Dienstleistungen - 401543-2018

14/09/2018    S177    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Architekturentwurf

2018/S 177-401543

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Bittner Dobak
Telefon: +48 618694800
E-Mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Fax: +48 618694809
NUTS-Code: PL41

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zkzl.poznan.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zkzl.poznan.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 11 części

Referenznummer der Bekanntmachung: DOA.200.13/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu znajdujących się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024, w podziale na 11 części:

1) Budynek przy ul. Rybaki 16

2) Budynek przy ul. Małeckiego 17

3) Budynek przy ul. Fabrycznej 2

4) Budynek przy ul. Fabrycznej 2A

5) Budynek przy ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54A/ Łąkowa 9

6) Budynek przy ul. Kościuszki 80

7) Budynek przy ul. Ratajczaka 45

8) Budynek przy ul. Bydgoskiej 4C

9) Budynek przy ul. Przemysłowej 48

10) Budynek przy ul. Przemysłowej 27-27A

11) Budynek przy ul. Zeylanda 5

Opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno-Użytkowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Rybaki 16

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Rybaki 16, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Małeckiego 17

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. ul. Małeckiego 17, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Fabrycznej 2

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 2, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Fabrycznej 2A

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 2A, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54A/ Łąkowa 9

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54A/ Łąkowa 9, znajdujących się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Kościuszki 80

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Ratajczaka 45

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 45, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Bydgoskiej 4C

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4C, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Przemysłowej 48

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71222000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 48, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Przemysłowej 27-27A

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia:6 tyg.na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budynek przy ul. Zeylanda 5

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71240000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Zeylanda 5, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego),

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku złożenia oferty na części 1-11:

— wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał min. dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na remont, przebudowę, modernizację lub termomodernizację budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków bądź znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą (w tym wysokość kar umownych oraz przewidywane zmiany umowy) stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i na warunkach określonych w paragrafie 10 Istotnych Postanowień Umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/10/2018
Ortszeit: 12:15
Ort:

Siedziba Zamawiającego (ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, POLSKA) na sali konferencyjnej na 3 piętrze.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia winien przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 12 SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 33 600,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100), w tym dla części:

1) dla części I ul. Rybaki 16 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),

2) dla części II ul. Małeckiego 17 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),

3) dla części III ul. Fabryczna 2 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),

4) dla części IV ul. Fabryczna 2A – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),

5) dla części V ul. Królowej Jadwigi 52,54,54A/Łąkowa 9 – 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset zł 00/100),

6) dla części VI ul. Kościuszki 80 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),

7) dla części VII ul. Ratajczaka 45 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),

8) dla części VIII ul. Bydgoska 4C – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100),

9) dla części IX ul. Przemysłowa 48 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),

10) dla części X ul. Przemysłowa 27-27A – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),

11) dla części XI ul. Zeylanda 5 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100).

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych zadań, na które jest składana oferta.

Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy.

Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane rachunek bankowy numer: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.

3) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp i w terminach określonych w art. 182 Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018