Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 418494-2022

01/08/2022    S146

Polen-Bukowiec: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 146-418494

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 6112733573
Postanschrift: Robotnicza 6
Ort: Bukowiec
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 58-533 Mysłakowice
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Pruchnik
E-Mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.karkonosze.bip.net.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka komunalna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości 15000 Mg

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.03.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie 15000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady będą przygotowane luzem.

3. Odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga. Minimalna gwarantowana waga załadunku odpadów wynosi 10Mg, a średnia waga załadunku dla ruchomej podłogi to ok. 13Mg.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 8 310 000.00 PLN / höchstes Angebot: 9 300 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko odpadów)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie 15000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady będą przygotowane luzem.

3. Odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga. Minimalna gwarantowana waga załadunku odpadów wynosi 10Mg, a średnia waga załadunku dla ruchomej podłogi to ok. 13Mg.

4. Zamawiający informuje, że podczas procesu przetwarzania na instalacji odpady nie przechodzą przez separatory metali żelaznych i kolorowych.

5. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i przepisami wykonawczymi.

6. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający zakłada minimum 4 transporty dziennie do maksymalnie 16 transportów.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji Instalacji, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku.

8. Załadunek odpadów jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów.

9. Zamawiający sporządza kartę przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) przed rozpoczęciem transportu, która po ostatecznym potwierdzeniu w BDO przez Transportującego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktur.

10. Wykonawca zobowiązany jest po każdym miesiącu wykonywania usługi przedstawiać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie ich zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku wyszczególnionego w załączniku nr 1 do w/w ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wykonawca musi wskazać w ofercie instalację, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

12. Wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia ponosi Wykonawca, bez prawa żądania ich zwrotu od Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach zawartych w Załączniku nr 6 SWZ Istotne postanowienia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-270230
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chemeko - System sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nationale Identifikationsnummer: 8971612750
Postanschrift: Jerzmanowska 6A
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 54-519
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 8 310 000.00 PLN / höchstes Angebot: 9 300 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2022