Dienstleistungen - 401508-2018

14/09/2018    S177    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Haskovo: Schneeräumung

2018/S 177-401508

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Kmet na obshtina Haskovo
000903946
pl. „Obshtinski“ No. 1
Haskovo
6300
Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Rayko Lozev i Mihaila Dimcheva
Telefon: +359 38603376/ +359 38664347
E-Mail: pnovk_haskovo@abv.bg
Fax: +359 38664110
NUTS-Code: BG422

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.haskovo.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://profil.haskovo.bg:1111/d/c8935ffff8402a38b7c204a078560cb7

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://profil.haskovo.bg:1111/d/c8935ffff8402a38b7c204a078560cb7
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Хасково и улиците в населените места на община Хасково през сезон 2018—2019 година по обособени позиции“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Зимното поддържане на общинската пътна мрежа и на улиците в населените места на територията на община Хасково включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в снегопочистване и опесъчаване на пътните платна, снегоизвозване, събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа, изготвяне на оперативен план за зимното поддържане, снегопочестване и опесъчаване.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 540 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и улиците в селата от община Хасково“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000
90630000
90513000
45233141
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG422
Hauptort der Ausführung:

Територията на община Хасково

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и улиците в селата от община Хасково“ — снегопочистване, опесъчаване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа с дължина 106,440 км и снегопочистване на улици в селата на община Хасково, като най-близкото е на 8 км, а най-отдалеченото на 31 км от град Хасково.

За първа обособена позиция се предвиждат извършване на следните видове работи:

1) Зимното поддържане — състоящо се в изкърпване на образували се опасни дълбоки дупки в асфалтовата настилка по общинските пътища с дълбочина от 4 до 6 см. Този вид работа се възлага от възложителя при нужда, като предварително се замерва квадратурата на пътища, по които е необходимо спешно да се възстанови безопасното движение на пътни превозни средства при зимни условия. Изкърпването може да се извърши със студени и/или топли асфалтови смеси.

2) Снегопочистване, включващо почистване от снежна покривка на общинските пътища и улици в села от община Хасково — механизирано почистване от сняг на пътните и уличните платна, което ще се извършва със специализирана техника, която да не допуска затрупване на странични пътища и улици. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност, а също така и схема за разполагане на техниката на определени места от обслужваната територия с оглед по-бърза реакция при силни снеговалежи. Снегопочистването да се извършва с автомобили с прикачени предни гребла с гума за почистване на сняг, трактори и булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие (гребла с гума, предназначени за почистване на сняг), подходяща механизация за почистване на тесни улици по селата, съоръжения с изхвърлящо действие (роторни снегорини). Не се допуска наличие на сняг на кръстовищата, както и ограничаване на видимостта от купчини сняг. При снегопочистването не се допуска стесняване на пътя. Всички машини трябва да бъдат оборудвани с GPS и сигнализация за работа при лоши метеорологични условия.

3) Опесъчаване, извършващо се на опасните и затрудняващи движението участъци от общинските пътища — механизирано опесъчаване и обработка на заледени участъци от пътната мрежа с пясъко-солени смеси. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност. В борбата със зимната хлъзгавост по пътищата да се използват следните материали за пясъко-солена смес: промишлена сол (натриев хлорид) и пясък. Пясъкът (промит и пресят) за пясъко-солената смес трябва да отговаря на следните изисквания за качество:

— формата на зърната „кубична“,

— максимален размер на зърната 4 мм,

— съдържание на бучки глини и ронливи зърна — не се допуска,

— съдържание на отмиваеми частици по малко от 5 %.

Пясъкът и солта предварително се смесват, като съотношението е 150—200 кг сол на 1 м3 пясък. Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата ширина на платното за движение.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Време за реакция / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/05/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „А“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000
90630000
90513000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG422
Hauptort der Ausführung:

Територията на град Хасково

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „А“ — снегопочистване и опесъчаване на улиците в град Хасково, намиращи се в следните квартали „Орфей І“, „Орфей ІІ“, „Република“, „Изгрев”, „Възраждане“, „Дружба І“, „Дружба ІІ“, „Куба“, „Ручока“, „Градска градина“, „Бадема“ и „Кенана“ (частично) — това са кварталите, намиращи се на север от река Хасковска, с изключение на булевардите, попадащи в участъка и улиците в квартал „Център“ и в източна индустриална зона, които ще снегопочистват и опесъчават от Общинско предприятие „Екопрогрес“.

Предвиждат извършване на следните видове работи:

1) Снегопочистване на улиците по квартали от натрупана снежна покривка, включващо почистване от снежна покривка на улиците в град Хасково по квартали — механизирано почистване от сняг на уличните платна, която ще се извършва със специализирана техника. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност, а също така и схема за разполагане на техниката на определени места от обслужваната територия с оглед по-бърза реакция при силни снеговалежи. Снегопочистването да се извършва с автомобили с прикачени предни гребла с гума за почистване на сняг, трактори и булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие/гребла с гума, предназначени за почистване на сняг. Изпълнителят да разполага с подходяща техника за снегопочистване на тесни улици по кварталите. Не се допуска наличие на сняг на кръстовищата, както и ограничаване на видимостта от купчини сняг. При снегопочистването не се допуска стесняване на уличното платно. Всички машини трябва да бъдат оборудвани с GPS и сигнализация за работа при лоши метеорологични условия.

2) Машинно опесъчаване (с материали на възложителя) — механизирано опесъчаване и обработка на участъци от уличната мрежа с пясъко-солени смеси. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност. В борбата със зимната хлъзгавост по улиците ще се използва пясъко-солена смес: промишлена сол (натриев хлорид) и пясък, които ще бъдат осигурени от Общинско предприятие „Екопрогрес“.

3) Ръчно опесъчаване (с материали на възложителя) — разпръскването на инертни материали трябва да става ветрилообразно, в никакъв случай на купчинки, в количество средно 100—150 г/м2.

4) Снегоизвозване — предвижда се приоритетно извозване на натрупания сняг с в пешеходната зона на централната градска част, околните главни улици и булеварди, както и изходните булеварди на гр. Хасково само с писмена заявка от възложителя или упълномощено от него лице за всеки конкретен случай с упоменато местоположение, количество и дестинация на извозването.

Изпълнителят е длъжен да поддържа чисти решетките на дъждоприемните шахти на канализационната система, така че да не се възпрепятства отвеждането на водата от топящия се сняг.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Време за реакция / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/05/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „Б“

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000
90630000
90513000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG422
Hauptort der Ausführung:

Територията на град Хасково

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „Б“ — снегопочистване и опесъчаване на улиците в град Хасково, намиращи се в следните квартали „Овчарски“, „Тракийски“, „Македонски“, „Хисаря”, „Младежки хълм“, „Воеводски“, „Училищни“, „Каменни“ и „Болярово“ — това са кварталите, намиращи се на юг от река Хасковска, с изключение на булевардите, попадащи в участъка и улиците в южна индустриална зона, които ще снегопочистват и опесъчават от Общинско предприятие „Екопрогрес“.

Предвиждат извършване на следните видове работи:

1) Снегопочистване на улиците по квартали от натрупана снежна покривка, включващо почистване от снежна покривка на улиците в град Хасково по квартали — механизирано почистване от сняг на уличните платна, която ще се извършва със специализирана техника. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност, а също така и схема за разполагане на техниката на определени места от обслужваната територия с оглед по-бърза реакция при силни снеговалежи. Снегопочистването да се извършва с автомобили с прикачени предни гребла с гума за почистване на сняг, трактори и булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие/гребла с гума, предназначени за почистване на сняг. Изпълнителят да разполага с подходяща техника за снегопочистване на тесни улици по кварталите. Не се допуска наличие на сняг на кръстовищата, както и ограничаване на видимостта от купчини сняг. При снегопочистването не се допуска стесняване на уличното платно. Всички машини трябва да бъдат оборудвани с GPS и сигнализация за работа при лоши метеорологични условия.

2) Машинно опесъчаване (с материали на възложителя) — механизирано опесъчаване и обработка на участъци от уличната мрежа с пясъко-солени смеси. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност. В борбата със зимната хлъзгавост по улиците ще се използва пясъко-солена смес: промишлена сол (натриев хлорид) и пясък, които ще бъдат осигурени от Общинско предприятие „Екопрогрес“.

3) Ръчно опесъчаване (с материали на възложителя) — разпръскването на инертни материали трябва да става ветрилообразно, в никакъв случай на купчинки, в количество средно 100—150 г/м2.

4) Снегоизвозване — предвижда се приоритетно извозване на натрупания сняг с в пешеходната зона на централната градска част, околните главни улици и булеварди, както и изходните булеварди на гр. Хасково само с писмена заявка от възложителя или упълномощено от него лице за всеки конкретен случай с упоменато местоположение, количество и дестинация на извозването.

Изпълнителят е длъжен да поддържа чисти решетките на дъждоприемните шахти на канализационната система, така че да не се възпрепятства отвеждането на водата от топящия се сняг.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Време за реакция / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/05/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Неприложимо.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

*Забележка: Под услуга, „сходна“ с предмета на поръчката, следва да се разбира услуги по снегопочистване и/или опесъчаване на пътища и/или улици.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

При подаване на офертата участниците декларират съответствие с поставените изисквания единствено чрез попълване на съответния раздел на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи:

— списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга,

— списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата,

— декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът трябва да е изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания, в уговорените срокове и с грижата на добър стопанин минимум 1 услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участниците да следва да имат на разположение за всяка обособена позиция поотделно минимален състав на техническите лица не по-малко от 20 човека, от които:

— технически ръководител — 1 бр.,

— оперативен дежурен — 1 бр.,

— машинисти и шофьори — 18 бр.

Забележка: 1 лице не може да съвместява 2 или повече позиции.

3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

3.1. Минимално изискване за обособена позиция № 1:

3.1.1. Специални снегоринни съоръжения или пътно-строителни машини с общо предназначение и автомобили, оборудвани за снегопочистване и опесъчаване, GPS, както и с необходимата светлинна сигнализация (маяк) — мин. 15 бр.

3.1.2. Товарачна техника — 2 бр.

3.1.3. Оборудване за полагане на асфалтова смес:

— фугорезка — 1 бр.,

— транспортни средства — 1 бр.,

— валяк — 1 бр.

3.1.4. Складово-снабдителна база (материално-техническа база) със съответното количество минерални материали съобразно поддържания маршрут — 1 бр.

3.2. Минимално изискване към обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3:

3.2.1. Специални снегоринни съоръжения или пътно-строителни машини с общо предназначение и автомобили, оборудвани за снегопочистване и опесъчаване, GPS, както и с необходимата светлинна сигнализация (маяк) — мин. 15 бр.

3.2.2.Товарни автомобили — мин. 2 бр.

3.2.3. Товарачна техника —1 бр.

3.2.4. Складово-снабдителна база (материално-техническа база) за престой на машините — мин. 1 бр.

Забележка: Когато участник участва за повече от 1 обособена позиция, следва да разполага с механизация за всяка обособена позиция поотделно.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Преди подписване на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора за конкретната обособена позиция.

Преди превеждане на авансовото плащане изпълнителят представя гаранция, покриваща пълния размер на стойността на аванса — 30 % от общата стойност по договора.

Гаранциите се представят в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Условията и реда за задържане и освобождаване на гаранциите са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/10/2018
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/10/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 2, заседателна зала

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както и участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ и нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018