Fournitures - 424699-2015

Afficher la vue résumée

03/12/2015    S234    Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Bychawa: Essence sans plomb

2015/S 234-424699

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5, À l'attention de: Anna Kaczor, Bychawa 23-100, Pologne. Téléphone: +48 815661393. Fax: +48 815660256. E-mail: rdw.lublin@zdw.lublin.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 31.10.2015, 2015/S 212-384818)

Objet:
CPV:09132100 Essence sans plomb, 09134100 Huile diesel, 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants, 24960000 Produits chimiques variés, 39831500 Produits nettoyants pour automobiles, 09211100 Huiles pour moteurs

Essence sans plomb

Huile diesel

Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants

Produits chimiques variés

Produits nettoyants pour automobiles

Huiles pour moteurs

Au lieu de: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

4) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U 2013.1058 z późn. zm.).

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Zamawiający dopuszcza dostawy paliw płynnych spełniających wymagania wg innych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U 2013.1058 z późn. zm.) (SIWZ) norm, przy czym parametry w nich zawarte muszą co najmniej spełniać wymagania określone w normach wskazanych przez Zamawiającego a zawartych w w/w rozporządzeniu.

Lire: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

4) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r w sprawie wymagań jakościowych (Dz.U. z 23.10.2015 poz.1680). z póź. zm).

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Zamawiający dopuszcza dostawy paliw płynnych spełniających wymagania wg innych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23.10.2015 r. poz.1680). norm, przy czym para metry w nich zawarte muszą co najmniej spełniać wymagania określone w normach wskazanych przez Zamawiającego a zawartych w w/w rozporządzeniu.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.