Bauleistung - 410176-2019

02/09/2019    S168

Česko-Karlovy Vary: Rekonstrukce budov

2019/S 168-410176

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 126-307429)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Karlovarský kraj
Národní identifikační číslo: 70891168
Poštovní adresa: Závodní 353/88
Obec: Karlovy Vary
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 360 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Adéla Šimková
E-mail: simkova@rowanlegal.com
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

II.1.2)Hlavní kód CPV
45454100 Rekonstrukce budov
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 126-307429

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/09/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/09/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 04/09/2019
Místní čas: 10:10
Má být:
Datum: 12/09/2019
Místní čas: 10:10
VII.2)Další dodatečné informace:

Provedené změny souvisí s uveřejněním vysvětlení ZD č. 13 na profilu zadavatele.