Lieferungen - 428435-2019

12/09/2019    S176    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Michalovce: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 176-428435

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 162-397826)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Arriva Michalovce, a.s.
36214078
Lastomírska
Michalovce
071 80
Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Petra Guľová
Telefon: +421 905540890
E-Mail: doprava@ekoauris.sk
NUTS-Code: SK042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.arrivami.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3408

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja

Referenznummer der Bekanntmachung: ARRIVA MI-NZ-VS-2019-TIS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Všeobecný popis:

Palubný počítač (PP alebo aj strojček): je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydaných CL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online s dispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi a GSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie.

Tlačiareň palubného počítača: je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV.

Rozvodová doska (komunikačná doska): je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusové tabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod.

Programové vybavenie zariadení (frontoffice): je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlového zariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality.

Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému: predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP.

Dispečerský systém: je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta z Dopravného IS a dáta z PP.

Ekonomický systém: je podnikový ekonomický IS.

Vybavovací systém tvorený: PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifi musí zabezpečiť:

— Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod,

— Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšie spracovanie,

— Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase,

— Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča,

— Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom,

— Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny,

— Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne.

— Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku,

— Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke,

— Komunikáciu s dispečerským systémom online,

— Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu.

— Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, aby bola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému,

— Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera,

— Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou,

— Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty,

— Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty,

— Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, a pod,

— Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom,

— Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom.

— Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie)

— Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča.

Požadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému Arriva Michalovce, a.s.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 162-397826

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:

Miesto: EkoAuris Plus, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

muss es heißen:

Arriva Michalovce, a. s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: