Lieferungen - 428286-2019

12/09/2019    S176    - - Dodávky - Oznámení o zadání zakázky - Otevřené řízení 

Česko-Brno: Mikrofony a reproduktory

2019/S 176-428286

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
Beethovenova 650/2
Brno
662 15
Česko
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Šlégl
Tel.: +420 542591127
E-mail: slegl@jamu.cz
Fax: +420 542591142
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.jamu.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.jamu.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Inovace studia Blackbox

II.1.2)Hlavní kód CPV
32340000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie související s inovací studia Blackbox, které se nachází v objektu Astorka, Novobranská 691/3, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 580 043.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
32340000
32580000
32342410
30231310
30214000
32324000
32342200
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem dodání je Janáčkova akademie múzických umění v Brně - objekt Astorka, Novobranská 691/3, 662 15 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie související s inovací studia Blackbox, které se nachází v objektu Astorka, Novobranská 691/3, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV - "Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU", registračí číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469.

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 119-291124
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Inovace studia Blackbox

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
03/09/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Hudební centrum, s.r.o.
26004151
Brněnská 303/21
Hradec Králové
500 09
Česko
Tel.: +420 495267337
E-mail: info@hudebnicentrum.cz
Kód NUTS: CZ041

Internetová adresa: http://www.hudebnicentrum.cz

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 568 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 580 043.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/09/2019