Lieferungen - 400823-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bystrzyca Kłodzka: Zuschlagstoffe

2018/S 177-400823

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
881-000-67-25
ul. Nadbrzeżna 11
Bystrzyca Kłodzka
57-500
Polen
Kontaktstelle(n): Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Nadbrzeżna 11
Telefon: +48 748110415
E-Mail: joanna.zalewska@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 748111561
NUTS-Code: PL517

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Lasów Państwowych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Budownictwo dróg leśnych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Umowa ramowa na zadanie: Dostawa kruszywa w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej.

Referenznummer der Bekanntmachung: 270.0014.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14212200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej w ramach zadania prowadzonego pn.: „Umowa ramowa na zadanie: Dostawa kruszywa w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Tak nazwany przedmiot zamówienia nazywany będzie dalej także „kruszywem”.

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 niezależne od siebie części (zadania).

3.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część niniejszego postępowania lub na więcej wybranych przez siebie części zamówienia określonych w niniejszym postępowaniu. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty odpowiednio na każdą część zamówienia niniejszego postępowania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 400 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w ilości 55 000 t.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
14212200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w ilości 55 000,00 t. wg. PN-EN-13242+A1:2010 lub równoważne,

1.2. Oferowany materiał musi spełniać minimalne szczegółowe parametry kruszywa oraz dodatkowe wymagania, zgodnie z poniższą tabelą - Kruszywo naturalne łamane o ciągłym uziarnieniu (mieszankę) 0/31,5 wg PN-EN 13242+A1:2010 (norma zharmonizowana) oraz PN-EN 13285:2010 (norma niezharmonizowana), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 112 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm w ilości 80 000 t. wg.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
14212200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm w ilości 80 000 t. wg. PN-EN-13242+A1:2010 lub równoważne,

2.2. Oferowany materiał musi spełniać minimalne szczegółowe parametry kruszywa oraz dodatkowe wymagania, zgodnie z poniższą tabelą - Kruszywo naturalne łamane o ciągłym uziarnieniu (mieszankę) 0/63 wg PN-EN 13242+A1:2010 (norma zharmonizowana) oraz PN-EN 13285:2010 (norma niezharmonizowana),

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - przedmiot zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 728 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

— Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 31,5-63 mm w ilości 54 000 t. wg.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
14212200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 31,5 - 63 mm w ilości 56 000 t. wg. PN-EN-13242+A1:2010 lub równoważne,

3.2. Oferowany materiał musi spełniać minimalne szczegółowe parametry kruszywa oraz dodatkowe wymagania, zgodnie z poniższą tabelą - Kruszywo naturalne łamane o ciągłym uziarnieniu (mieszankę) 31,5-63 wg PN-EN 13242+A1:2010 (norma zharmonizowana). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania stosownych badań kontroli jakości kruszywa przed podpisaniem umowy. zgodnie z załącznikiem nr 2 - przedmiot zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 555 200.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do wyżej opisanego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Dla częśći nr 1

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności finansowej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 800 000,00 PLN, słownie: osiemset tysięcy złotych, 00/100 PLN.

2. Dla częśći nr 2

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności finansowej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 1 500 000,00 PLN, słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100 PLN.

3. Dla częśći nr 3

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN, słownie: jeden milion złotych, 00/100 netto PLN.

Uwaga !

Jeżeli Wykonawca ubiega się o podpisanie umowy ramowej na więcej niż jednej części/zadań to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednej części/zadaniu. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części/zadań musi dysponować w odniesieniu do sytuacji finansowej, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż suma warunku określona dla wszystkich części na które składa ofertę.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej:

1. Dla częśći nr 1

2 dostawy polegające na dostawie kruszywa o frakcji 0-31,5 mm o wartości brutto nie mniejszej niż:

800 000,00 PLN, słownie: osiemset tysięcy złotych.

2. Dla częśći nr 2

2 dostawy polegające na dostawie kruszywa o frakcji 0-63mm o wartości brutto nie mniejszej niż:

1 500 000 PLN, słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.

3. Dla częśći nr 3

2 dostawy polegające na dostawie kruszywa o frakcji 31,5-63 mm o wartości brutto nie mniejszej niż:

1 000 000 PLN, słownie: jeden milion zł.

Uwaga !

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części/zadań to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia w więcej niż jednej części/zadaniu chyba, że dostawy miały wartość sumy części, na którą wykonawca składa ofertę. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części/zadań musi dysponować w odniesieniu do doświadczenie o wartości nie mniejszej niż suma warunku określona dla wszystkich części na które składa ofertę.

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w JEDZ (załącznik nr 3 do SIWZ), następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców a wymienionych w pkt 7 SIWZ.

6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 8 - wzór umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/10/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/10/2018
Ortszeit: 13:00
Ort:

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Nadbrzeżna 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wadium

9. Wymagania dotyczące wadium

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej w wysokości odpowiedni dla poszczególnych części/zadań:

Dla części nr 1 wadium wynosi: 16 000,00 PLN

Dla części nr 2 wadium wynosi: 30 000,00 PLN

Dla części nr 3 wadium wynosi: 20 000,00 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego nr: BGŻ 52 2030 0045 1110 0000 0226 8290 z podaniem w tytule przelewu: „Umowa ramowa na zadanie: Dostawa kruszywa ramach inwestycji drogowych realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej – Wadium część nr .............” oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Uwaga! Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018