Lieferungen - 428177-2019

12/09/2019    S176    Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Deva: Lapte UHT

2019/S 176-428177

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: U.A.T. Județul Hunedoara
Număr naţional de înregistrare: 4374474
Adresă: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 28
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330025
Țară: România
Persoană de contact: Lia Goanta
E-mail: achizitiicjhd@gmail.com
Telefon: +40 254226200
Fax: +40 254226200

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cjhunedoara.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățămân [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 4374474_2019_PAAPD1066814
II.1.2)Cod CPV principal
15511210 Lapte UHT
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acordarea gratuita pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular de lapte UHT si produse de panificatie in limita unei valori zilnice/prescolar/elev.

Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

— lot 1: cant. min. = 9 324 000,00 portii; cant. max. = 12 192 462,00 portii,

— lot 2: cant. min. = 15 540 000,00 portii; cant. max. = 20 320 770,00 portii.

Acord-cadru lot 1: val. min.: 7 459 200,00 RON, fara TVA. Val. max.: 9 753 969,60 RON, fara TVA.

Acord-cadru lot 2: val. min.: 8 080 800,00 RON, fara TVA. Val. max.: 10 566 800,40 RON, fara TVA.

Estimari ale cantitatilor minim [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 20 320 770.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 20 320 770.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare lapte UHT

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15511210 Lapte UHT
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Judetul Hunedoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acordarea gratuita pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular de lapte UHT in limita unei valori zilnice/prescolar/elev.

Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

— lot 1: cant. min. = 9 324 000,00 portii; cant. max. = 12 192 462,00 portii.

Acord-cadru lot 1: val. min.: 7 459 200,00 RON, fara TVA. Val. max.: 9 753 969,60 RON, fara TVA.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Autoritatea contractanta stabileste durata si frecventa contractelor subsecvente astfel: 1 contract subsecvent in semestrul I (din septembrie pana in decembrie), 1 contract subsecvent in ianuarie, pana la finalizarea semestrului I, 1 contract subsecvent in semestrul al II-lea.

Lot 1: cant. min. = 1 596 000,00 portii; cant. max. = 2 086 998,00 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent (contractul din semestrul al II-lea):

— lot 1: 36 614 portii/zi x 57 zile x 0,80 RON/portie = 1 669 598,40 RON, fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Lantul de aprovizionare – P2 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare produse de panificație

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15811300 Cornuri
15821200 Biscuiţi dulci
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Judetul Hunedoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acordarea gratuita pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular de produse de panificatie in limita unei valori zilnice/prescolar/elev.

Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

— lot 2: cant. min. = 15 540 000,00 portii; cant. max. = 20 320 770,00 portii.

Acord-cadru lot 2: val. min.: 8 080 800,00 RON, fara TVA. Val. max.: 10 566 800,40 RON, fara TVA.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Autoritatea contractanta stabileste durata si frecventa contractelor subsecvente astfel: 1 contract subsecvent in semestrul I (din septembrie pana in decembrie), 1 contract subsecvent in ianuarie, pana la finalizarea semestrului I, 1 contract subsecvent in semestrul al II-lea.

Lot 2: cant. min. = 2 660 000,00 portii; cant. max. = 3 478 330,00 portii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent (contractul din semestrul al II-lea):

— lot 2: 36 614 portii/zi x 95 zile x 0,52 RON/portie = 1 808 731,60 RON, fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Lantul de aprovizionare – P2 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 057-130951
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13330
Lot nr.: 1
Titlu:

Furnizare lapte UHT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lactate Bicos
Număr naţional de înregistrare: 34406543
Adresă: Str. nr. 280
Localitate: Orțișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 307305
Țară: România
E-mail: office@lactatebicos.ro
Telefon: +40 256212036
Fax: +40 256212037
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 753 969.60 RON
Oferta cea mai scăzută: 9 753 969.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 9 753 969.60 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14250
Lot nr.: 2
Titlu:

Furnizare produse de panificație

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Prioritar Impex S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 4813510
Adresă: Str. Bradului nr. fn, punct termic nr. 2
Localitate: Călan
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 335300
Țară: România
E-mail: prioritar_impex@yahoo.com
Telefon: +40 254731212
Fax: +40 254731212
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 566 800.40 RON
Oferta cea mai scăzută: 10 566 800.40 RON / Cea mai ridicată ofertă: 10 566 800.40 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Achiziții Publice
Adresă: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 28
Localitate: Deva
Cod poștal: 330025
Țară: România
E-mail: achizitiicjhd@gmail.com
Telefon: +40 254226200
Fax: +40 254226200

Adresă internet: www.cjhunedoara.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019