Lieferungen - 428036-2022

05/08/2022    S150

Polen-Wysokie Mazowieckie: Arzneimittel

2022/S 150-428036

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 128-363919)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Ogólny
Nationale Identifikationsnummer: 722 13 34 542
Postanschrift: ul. Szpitalna 5
Ort: Wysokie Mazowieckie
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 18-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Michałowska
E-Mail: zaopatrzenie@szpitalwysmaz.pl
Telefon: +48 864775486
Fax: +48 862752047
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://szpitalwysmaz.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup leków

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup leków dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Wykonawca przystępujący do przetargu winien przystąpić do całości zamówienia lub do danego pakietu zachowując numer ustalony przez Zamawiającego.

Oferty cząstkowe do wybranych pozycji będą odrzucone.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (do pakietu).

2. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres:

Przedmiot zamówienia składa się z 90 pakietów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Formularz cenowy, który jest integralną częścią SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 128-363919

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 09/08/2022
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 16/08/2022
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 06/11/2022
muss es heißen:
Tag: 13/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 09/08/2022
Ortszeit: 08:30
muss es heißen:
Tag: 16/08/2022
Ortszeit: 08:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: