Fournitures - 410027-2018

20/09/2018    S181    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

République tchèque-Prague: Hormones hypophysaires, hypothalamiques et analogues

2018/S 181-410027

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 161-368021)

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nemocnice Na Homolce
00023884
Roentgenova 37/2
Praha
150 30
Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Zuzana Troníčková
Téléphone: +420 257273346
Courriel: zuzana.tronickova@homolka.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.homolka.cz

Adresse du profil d’acheteur: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rámcová dohoda na dodávky hormonů hypofýzy a hypotalamu a jejich analogy

Numéro de référence: 29/VZ/2018-OVZ
II.1.2)Code CPV principal
33642100
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 24 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/09/2018
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 161-368021

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 24/09/2018
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 01/10/2018
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 24/09/2018
Heure locale: 10:05
Lire:
Date: 01/10/2018
Heure locale: 10:10
VII.2)Autres informations complémentaires: