Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 427994-2022

05/08/2022    S150

Hrvatska-Zagreb: Gumeni proizvodi

2022/S 150-427994

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 122-346448)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

ANTITRAUMATSKE PODLOGE

Referentni broj: 2022-66
II.1.2)Glavna CPV oznaka
19510000 Gumeni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su ANTITRAUMATSKE PODLOGE

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/08/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 122-346448

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/08/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 17/08/2022
Lokalno vrijeme: 12:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/08/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 17/08/2022
Lokalno vrijeme: 12:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: