Lieferungen - 401177-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Elektrotechnische Ausstattung

2018/S 177-401177

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 149-340631)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Staré Mesto
812 72
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Janka Kytošová
Telefon: +421 250944435
E-Mail: janka.kytosova@minv.sk
Fax: +421 250944008
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.minv.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/7profN/pdetaN/239

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Technické zariadenia 1 - Servery a storage

Referenznummer der Bekanntmachung: V201812
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31730000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení serverov a storage:

1. Servery platformy x86

2. Servery platformy Risc

3. Operačný systém k serverom, software

4. Diskové polia

5. Zálohovacie a archivačné knižnice

6. Iná súvisiaca infraštruktúra

Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: služby technického špecialistu (senior, junior).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v znení súťažných podkladov (EPP/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Predmet zákazky).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 149-340631

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.2
Anstatt:
Tag: 14/09/2018
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 21/09/2018
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.7
Anstatt:
Tag: 17/09/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/09/2018
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: