Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 428435-2019

12/09/2019    S176    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Michalovce: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 176-428435

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 162-397826)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Arriva Michalovce, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36214078
Postanschrift: Lastomírska
Ort: Michalovce
NUTS-Code: SK042
Postleitzahl: 071 80
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Petra Guľová
E-Mail: doprava@ekoauris.sk
Telefon: +421 905540890

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.arrivami.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3408

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja

Referenznummer der Bekanntmachung: ARRIVA MI-NZ-VS-2019-TIS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Všeobecný popis:

Palubný počítač (PP alebo aj strojček): je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydaných CL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online s dispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi a GSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie.

Tlačiareň palubného počítača: je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV.

Rozvodová doska (komunikačná doska): je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusové tabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod.

Programové vybavenie zariadení (frontoffice): je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlového zariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality.

Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému: predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP.

Dispečerský systém: je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta z Dopravného IS a dáta z PP.

Ekonomický systém: je podnikový ekonomický IS.

Vybavovací systém tvorený: PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifi musí zabezpečiť:

— Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod,

— Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšie spracovanie,

— Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase,

— Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča,

— Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom,

— Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny,

— Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne.

— Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku,

— Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke,

— Komunikáciu s dispečerským systémom online,

— Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu.

— Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, aby bola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému,

— Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera,

— Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou,

— Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty,

— Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty,

— Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, a pod,

— Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom,

— Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom.

— Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie)

— Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča.

Požadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému Arriva Michalovce, a.s.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 162-397826

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:

Miesto: EkoAuris Plus, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

muss es heißen:

Arriva Michalovce, a. s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: