Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 428433-2019

12/09/2019    S176    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Absetzanlagen

2019/S 176-428433

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 154-379426)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 00156752
Postanschrift: Karloveská
Ort: Bratislava-Karlova Ves
NUTS-Code: SK
Postleitzahl: 842 04
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Barbora Rapošová
E-Mail: tender@p-m.sk
Telefon: +421 254653904

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vvb.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - bager s výložníkom

Referenznummer der Bekanntmachung: VV/496/PM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45252121
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť na manipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 154-379426

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 11/09/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/09/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 11/09/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 25/09/2019
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Doplňujúce informácie
Anstatt:

......

2. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil poskytnutie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom požiadať o vysvetlenie do 4.9.2019 aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

.....

muss es heißen:

......

2. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil poskytnutie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom požiadať o vysvetlenie do 18.9.2019 aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

......

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: