Dienstleistungen - 415559-2022

29/07/2022    S145

România-Cluj-Napoca: Servicii de supraveghere a lucrărilor

2022/S 145-415559

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 130-369633)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4305857
Adresă: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: lucia lupea
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de supervizare pt„PROIECT ȘI EXEC LUCR DE INF (STRUCT DE REZ, CALE DE RULARE, FINISAJE,SIST DE INSTAL), AUTOMATIZ TRAFIC, RACORD. ALIM CU ENERGIE ELECTRICĂ „TREN METROPOL GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA – ETAPA I A SIST DE TRANSP METROPOL RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOL, INCL LEG DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1 MAGISTRALA I DE METROU CLUJ

Număr de referinţă: 4305857_2022_PAAPD1346224
II.1.2)Cod CPV principal
71520000 Servicii de supraveghere a lucrărilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

servicii de supervizare proiect

(consultanță) aferent obiectivului de investitii: „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE

INFRASTRUCTURĂ (STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, CALE DE RULARE, FINISAJE,

SISTEME DE INSTALAȚII), AUTOMATIZARE TRAFIC, RACORDARE ALIMENTARE CU

ENERGIE ELECTRICĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „TREN

METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU –

BONȚIDA – ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ:

MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN, INCLUSIV LEGĂTURA

DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU CLUJ”, conform caiet de sarcini; clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere oferte iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/07/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 130-369633

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 08/08/2022
A se citi:
Data: 29/08/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 08/08/2022
A se citi:
Data: 29/08/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 08/12/2022
A se citi:
Data: 29/12/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: