania. Dodatkowo każdy komputer stacjonarny musi posiadać naklejoną etykietę oryginalnego produktu producenta oprogramowania. Zamawiający wymaga, by na fakturze dodatkowo znalazł się zapis dotyczący zakupu komputera stacjonarnego wraz z nazwą systemu operacyjnego.

e) Dostarczenie wraz z komputerami stacjonarnymi A, B, C1 (AIO) i C2 (AIO) oprogramowania narzędziowego na płytce CD/DVD.

f) Dostarczenie wraz z monitorami M1, M2 i M3 oprogramowania instalacyjnego na płytce CD/DVD.

g) Udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na zaoferowane komputery stacjonarne A, B, C1 (AIO), C2 (AIO) i monitory M1, M2 i M3 * parametr dodatkowo punktowany. Zaoferowany okres gwarancji musi być zgodny z okresem gwarancji oferowanym przez producenta.

(...)

1.4 Pozostałe zapisy dotyczące opisu zamówienia są zawarte w pkt 3) SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji na komputery stacjonarne A, B, C1 (AIO), C2 (AIO) i Monitory M1,M2,M3 / Gewichtung: 25
Kostenkriterium - Name: Ilość złączy USB z przodu obudowy (komputer A i B) i ilość złączy USB na zewnątrz obudowy (komputer C1 (AIO) i C2 (AIO) / Gewichtung: 12
Kostenkriterium - Name: Możliwość wbudowania technologii tożsamej w komputerze stacjonarnym C2 (AIO) zgodnej z punktem 14.1 w opisie Komputera stacjonarnego B / Gewichtung: 3
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 604 485.84 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Opisane zostały w pkt 16) SIWZ, tj. we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/10/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/12/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/10/2018
Ortszeit: 11:15
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23.10.2018 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1 pieniądzu;

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3 gwarancjach bankowych;

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 110).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.69.2018.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.2 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018