Lieferungen - 427231-2022

05/08/2022    S150

Sverige-Borås: Reklammaterial

2022/S 150-427231

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Borås kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1561
Postadress: Kungsgatan 57
Ort: BORÅS
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 501 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Emma Andersson
E-post: emma.d.andersson@boras.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.boras.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Profilprodukter

Referensnummer: 2021-00059IN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
22462000 Reklammaterial
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar profilprodukter för Borås Stads Koncern och Södra Älvsborgs Räddningsförbund.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18530000 Presenter och priser
30190000 Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel
39221100 Köksgeråd
39294100 Informations- och marknadsföringsprodukter
39295200 Paraplyer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Borås

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar profilprodukter för Borås Stads Koncern och Södra Älvsborgs Räddningsförbund.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på standardsortiment / Viktning: 50%
Kvalitetskriterium - Namn: Case-lösning / Viktning: 30%
Pris - Viktning: 20%
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 033-084020
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Topline AB
Nationellt registreringsnummer: 556461-6893
Postadress: Box 65
Ort: SANDARED
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 51821
Land: Sverige
E-post: upphandling@zango.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/08/2022