Lieferungen - 427937-2022

05/08/2022    S150

Polska-Nowy Targ: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2022/S 150-427937

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 107-296678)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Targ
Adres pocztowy: ul. Bulwarowa 9
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Fudala, Agnieszka Kościsz
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Tel.: +48 182632213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Nowy Targ
Adres pocztowy: ul. Krzywa 1
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czorsztyn
Adres pocztowy: ul. Gorczańska 3
Miejscowość: Maniowy
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-436
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łapsze Niżne
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 20
Miejscowość: Łapsze Niżne
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-442
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brzesko
Adres pocztowy: ul. Bartosza Głowackiego 51
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Alwernia
Adres pocztowy: ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
Miejscowość: Alwernia
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-566
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Babice
Adres pocztowy: ul. Krakowska 56
Miejscowość: Babice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-551
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chrzanów
Adres pocztowy: al. Henryka 20
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Libiąż
Adres pocztowy: ul. Działkowa 1
Miejscowość: Libiąż
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-590
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Trzebinia
Adres pocztowy: ul. Marszałka Piłsudskiego 14
Miejscowość: Trzebinia
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-540
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia, która jest realizowana w ramach projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 107-296678

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: