Marché de travaux - 422616-2022

03/08/2022    S148

Hongrie-Debrecen: Travaux de construction de routes

2022/S 148-422616

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 109-306638)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Numéro national d'identification: 15735588209
Adresse postale: Piac Utca 20.
Ville: Debrecen
Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Code postal: 4024
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Paróczai Bernadett
Courriel: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Téléphone: +36 52511606
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.debrecen.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.debrecen.hu

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nagymacsi bekötőút kivitelezési munkái

Numéro de référence: EKR000773852022
II.1.2)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Nagymacsi bekötőút és hozzá kapcsolódó egyéb utak, csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvíz- és vízvezeték rendszer, hírközlési hálózat, kisfeszültségű elektromos hálózat, közvilágítás és szénhidrogén vezeték rendszer kivitelezési munkáinak elvégzése

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/07/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 109-306638

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Au lieu de:
Date: 01/08/2022
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 22/08/2022
Heure locale: 10:30
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Au lieu de:
Date: 01/08/2022
Heure locale: 12:30
Lire:
Date: 22/08/2022
Heure locale: 12:30
VII.2)Autres informations complémentaires: