Fournitures - 426939-2015

Afficher la vue résumée

04/12/2015    S235

Polska-Katowice: Produkty chemiczne

2015/S 235-426939

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Osoba do kontaktów: Dorota Buzuk, Katowice 40-026, Polska. Tel.: +48 326038719. Faks: +48 326038634. E-mail: gpw@gpw.katowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2015, 2015/S 127-234110)

Przedmiot zamówienia:
CPV:24000000 Produkty chemiczne, 24311900 Chlor, 24312220 Podchloryn sodowy, 24314100 Nadmanganian potasu, 24542000 Polimery akrylowe w formach podstawowych

Produkty chemiczne

Chlor

Podchloryn sodowy

Nadmanganian potasu

Polimery akrylowe w formach podstawowych

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

(...)

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

(...)

Postępowanie nr ZZ/322/30/2015 w zakresie Części 1 – Dostawa chloru zostało unieważnione na podstawie art. 91 ust. 1 p. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.