Lieferungen - 427883-2019

12/09/2019    S176

Sverige-VÄXJÖ: Livsmedel, drycker, tobak o d

2019/S 176-427883

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Växjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0662
Postadress: Box 1222
Ort: VÄXJÖ
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 12
Land: Sverige
Kontaktperson: Christin Atterheim
E-post: christin.atterheim@vaxjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vaxjo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afunqjasvl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afunqjasvl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Livsmedel, grossistsortiment

Referensnummer: KS 2018-00616
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett grossistsortiment inom livsmedel.

Deltagande upphandlande myndigheter

Följande upphandlande myndigheter deltar i upphandlingen och blir avropsberättigade i kommande avtal;

Alvesta kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Markaryds kommun Tingsryds kommun Uppvidinge kommun Älmhults kommun Växjö Pastorat Huseby Bruk AB

De varuområden som ingår är djupfryst, färskvaror/kylvaror och kolonial/speceri.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett grossistsortiment inom livsmedel.

Deltagande upphandlande myndigheter

Följande upphandlande myndigheter deltar i upphandlingen och blir avropsberättigade i kommande avtal;

Alvesta kommunLessebo kommunLjungby kommunMarkaryds kommunTingsryds kommunUppvidinge kommunÄlmhults kommunVäxjö PastoratHuseby Bruk AB

Beskrivning av tjänsten

Upphandlingen avser ett grossistsortiment av livsmedel.

De varuområden som ingår är djupfryst, färskvaror/kylvaror och kolonial/speceri.

Följande varugrupper ingår EJ, då dessa upphandlas separat;

Mejeriprodukter

Färsk frukt, grönsaker och potatis

Färsk fisk

Färskt kött och charkuteriprodukter

Kaffe ingår endast för Ljungby, Markaryd, Uppvidinge, Älmhult, Växjö Pastorat och Huseby bruk

Ägg ingår endast för Älmhults kommun, Växjö Pastorat och Huseby bruk

Brott

Enligt LOU 13 kap. 1§ ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt dom som vunnit laga kraft är dömd för brott som innefattar:

Deltagande i kriminell organisation

Bestickning

Bedrägeri

Penningtvätt eller finansiering av terrorism

Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet

Människohandel

Kvalificering utländska eller nystartade företag

Utländska eller nystartade företag ska visa att man uppfyller samtliga krav som beskrivits ovan under punkt 3.1 Kvalificering.

Anbudsgivaren ska ha personer i anbudsgivarens driftsledning med tidigare arbetserfarenhet av företag med grossistverksamhet.

Anbudsgivare ska lämna referens för personer med tidigare arbetserfarenhet enligt ovan.

Anbudsgivare ska lämna en förklaring/intyg, ex. intyg från revisor eller bank, som visar att företaget innehar motsvarar ekonomiska stabilitet som det som ovan krävs.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/06/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019