Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 428286-2019

12/09/2019    S176    Dodávky - Oznámení o zadání zakázky - Otevřené řízení 

Česko-Brno: Mikrofony a reproduktory

2019/S 176-428286

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Národní identifikační číslo: 62156462
Poštovní adresa: Beethovenova 650/2
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064
PSČ: 662 15
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Šlégl
E-mail: slegl@jamu.cz
Tel.: +420 542591127
Fax: +420 542591142

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.jamu.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.jamu.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Inovace studia Blackbox

II.1.2)Hlavní kód CPV
32340000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie související s inovací studia Blackbox, které se nachází v objektu Astorka, Novobranská 691/3, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 580 043.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
32340000
32580000
32342410
30231310
30214000
32324000
32342200
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem dodání je Janáčkova akademie múzických umění v Brně - objekt Astorka, Novobranská 691/3, 662 15 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie související s inovací studia Blackbox, které se nachází v objektu Astorka, Novobranská 691/3, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV - "Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU", registračí číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469.

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 119-291124
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Inovace studia Blackbox

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
03/09/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Hudební centrum, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26004151
Poštovní adresa: Brněnská 303/21
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ041
PSČ: 500 09
Země: Česko
E-mail: info@hudebnicentrum.cz
Tel.: +420 495267337

Internetová adresa: http://www.hudebnicentrum.cz

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 568 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 580 043.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/09/2019