Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 410176-2019

02/09/2019    S168

Česko-Karlovy Vary: Rekonstrukce budov

2019/S 168-410176

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 126-307429)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Karlovarský kraj
Národní identifikační číslo: 70891168
Poštovní adresa: Závodní 353/88
Obec: Karlovy Vary
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 360 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Adéla Šimková
E-mail: simkova@rowanlegal.com
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

II.1.2)Hlavní kód CPV
45454100 Rekonstrukce budov
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 126-307429

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/09/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/09/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 04/09/2019
Místní čas: 10:10
Má být:
Datum: 12/09/2019
Místní čas: 10:10
VII.2)Další dodatečné informace:

Provedené změny souvisí s uveřejněním vysvětlení ZD č. 13 na profilu zadavatele.