Lieferungen - 427943-2022

05/08/2022    S150

Česko-Olomouc: Zdravotnické informační systémy

2022/S 150-427943

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 128-363729)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Olomouc
Národní identifikační číslo: 00098892
Poštovní adresa: I. P. Pavlova 185/6
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 77900
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Kučera
E-mail: zakazky@fnol.cz
Tel.: +420 588442151
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fnol.cz
Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Digitální transformace klinických procesů formou nemocničního informačního systému

Spisové číslo: VZ-2022-000554
II.1.2)Hlavní kód CPV
48814000 Zdravotnické informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace (výměna stávajícího systému za nový) a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) Zadavatele, kterým je Fakultní nemocnice Olomouc (dále FNOL) v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace za vzniku tzv. Pacientského souhrnu, objednávání pacientů na vyšetření a komunikace s pacientem, zpracování dat z PACS a jiných zdravotnických přístrojů apod.), dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně (výměna a sdílení zdravotnických dat, Telemedicína a komunikace s praktickými lékaři).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 128-363729

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 02/09/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/09/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 02/09/2022
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 09/09/2022
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: