Lieferungen - 427485-2022

05/08/2022    S150

Tschechien-Prag: Medizinische Geräte

2022/S 150-427485

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemocnice Na Františku
Nationale Identifikationsnummer: 00879444
Postanschrift: Na Františku 847/8
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Marie Sigmundová
E-Mail: Marie.Sigmundova@nnfp.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nnfp.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000478
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

REACT-EU etapa II - Modernizace a rozšíření vybavení operačních sálů

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů:

mycí a dezinfekční automat vč. příslušenství,

2 ks parního sterilizátoru 60 l,

parní sterilizátor 600 l,

2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - chirurgie,

1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - ortopedie a traumatologie,

4 ks Systému pro ohřev pacienta,

a to včetně provedení zaškolení personálu příslušného oddělení zadavatele a poskytování záručního a pozáručního servisu, je-li dle zadávací dokumentace požadován.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 561 028.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 4: Dodávka 2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - chirurgie

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192230 Operationstische
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

sídlo zadavatele na adrese Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, 110 00

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství pro Oddělení chirurgických operačních sálů včetně provedení zaškolení a poskytování záručního servisu po dobu min. 2 let a poskytování pozáručního servisu po skončení záruky po dobu předpokládané životnosti přístroje 10 let.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343

II.2.14)Zusätzliche Angaben

projekt realizován z výzvy č. 98 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, prioritní osa 6, specifický cíl 6.1 - REACT-EU.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 5: Dodávka 1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - ortopedie a traumatologie

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192230 Operationstische
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

sídlo zadavatele na adrese Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, 110 00

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství pro Oddělení ortopedických operačních sálů včetně provedení zaškolení a poskytování záručního servisu po dobu min. 2 let a poskytování pozáručního servisu po skončení záruky po dobu předpokládané životnosti přístroje 10 let.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343

II.2.14)Zusätzliche Angaben

projekt realizován z výzvy č. 98 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, prioritní osa 6, specifický cíl 6.1 - REACT-EU.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 6: Dodávka 4 ks Systému pro ohřev pacienta

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

sídlo zadavatele na adrese Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, 110 00

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka, instalace a uvedení do provozu 4 ks Systému pro ohřev pacienta pro Multioborový JIP a Anesteziologicko-resuscitační oddělení, včetně veškerého příslušenství, ke snížení rizika vzniku hypotermie na operačních sálech, provedení zaškolení personálu a poskytování záručního servisu po dobu min. 2 let.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343

II.2.14)Zusätzliche Angaben

projekt realizován z výzvy č. 98 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, prioritní osa 6, specifický cíl 6.1 - REACT-EU.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-199562
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Část 4: Dodávka 2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - chirurgie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Hypokramed s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 49616528
Postanschrift: Čistovická 95/13
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 16300
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 012 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 775 028.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Část 5: Dodávka 1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - ortopedie a traumatologie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Getinge Czech Republic, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 03053601
Postanschrift: Na strži 1702/65
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 506 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 350 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Část 6: Dodávka 4 ks Systému pro ohřev pacienta

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ing. Aleš Závorka
Nationale Identifikationsnummer: 41147341
Postanschrift: náměstí Interbrigády 640/8
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 16000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 560 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 436 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cena sjednaná v kupní smlouvě na část 4: 3.775.028,- Kč bez DPH, jednotkové ceny sjednané v servisní smlouvě na část 4: 4.500,- Kč bez DPH/paušální roční cena, 400,- Kč bez DPH/1 servisní výjezd, 2.390,- Kč bez DPH/1 hodina servisní práce.

Cena sjednaná v kupní smlouvě na část 5: 4.350.000,- Kč bez DPH, jednotkové ceny sjednané v servisní smlouvě: 33.391,- Kč bez DPH/paušální roční cena, 540,- Kč bez DPH/1 servisní výjezd, 1.820,- Kč bez DPH/1 hodina servisní práce.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022