Lieferungen - 428433-2019

12/09/2019    S176    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Absetzanlagen

2019/S 176-428433

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 154-379426)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
00156752
Karloveská
Bratislava-Karlova Ves
842 04
Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Barbora Rapošová
Telefon: +421 254653904
E-Mail: tender@p-m.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vvb.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - bager s výložníkom

Referenznummer der Bekanntmachung: VV/496/PM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45252121
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť na manipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 154-379426

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 11/09/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/09/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 11/09/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 25/09/2019
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Doplňujúce informácie
Anstatt:

......

2. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil poskytnutie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom požiadať o vysvetlenie do 4.9.2019 aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

.....

muss es heißen:

......

2. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil poskytnutie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom požiadať o vysvetlenie do 18.9.2019 aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

......

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: