Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 427937-2022

05/08/2022    S150

Polska-Nowy Targ: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2022/S 150-427937

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 107-296678)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Targ
Adres pocztowy: ul. Bulwarowa 9
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Fudala, Agnieszka Kościsz
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Tel.: +48 182632213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Nowy Targ
Adres pocztowy: ul. Krzywa 1
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czorsztyn
Adres pocztowy: ul. Gorczańska 3
Miejscowość: Maniowy
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-436
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łapsze Niżne
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 20
Miejscowość: Łapsze Niżne
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-442
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brzesko
Adres pocztowy: ul. Bartosza Głowackiego 51
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Alwernia
Adres pocztowy: ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
Miejscowość: Alwernia
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-566
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Babice
Adres pocztowy: ul. Krakowska 56
Miejscowość: Babice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-551
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chrzanów
Adres pocztowy: al. Henryka 20
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Libiąż
Adres pocztowy: ul. Działkowa 1
Miejscowość: Libiąż
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-590
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Trzebinia
Adres pocztowy: ul. Marszałka Piłsudskiego 14
Miejscowość: Trzebinia
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-540
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia, która jest realizowana w ramach projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 107-296678

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: