Marché de travaux - 425396-2022

04/08/2022    S149

Tchéquie-Brno: Travaux de construction de lignes électriques

2022/S 149-425396

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: EG.D, a.s.
Numéro national d'identification: 28085400
Adresse postale: Lidická 1873/36
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Blanka Horčičková
Courriel: blanka.horcickova@egd.cz
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.egd.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://ezak.eon.cz/
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

II.1.2)Code CPV principal
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 31 903 742.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 1 - Brno
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Brno

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 2 - Č. Budějovice
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region České Budějovice

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 3 - Hodonín
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Hodonín

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 4 - Jihlava
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Jihlava

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 5 - J. Hradec
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Jindřichův Hradec

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 6 - N. Město na Moravě
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Nové Město na Moravě

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 7 - Otrokovice
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Otrokovice

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 8 - Písek
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Písek

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 9 - Prostějov
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Prostějov

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 10 - Tábor
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Tábor

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Lot nº: Region 11 - Znojmo
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Lieu principal d'exécution:

Distribuční území EG.D, a.s. a to konkrétně Region Znojmo

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na venkovní vedení na zajištění:

- plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

- staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;

- běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2024 s možností prodloužení až o 3 roky za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

ACON Smart Grids

II.2.14)Informations complémentaires

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 162-394763
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 1 - Brno
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SEKV, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 44963858
Adresse postale: Hády 994/2
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 61400
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Numéro national d'identification: 49196812
Adresse postale: Na Střílně 1929/8
Ville: Plzeň
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 32300
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INEL - Technik, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25249649
Adresse postale: Kollárova 623/42
Ville: Plzeň
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 30100
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: K energo s.r.o.
Numéro national d'identification: 27494683
Adresse postale: Nádražní 346
Ville: Lanškroun
Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Code postal: 56301
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Senergos, a.s.
Numéro national d'identification: 26915413
Adresse postale: Družstevní 452/13a
Ville: Ostopovice
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 66449
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: T.O.O., spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46961526
Adresse postale: Košinova 2967/103
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 61200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EEIKA Brno, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25573829
Adresse postale: Kšírova 385/120
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 61900
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Brixton-stavitelství,s.r.o.
Numéro national d'identification: 26242451
Adresse postale: Jihlavská 731/38
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 64200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ADITIS GROUP s.r.o.
Numéro national d'identification: 03107132
Adresse postale: Rokytova 2667/20
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 61500
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JICOM, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 49432095
Adresse postale: Jarní 1116/50
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 61400
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 159 427.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 2 - C. Budejovice
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SETERM CB a.s.
Numéro national d'identification: 26031949
Adresse postale: Nemanická 2765/16
Ville: České Budějovice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 37010
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INTEM spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 42407133
Adresse postale: K dubu 2330/2b
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 14900
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: První táborské elektromontáže spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 47237198
Adresse postale: Stránského 2916
Ville: Tábor
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 39002
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034
Adresse postale: Písecká 283
Ville: Strakonice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 38601
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELSA CB s.r.o.
Numéro national d'identification: 25160435
Adresse postale: Průmyslová 265
Ville: Boršov nad Vltavou
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 37382
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Elmoz Czech, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47544929
Adresse postale: Černoleská 2326
Ville: Benešov
Code NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Code postal: 25601
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GELOM s.r.o.
Numéro national d'identification: 26729598
Adresse postale: Na nivách 1043/16
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 14100
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Numéro national d'identification: 49196812
Adresse postale: Na Střílně 1929/8
Ville: Plzeň
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 32300
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Miroslav Cihelka
Numéro national d'identification: 12542610
Adresse postale: Jelence 50
Ville: Dolní Hbity
Code NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Code postal: 26263
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SOLARHUNTER s.r.o.
Numéro national d'identification: 06452671
Adresse postale: Sadová 829/1
Ville: Třebíč
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 67401
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 0.01 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 3 - Hodonín
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PERFECT, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 18826873
Adresse postale: Nábřeží 312
Ville: Otrokovice
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76502
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MOEL, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46343130
Adresse postale: 511
Ville: Šumice
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 68731
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELVOREV Servisní s.r.o.
Numéro national d'identification: 09593977
Adresse postale: Dobrovolského 800/4
Ville: Hodonín
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 69501
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELVOREV s.r.o.
Numéro national d'identification: 63475219
Adresse postale: Anenská 405/7
Ville: Hodonín
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 69501
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SEKV, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 44963858
Adresse postale: Hády 994/2b
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 61400
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700
Adresse postale: 79
Ville: Břest
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76823
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Senergos, a.s.
Numéro national d'identification: 26915413
Adresse postale: Družstevní 452/13a
Ville: Ostopovice
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 66449
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENORM, a.s.
Numéro national d'identification: 25549871
Adresse postale: Medkova 866/6
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 62700
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 4 183 855.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 4 - Jihlava
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TIPA Telekom plus a.s.
Numéro national d'identification: 27746631
Adresse postale: Hrotovická 169
Ville: Třebíč
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 67401
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DUR plus, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 25326767
Adresse postale: 1. máje 117
Ville: Zastávka
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 66484
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VM REKOSTAV, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46971971
Adresse postale: Nádražní 530/27a
Ville: Velké Meziříčí
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 59401
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZMES, s. r. o.
Numéro national d'identification: 43371833
Adresse postale: Sadová 829/1
Ville: Třebíč
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 67401
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELPE s.r.o.
Numéro national d'identification: 49050494
Adresse postale: Myslotínská 1978
Ville: Pelhřimov
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 39301
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENERG-SERVIS a.s.
Numéro national d'identification: 25551132
Adresse postale: Příkop 843/4
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENTEL Czech s.r.o.
Numéro national d'identification: 28288165
Adresse postale: Údolní 599/37
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CETIN a.s.
Numéro national d'identification: 04084063
Adresse postale: Českomoravská 2510/19
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 19000
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EZH,a.s.
Numéro national d'identification: 26901005
Adresse postale: Řípská 1464/11d
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 62700
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Jemnická Stavba, a.s.
Numéro national d'identification: 25569554
Adresse postale: U Černého mostu 773
Ville: Jemnice
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 67531
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 3 499 690.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 5 - J. Hradec
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034
Adresse postale: Písecká 283
Ville: Strakonice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 38601
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: E-Sea s.r.o.
Numéro national d'identification: 06358080
Adresse postale: U Agrostroje 2435
Ville: Pelhřimov
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 39301
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SETO, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46683461
Adresse postale: Hradecká 17
Ville: Dačice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 38001
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENERG-SERVIS a.s.
Numéro national d'identification: 25551132
Adresse postale: Příkop 843/4
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENTEL Czech s.r.o.
Numéro national d'identification: 28288165
Adresse postale: Údolní 599/37
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CETIN a.s.
Numéro national d'identification: 04084063
Adresse postale: Českomoravská 2510/19
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 19000
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EZH,a.s.
Numéro national d'identification: 26901005
Adresse postale: Řípská 1464/11d
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 62700
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Fiera a.s.
Numéro national d'identification: 25166361
Adresse postale: Mládežnická 146
Ville: Jindřichův Hradec
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 37701
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Jemnická Stavba, a.s.
Numéro national d'identification: 25569554
Adresse postale: U Černého mostu 773
Ville: Jemnice
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 67531
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Stanislav Stejskal
Numéro national d'identification: 10299271
Adresse postale: Dvorská 517
Ville: Humpolec
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 39601
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GEOINSTAL s.r.o.
Numéro national d'identification: 06127975
Adresse postale: 9. května 2240
Ville: Jindřichův Hradec
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 37701
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELSPACE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28346629
Adresse postale: Řípská 1525/11g
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 62700
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 801 398.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 6 - N. Mesto na Morave
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: E.mont, s.r.o.
Numéro national d'identification: 43378129
Adresse postale: Vratislavovo nám.
Ville: Nové Město na Moravě
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 59231
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VM REKOSTAV, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46971971
Adresse postale: Nádražní 530/27a
Ville: Velké Meziříčí
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 59401
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELQA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49977121
Adresse postale: Blanenská 1856/6
Ville: Kuřim
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 66434
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 2 604 639.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 7 - Otrokovice
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELMO a.s.
Numéro national d'identification: 15528588
Adresse postale: 386
Ville: Zlín
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76001
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: M Plus elektro s.r.o.
Numéro national d'identification: 28330081
Adresse postale: 759
Ville: Boršice
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 68709
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MP Projekt s.r.o.
Numéro national d'identification: 27734609
Adresse postale: Sokolská 762
Ville: Tlumačov
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76362
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MOEL, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46343130
Adresse postale: 511
Ville: Šumice
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 68731
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PERFECT, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 18826873
Adresse postale: Nábřeží 312
Ville: Otrokovice
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76502
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700
Adresse postale: 79
Ville: Břest
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76823
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.
Numéro national d'identification: 28262255
Adresse postale: Kasárenská 4063/4
Ville: Hodonín
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 69501
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ADITIS GROUP s.r.o.
Numéro national d'identification: 03107132
Adresse postale: Rokytova 2667/20
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 61500
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENERG-SERVIS a.s.
Numéro national d'identification: 25551132
Adresse postale: Příkop 843/4
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENTEL Czech s.r.o.
Numéro national d'identification: 28288165
Adresse postale: Údolní 599/37
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CETIN a.s.
Numéro national d'identification: 04084063
Adresse postale: Českomoravská 2510/19
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 19000
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: elektroben s.r.o.
Numéro national d'identification: 02359782
Adresse postale: Vlčnovská 374
Ville: Uherský Brod
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 68801
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Suntel Czech s.r.o.
Numéro national d'identification: 60753447
Adresse postale: Březnická 5602
Ville: Zlín
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76001
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 7 111 080.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 8 - Písek
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Elektromontáže Milevsko s.r.o.
Numéro national d'identification: 02030365
Adresse postale: 101
Ville: Kovářov
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 39855
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034
Adresse postale: Písecká 283
Ville: Strakonice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 38601
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SETERM CB a.s.
Numéro national d'identification: 26031949
Adresse postale: Nemanická 2765/16a
Ville: České Budějovice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 37010
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INTEM spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 42407133
Adresse postale: K dubu 2330/2b
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 14900
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: První táborské elektromontáže spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 47237198
Adresse postale: Stránského 2916
Ville: Tábor
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 39002
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Numéro national d'identification: 49196812
Adresse postale: Na Střílně 1929/8
Ville: Plzeň
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 32300
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Elektromontáže Blatná, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 48201154
Adresse postale: Ve Škalí 623
Ville: Blatná
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 38801
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239514
Adresse postale: 149
Ville: Radošovice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 38601
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Miroslav Cihelka
Numéro national d'identification: 12542610
Adresse postale: Jelence 50
Ville: Dolní Hbity
Code NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Code postal: 26263
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Elmoz Czech, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47544929
Adresse postale: Černoleská 2326
Ville: Benešov
Code NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Code postal: 25601
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 3 767 934.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 9 - Prostejov
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700
Adresse postale: 79
Ville: Břest
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76823
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 43420222
Adresse postale: Růžové náměstí 2568/2
Ville: Boskovice
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 68001
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Josef Pernica - ELEKTRO
Numéro national d'identification: 44088060
Adresse postale: náměstí 9. května 2310/15
Ville: Boskovice
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 68001
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Brixton-stavitelství,s.r.o.
Numéro national d'identification: 26242451
Adresse postale: Tkalcovská 904/6a
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SITEL, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 44797320
Adresse postale: Baarova 957/15
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 14000
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELQA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49977121
Adresse postale: Blanenská 1856/6
Ville: Kuřim
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 66434
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENERG-SERVIS a.s.
Numéro national d'identification: 25551132
Adresse postale: Příkop 843/4
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENTEL Czech s.r.o.
Numéro national d'identification: 28288165
Adresse postale: Údolní 599/37
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CETIN a.s.
Numéro national d'identification: 04084063
Adresse postale: Českomoravská 2510/19
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 19000
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Suntel Czech s.r.o.
Numéro national d'identification: 60753447
Adresse postale: Březnická 5602
Ville: Zlín
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 76001
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ARPEX MORAVA s.r.o.
Numéro national d'identification: 26809559
Adresse postale: Teslova 873/2
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 70200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELTOM, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25837117
Adresse postale: Oběžná 163/19
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 70900
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
Numéro national d'identification: 26871891
Adresse postale: ČSA 961
Ville: Velká Bystřice
Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Code postal: 78353
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 6 578 928.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 10 - Tábor
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Táborské elektromontáže s.r.o.
Numéro national d'identification: 04627539
Adresse postale: 186
Ville: Hromnice
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 33011
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELEKTRO ELAP SLS s.r.o.
Numéro national d'identification: 26341301
Adresse postale: Plzeňská 565
Ville: Štěnovice
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 33209
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
Numéro national d'identification: 14706768
Adresse postale: Plzeňská 565
Ville: Štěnovice
Code NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Code postal: 33209
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SETERM CB a.s.
Numéro national d'identification: 26031949
Adresse postale: Nemanická 2765/16a
Ville: České Budějovice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 37010
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INTEM spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 42407133
Adresse postale: K dubu 2330/2b
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 14900
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: První táborské elektromontáže spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 47237198
Adresse postale: Stránského 2916
Ville: Tábor
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 39002
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034
Adresse postale: Písecká 283
Ville: Strakonice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 38601
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENERG-SERVIS a.s.
Numéro national d'identification: 25551132
Adresse postale: Příkop 843/4
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ENERGIE DIRECT, s.r.o.
Numéro national d'identification: 29237980
Adresse postale: Údolní 599/37
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 60200
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CETIN a.s.
Numéro national d'identification: 04084063
Adresse postale: Českomoravská 2510/19
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 19000
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EZH,a.s.
Numéro national d'identification: 26901005
Adresse postale: Řípská 1464/11d
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 62700
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 193 343.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot nº: Region 11 - Znojmo
Intitulé:

Elektromontážní práce - stavby malého rozsahu, SNK, BO na zařízení NN s připojením na VENKOVNÍ VEDENÍ v období 2022 - 2024

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Senergos, a.s.
Numéro national d'identification: 26915413
Adresse postale: Družstevní 452/13a
Ville: Ostopovice
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 66449
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DUR plus, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 25326767
Adresse postale: 1. máje 117
Ville: Zastávka
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 66484
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZMES, s. r. o.
Numéro national d'identification: 43371833
Adresse postale: Sadová 829/1
Ville: Třebíč
Code NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Code postal: 67401
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELEKTRO-ZF s.r.o.
Numéro national d'identification: 09449612
Adresse postale: 121
Ville: Oleksovice
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 67162
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Milan Jedlička
Numéro national d'identification: 72374055
Adresse postale: 82
Ville: Borotice
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 67178
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 003 447.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 20 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Poskytnutí pracovních kapacit.

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření dílčích odvolávek/objednávek na základě rámcové dohody na ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 - 2024 za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných dílčích odvolávek/objednávek za kalendářní čtvrtletí pro uvedený region.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/07/2022