Lieferungen - 427987-2022

05/08/2022    S150

Slovenija-Ljubljana: Omrežna infrastruktura

2022/S 150-427987

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 143-408550)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5618100000
Poštni naslov: Tehnološki park 18
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: razpis@arnes.si, pravna služba
E-naslov: razpis@arnes.si
Telefon: +386 14798877
Telefaks: +386 14798878
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.arnes.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Razširitev obstoječe rešitve za požarno pregrado in centralnega sistema upravljanja - FORTINET

Referenčna številka dokumenta: JN-16565
II.1.2)Glavna koda CPV
32424000 Omrežna infrastruktura
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nakup strojne in programske opreme ter licenc s podaljšano garancijo za razširitev obstoječe rešitve za požarno pregrado in centralnega sistema upravljanja - FORTINET, kot izhaja iz specifikacij.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/08/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 143-408550

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

POPRAVEK DOKUMENTACIJE JAVNEGA NAROČILA:

Naročnik je uvedel spremembo glede posameznih postavk, in sicer tako, da je postavko Požarna pregrada FortiGate-VM04V (v prvotni dokumentaciji pod zaporedno št. 2 obrazca ePRO - Specifikacije) izvzel iz kompleta, ter predvidel, da bo nabava po tej postavki opcijska. Glede na spremembo so v dokumentaciji narejeni popravki v naslednjih dokumentih:

01_ePRO_Navodila ponudnikom

02_obrazec Ponudba - Predračun

04_pozarna_pregrada_pogodba_vzorec

05_ePRO_Specifikacije

Celotna vsebina popravka je podrobno povzeta v PDF datoteki pri dokumentaciji javnega naročila.

Za lažjo pripravo ponudbe paket dokumentov vsebuje celotno dokumentacijo, tudi nespremenjene dokumente. Popravljeni dokumenti vsebujejo oznako "POPRAVEK".

VII.2)Druge dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453448/04_RD_objava_POPRAVEK.zip