Lieferungen - 400710-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Wejherowo: Lehrmittel

2018/S 177-400710

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
ul. Strzelecka 9
Wejherowo
84-200
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Moza
Telefon: +48 586724161
E-Mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl
Fax: +48 586722509
NUTS-Code: PL634

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wejherowo-elektryk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.wejherowo-elektryk.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Edukacyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie, doposażenie pracowni oraz wyposażenie pomieszczeń dodatkowych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Referenznummer der Bekanntmachung: PZS2.271.11.18.EM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, doposażenie pracowni oraz wyposażenie pomieszczeń dodatkowych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”. 2. Szczegół. opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych poszczególnych elementów każdej z części zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu. 4. Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności dla oferentów zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 5. Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO zawarto w SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1) część 1 - dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni energetyki źródeł odnawialnych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100
39160000
39180000
30230000
38653400
33141623
39515410
31200000
31000000
31700000
31710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni energetyki źródeł odnawialnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych poszczególnych elementów każdej z części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części 1 - 5 000,00 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni urządzeń dźwigowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42400000
39162100
39160000
39180000
30230000
38653400
33141623
39515410
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni urządzeń dźwigowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych poszczególnych elementów każdej z części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części 2 - 5 000,00 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni montażu i pomiarów instalacji elektrycznych

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100
39160000
39180000
30230000
38653400
33141623
39515410
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni montażu i pomiarów instalacji elektrycznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych poszczególnych elementów każdej z części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części 3 - 5 000,00 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia Pracowni maszyn i napędów elektrycznych

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31000000
39162100
39160000
39180000
30230000
38653400
33141623
39515410
38000000
44512000
42652000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Pracowni maszyn i napędów elektrycznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych poszczególnych elementów każdej z części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części 4 - 5 000,00 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia Pracowni automatyki i zabezpieczeń

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100
39160000
39180000
30230000
38653400
33141623
39515410
31710000
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia Pracowni automatyki i zabezpieczeń.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych poszczególnych elementów każdej z części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części 5 - 2 000,00 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem doposażenia Pracowni informatycznej

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30230000
33141623
30236000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wraz z montażem doposażenia Pracowni informatycznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych poszczególnych elementów każdej z części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części 6 - 2 000,00 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń dodatkowych w kompleksie 7 pracowni

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39224000
38653400
39515410
30230000
39100000
39224330
39224340
39254120
39224100
39831700
38622000
39160000
33141623
35111320
39713430
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
Hauptort der Ausführung:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń dodatkowych w kompleksie 7 pracowni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych poszczególnych elementów każdej z części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części 7 - 2 000,00 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/10/2018
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/12/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/10/2018
Ortszeit: 13:15
Ort:

W siedzibie Zamawiającego w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9, pokój 205 – gabinet dyrektora przy sekretariacie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobami upoważnionymi są członkowie Komisji przetargowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający w żadnej z części zamówienia nie stawia Wykonawcom warunków udziału w postępowaniu.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej - rozdz. 10 SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 18.7 specyfikacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (załącznik nr 4 do specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Po ocenie ofert oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6 do specyfikacji;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do specyfikacji;

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 6 do specyfikacji;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.6.1. i 24.6.2. specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018