Lieferungen - 428183-2019

12/09/2019    S176    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Sibiu: Camioane basculante

2019/S 176-428183

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
RO1590120
Direcția Silvică Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 140
Sibiu
550399
România
Persoană de contact: Radu Claudiu
Telefon: +40 269242411
E-mail: achizitii@sibiu.rosilva.ro
Fax: +40 269214970
Cod NUTS: RO126

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.dssibiu.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultură și exploatări forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare autobasculantă 6x4-4 cu benă și macara cu bază turnată, specială pentru încărcat-descărcat bușteni în sistem leasing 3 ani la D.S. Sibiu

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
34134200
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare autobasculanta 6x4-4 cu bena minim 14,2 m3 si macara in sistem leasing financiar 3 ani.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi de la termenul limita de depunere a ofertelor. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 15.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 181 174.60 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66114000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126
Locul principal de executare:

Sibiu, Calea Dumbravii nr. 140.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 buc. autobasculanta cu macara in sistem leasing financiar 3 ani.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Frana de incetinire primara (pe motor) de minim 620 kW la orice viteza de deplasare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: ESP sistem electronic de stabilitate / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 124-302266
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3517
Titlu:

Contract furnizare autobasculantă 6x4-4 cu benă și macara cu bază turnată, specială pentru încărcat bușteni D.S. Sibiu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
MHS Truck&Bus S.R.L.
RO 21570837
Str. Iuliu Maniu nr. 592A, sector 6
București
România
Telefon: +40 214075900
E-mail: claudia.iordache@man.ro, ionut.motoroiu@man.ro, raluca.spatar@man.ro, stelian.crit@man.ro, vlad.oprisescu@man.ro
Fax: +40 214075979
Cod NUTS: RO321

Adresă internet: www.man.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 189 815.50 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 181 174.60 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Compartiment Achiziții al Direcției Silvice Sibiu
Calea Dumbrăvii nr. 140
Sibiu
550399
România
Telefon: +40 269242411
Fax: +40 269214970

Adresă internet: www.dssibiu.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019