Lieferungen - 428034-2022

05/08/2022    S150

Slovensko-Bratislava: Rádiostanice

2022/S 150-428034

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 136-388363)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44855206
Poštová adresa: Sklabinská
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Rača
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83106
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
E-mail: obstaravanie@aomvsr.sk
Telefón: +421 911748271
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.aomvsr.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup koncových rádiostaníc s príslušenstvom

Referenčné číslo: AOAS-2-54/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
32344230 Rádiostanice
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup koncových rádiostaníc (prenosných rádiostaníc a vozidlových rádiostaníc) pre sieť SITNO spolu s vybraným príslušenstvom a servisným zariadením

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/08/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 136-388363

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2
Namiesto:
Dátum: 15/08/2022
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 22/08/2022
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7
Namiesto:
Dátum: 15/08/2022
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 22/08/2022
Miestny čas: 09:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: