Bauleistung - 427725-2019

12/09/2019    S176

România-Craiova: Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale

2019/S 176-427725

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Str. Golescu Dinicu nr. 38 prin D.R.D.P. Craiova, Calea Severinului nr. 17
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200768
Țară: România
Persoană de contact: Fetea George
E-mail: oferte@drdpcv.ro
Telefon: +40 251408755
Fax: +40 251482231
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.drdpcv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru — Lucrări de întreținere periodică — covoare astfaltice pentru rețeaua de drumuri naționale din administrarea D.R.D.P. Craiova, anul I–III: lot 1 — S.D.N. Craiova L [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 16054368/2019/35L
II.1.2)Cod CPV principal
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari de intretinere periodica-covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.

Termenul limita pana la care operatorul economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 19 252 742.85 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – S.D.N. Drobeta-Turnu Severin

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Locul principal de executare:

DN de pe raza S.D.N. Drobeta-Turnu Severin din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica – covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1 – Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere.

Sursa 2 – Venituri proprii pentru lucrari de intretinere.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5 – S.D.N. Slatina

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

DN de pe raza S.D.N. Slatina din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica – covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1 – Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere.

Sursa 2 – Venituri proprii pentru lucrari de intretinere.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – S.D.N. Târgu Jiu

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

DN de pe raza S.D.N. Targu Jiu din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica – covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1 – Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere.

Sursa 2 – Venituri proprii pentru lucrari de intretinere.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – S.D.N. Craiova

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

DN de pe raza S.D.N. Craiova din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica – covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1 – Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere.

Sursa 2 – Venituri proprii pentru lucrari de intretinere.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 – S.D.N. Râmnicu Vâlcea

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

DN de pe raza S.D.N. Râmnicu Valcea din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica – covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1 – Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere.

Sursa 2 – Venituri proprii pentru lucrari de intretinere.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 037-082530
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 139
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3 – S.D.N. Târgu Jiu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Asocierea S.C. Kirlic Group S.R.L. (lider de asociere)-S.C. G&M Road Building Engineering S.R.L. (asociat 1)-S.C. Anastamar Construct S.R.L. (asociat 2)-S.C. AAM Beton Giurgiu S.R.L. (asociat 3). Datele de identificare aparțin S.C. Kirlic Group S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 35755606
Adresă: Șoseaua București-Giurgiu nr. 2A
Localitate: Calugăreni
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087040
Țară: România
E-mail: s.c.gecor@gmail.com
Telefon: +40 734558833
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 600 133.98 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 9 100 239.89 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 129
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3 – S.D.N. Târgu Jiu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Asocierea S.C. Kirlic Group S.R.L. (lider de asociere)-S.C. G&M Road Building Engineering S.R.L. (asociat 1)-S.C. Anastamar Construct S.R.L. (asociat 2)-S.C. AAM Beton Giurgiu S.R.L. (asociat 3). Datele de identificare aparțin S.C. Kirlic Group S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 35755606
Adresă: Șoseaua București-Giurgiu nr. 2A
Localitate: Calugăreni
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087040
Țară: România
E-mail: s.c.gecor@gmail.com
Telefon: +40 734558833
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 600 133.98 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 166 192.78 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 132
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 – S.D.N. Drobeta-Turnu Severin

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Alpha Construct Sistem S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14854372
Adresă: Str. Nicolae Iorga nr. 2, sector 1
Localitate: Drobeta-Turnu Severin
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Cod poștal: 220236
Țară: România
E-mail: tehnic@acs-dts.ro, alphaconstructsistem@yahoo.com
Telefon: +40 252312184
Fax: +40 252312358
Adresă internet: www.acsistem.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 14 893 965.36 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 986 310.18 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 – S.D.N. Drobeta-Turnu Severin

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Alpha Construct Sistem S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14854372
Adresă: Str. Nicolae Iorga nr. 2, sector 1
Localitate: Drobeta-Turnu Severin
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Cod poștal: 220236
Țară: România
E-mail: tehnic@acs-dts.ro, alphaconstructsistem@yahoo.com
Telefon: +40 252312184
Fax: +40 252312358
Adresă internet: www.acsistem.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 14 893 965.36 RON
Oferta cea mai scăzută: 12 387 569.87 RON / Cea mai ridicată ofertă: 14 283 370.67 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 115
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3 – S.D.N. Târgu Jiu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Asocierea S.C. Kirlic Group S.R.L. (lider de asociere)-S.C. G&M Road Building Engineering S.R.L. (asociat 1)-S.C. Anastamar Construct S.R.L. (asociat 2)-S.C. AAM Beton Giurgiu S.R.L. (asociat 3). Datele de identificare aparțin S.C. Kirlic Group S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 35755606
Adresă: Șoseaua București-Giurgiu nr. 2A
Localitate: Calugăreni
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087040
Țară: România
E-mail: s.c.gecor@gmail.com
Telefon: +40 734558833
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 600 133.98 RON
Oferta cea mai scăzută: 21 295 101.76 RON / Cea mai ridicată ofertă: 22 893 086.06 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul Juridic – D.R.D.P. Craiova
Adresă: Calea Severinului nr. 17
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200768
Țară: România
E-mail: jurist@drdpcv.ro
Telefon: +40 251408723
Fax: +40 251482231
Adresă internet: http://craiova.cnadnr.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019