Lieferungen - 41207-2020

Submission deadline has been amended by:  94651-2020
28/01/2020    S19

Slovenija-Slovenj Gradec: Medicinska oprema

2020/S 019-041207

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Nacionalna identifikacijska številka: 5054958000
Poštni naslov: Gosposvetska cesta 1
Kraj: Slovenj Gradec
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2380
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: suzana.dolar@sb-sg.si, Suzana Dolar
E-naslov: suzana.dolar@sb-sg.si
Telefon: +386 28823409
Telefaks: +386 28842393

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.sb-sg.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/333838/JN05-2020-RAZPIS-jan20.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15640
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov

Referenčna številka dokumenta: JN05-2020
II.1.2)Glavna koda CPV
33100000 Medicinska oprema
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet JN je nabava in montaža angiografskega RTG aparata in druge opreme na Oddelku za radiologijo v SB Slovenj Gradec, s predhodno izdelavo projektne dokumentacije, ureditvijo prostorov z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo in montažo splošne medicinske in nemedicinske opreme ter šolanjem uporabnika.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33111700 Prostor za angiografijo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet JN je nabava in montaža angiografskega RTG aparata in druge opreme na Oddelku za radiologijo v SB Slovenj Gradec, s predhodno izdelavo projektne dokumentacije, ureditvijo prostorov z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo in montažo splošne medicinske in nemedicinske opreme ter šolanjem uporabnika.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/03/2020
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 05/03/2020
Lokalni čas: 12:01
Kraj:

Elektronska oddaja ponudb v sistem e-JN.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.2.2020 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Poštni naslov: Gosposvetska cesta 1
Kraj: Slovenj Gradec
Poštna številka: 2380
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/01/2020