Lieferungen - 427902-2022

05/08/2022    S150

Česko-Praha: Produkty zemědělství a zahradnictví

2022/S 150-427902

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 141-402763)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: ACCOM Czech, a.s.
Národní identifikační číslo: 27113141
Poštovní adresa: Na Pláni 41
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Němečková
E-mail: nemeckova@akvt.cz
Tel.: +420 777573363
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.accom.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/profily/ACCOM

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na dodávky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“

II.1.2)Hlavní kód CPV
03100000 Produkty zemědělství a zahradnictví
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

adavatel zavádí DNS na dodávky ovoce a zeleniny do škol. Zadavatel uvádí, že jednotlivé druhy požadovaných produktů ovoce a zeleniny do škol, které bude zadavatel v průběhu DNS poptávat od dodavatelů, jsou vymezeny Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb. v platném znění. Bližší specifikace dodávek a podmínky dodávek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, vše uvedeno na profilu zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 141-402763

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.5)
Místo v textu, které má být změněno: Předpokládaná celková hodnota
Namísto:

8530435,00

Má být:

27000000

Číslo oddílu: II.2.6)
Místo v textu, které má být změněno: Předpokládaná hodnota
Namísto:

8530435,00

Má být:

27000000

Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Namísto:

Doba trvání v měsících 10

Má být:

Doba trvání v měsících 36

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/08/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 22/08/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: