Lieferungen - 426883-2022

05/08/2022    S150

Lietuva-Vilnius: Dantų implantai

2022/S 150-426883

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Nacionalinis registracijos Nr.: 191744287
Adresas: Žalgirio g. 117
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 08217
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Inga Sadukienė
El. paštas: inga.sadukiene@zalgirioklinika.lt
Telefonas: +370 52045550
Faksas: +370 52728576
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.zalgirioklinika.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4929
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=653918
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=653918&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dantų implantai, protezavimo dalys, dantų implantacijos pagalbiniai instrumentai

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33132000 Dantų implantai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimo objektas - dantų implantai, protezavimo dalys ir dantų implantacijos pagalbiniai instrumentai (toliau – prekės). Prekių sąrašas, preliminarūs lyginamieji prekių kiekiai bei reikalavimai joms nustatyti techninėje specifikacijoje. Pirkimas neskaidomas į dalis. Pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra. Įsigyjamų prekių kiekiai nustatomi nurodant maksimalią lėšų sumą, kurią planuojama skirti prekių įsigijimui. Pirkimo sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai, taip pat pirkimo sutarties kaina, kurią Perkančioji organizacija (toliau - PO) turės sumokėti tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami prekių kiekiai negali viršyti nustatytos planuojamos skirti maksimalios lėšų sumos, o išpirkti prekių už mažesnę sumą PO gali.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 590 600.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33132000 Dantų implantai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Prekių sąrašas bei reikalavimai joms nustatyti pirkimo sąlygų 3 priede "Techninė specifikacija". Įsigyjamų prekių kiekiai nustatomi nurodant maksimalią lėšų sumą, kurią planuojama skirti nurodytų prekių įsigijimui – 590600,00Eur be PVM. Pirkimo sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai, taip pat pirkimo sutarties kaina, kurią perkančioji organizacija turės sumokėti tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami prekių kiekiai negali viršyti nustatytos planuojamos skirti maksimalios lėšų sumos, o išpirkti prekių už mažesnę sumą perkančioji organizacija gali.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Perkančioji organizacija pašalins tiekėją iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jei paaiškės, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną pirkimo sąlygų 3.1 papunktyje pateiktoje 1 lentelėje nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

Tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Perkančioji organizacija, prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 10 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.

2. Tiekėjas, nepatiekęs prekės per Sutartyje nustatytą terminą ne dėl Pirkėjo kaltės, moka Pirkėjui 10 (dešimties) % nepatiektos prekės vertės dydžio baudą.

3. Perkančioji organizacija, uždelsusi sumokėti pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, įsipareigoja tiekėjui pareikalavus mokėti tiekėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną.

4. Jei perkančioji organizacija vienašališkai nutraukia pirkimo sutartį dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka perkančiajai organizacijai 5 (penkių) % dydžio nuo maksimalios pirkimo dalies sutarties vertės (be PVM) baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/09/2022
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/09/2022
Vietos laikas: 10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
02/08/2022