Marché de travaux - 421034-2015

Afficher la vue résumée

01/12/2015    S232

Roumanie-Cluj-Napoca: Travaux de construction

2015/S 232-421034

Consiliul Judetean Cluj, Calea Dorobantilor nr. 106, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, À l'attention de: Director executiv Mariana Ratiu, sef serviciu Alexandru Cretu, consilier Adina Tiuca, Cluj-Napoca 400094, Roumanie. Téléphone: +40 372640000. Fax: +40 372640070. E-mail: cjc@cjcluj.ro

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.9.2015, 2015/S 187-337859)

Objet:
CPV:45000000 Travaux de construction, 45252123 Installations de criblage, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

Travaux de construction

Installations de criblage

Travaux d'équipement électrique

Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments

Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

Au lieu de: 

II.3) Durata contractului sau termenul de finalizare

Durata în luni: 6 (de la data atribuirii contractului)

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:

11.12.2015 (14:00)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

15.12.2015 (9:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

15.12.2015 (11:00)

Lire: 

II.3) Durata contractului sau termenul de finalizare

Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:

11.1.2016 (14:00)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

15.1.2016 (9:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

15.1.2016 (11:00)

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Solicitare 1:

Solicitam prelungirea duratei de executie, având in vedere:

— lipsa studiilor de teren minim necesare (geotehnice, hidrogeologice) pentru amplasament;

— lipsa unei expertize privind situatia geotehnica a amplasamentului zonei tehnice;

— necesitatea executarii si a altor expertize la constructii existente, deoarece intre data elaborarii expertizelor puse la dispozitie de autoritatea contractanta si data începerii efective a lucrarilor, este o perioada destul de lunga, respectiv cca. 18 luni;

— necesitatea obtinerii tuturor avizelor;

— incertitudini privind traseul drumului de acces;

— incertitudini privind sursa de apa, respectiv debitul si calitatea apei.

Raspuns:

Se modifica durata contractului astfel: in loc de: 9 luni, a se citi: 12 luni.

În temeiul art. 72 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare se prelungeste termenul de elaborare a ofertelor, respectiv, se decaleaza data-limita de depunere a ofertelor.