Fournitures - 426939-2015

Afficher la vue résumée

04/12/2015    S235

Pologne-Katowice: Produits chimiques

2015/S 235-426939

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, À l'attention de: Dorota Buzuk, Katowice 40-026, Pologne. Téléphone: +48 326038719. Fax: +48 326038634. E-mail: gpw@gpw.katowice.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 4.7.2015, 2015/S 127-234110)

Objet:
CPV:24000000 Produits chimiques, 24311900 Chlore, 24312220 Hypochlorite de sodium, 24314100 Permanganate de potassium, 24542000 Polymères acryliques sous forme primaire

Produits chimiques

Chlore

Hypochlorite de sodium

Permanganate de potassium

Polymères acryliques sous forme primaire

Au lieu de: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

(...)

Lire: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

(...)

Postępowanie nr ZZ/322/30/2015 w zakresie Części 1 – Dostawa chloru zostało unieważnione na podstawie art. 91 ust. 1 p. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.