Dienstleistungen - 428564-2019

Submission deadline has been amended by:  484434-2019
12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Dänemark-Herlev: Belüftungssysteminspektion

2019/S 176-428564

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Herlev Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 63640719
Postanschrift: Herlev Bygade 90
Ort: Herlev
NUTS-Code: DK
Postleitzahl: 2730
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Jacob Thorn Jensen
E-Mail: jacob.thorn@herlev.dk
Telefon: +45 44527039

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx

Adresse des Beschafferprofils: http://www.herlev.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/113253067.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af ventilationsservice for Allerød og Herlev Kommune

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71315410
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Allerød og Herlev Kommune udbyder opgaven ventilationsservice for lokationer i Herlev Kommune og Allerød Kommune. Formålet med udbuddet er, at sikre vedligeholdelse af ventilationer via hovedservice, brandeftersyn og evt. mindre eftersyn.

Aftalen udbydes som en 3-årig serviceaftale til ikrafttræden 1.1.2020 og med option for ordregiver på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331210
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01
NUTS-Code: DK012
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter hovedservice på samtlige oplyste anlæg i anlægsoversigten, bilag 3. Anlægstyperne varierer fra enkeltstående ventilatorer med start/stop drejeknap til komplette ventilationsaggregater med varmegenvinding og tilhørende automatik.

Leverandøren skal i henhold til kontrakten og tilhørerne bilag udføre et årligt hovedservice på alle oplyste ventilationsanlæg med dertilhørende brandeftersyn, hvis dette er påkrævet for anlægget.

Ordregiver har ret til at udvide eller indskrænke antallet af anlæg eksempelvis i forbindelse med nyetablering og flytning til nye ejendomme, nedrivning af ejendomme eller anlæg som ikke var kendt af ordregiver ved offentliggørelse af udbuddet.

Som option skal ordregiver have mulighed for at tilkøbe:

1) ekstra filtre til samtlige anlæg, hvis ordregiver ønsker, at selv at foretage filterskift ved behov,

2) lille eftersyn for samtlige anlæg,

3) Akut udkald ved drift nedbrug for kritiske anlæg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ordregiver kan forlænge aftalen i op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Som option skal ordregiver have mulighed for at tilkøbe:

1) ekstra filtre til samtlige anlæg, hvis ordregiver ønsker, at selv at foretage filterskift ved behov,

2) lille eftersyn for samtlige anlæg,

3) Akut udkald ved drift nedbrug for kritiske anlæg.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Tilbudsgiver skal oplyse nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse dækningssum for erhvervsansvarsforsikring.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig nettoomsætning på 10 000 000 for de seneste 3 regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 5 000 000 DKK for personskade og mindst 10 000 000 DKK for tingskade.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Tilbudsgiver skal oplyse om referencer over de betydeligste kontrakter inden for levering af ventilationsservice til offentlige myndigheder eller private modtagere, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år,

- Oplysninger vedr. servicelederen,

- Oplysninger vedr. medarbejdere.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiver skal oplyse om mindst 3 referencer. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser og bør indeholde oplysninger om følgende:

- Overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten,

- Antal anlæg,

- Tidspunkt for udførelsen,

- Modtager af arbejdet/ydelsen,

Servicelederen skal have:

- Haft minimum 5 års erfaring som serviceleder inden for ventilationsservice,

- Gennemført følgende AMU-kurser eller tilsvarende samt have minimums 2 års erfaring inden:

1) Klimatekniske målinger og komponenter;

2) Indregulering af ventilations- og klimaanlæg;

3) Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg.

Tilbudsgivers medarbejdere, som udfører service, skal have:

- Haft minimum 3 års inden for ventilationsservice,

- En håndværksmæssig uddannelse inden for VVS, ventilation eller tilsvarende håndværksmæssig uddannelse.

Skal have gennemført følgende AMU-kurser eller tilsvarende:

1) Klimateknik, service og drift;

2) Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg.

Skal have gennemført følgende AMU-kurser, tilsvarende kurser eller haft minimums 2 års erfaring inden for:

1) Klimatekniske målinger og komponenter (målinger og rapporteringer af volumenstrømme, lækager og driftstilstande på klima- og ventilationstekniske anlæg);

2) Indregulering af ventilations- og klimaanlæg (planlægning og gennemførelse af indregulering af ventilations- og klimatekniske anlæg);

3) Termisk atmosfærisk og akustisk indeklima (måling af termiske, atmosfæriske og akustiske indeklima i henhold til gældende standarder, og måle ventilationsanlæggets lydniveau).

Er medarbejderen certificeret VENT-tekniker kan ses bort fra ovenstående krav.

Udføre service af 2 eller flere medarbejdere i hold ved hvert anlæg, skal blot en af medarbejderne have overstående kvalifikationer.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2019
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019