Dienstleistungen - 428715-2019

12/09/2019    S176

die Niederlande-Den Haag: Werbe- und Marketingdienstleistungen

2019/S 176-428715

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Nationale Identifikationsnummer: 53688887
Postanschrift: Buitenhof 34
Ort: Den Haag
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 2513 AH
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): DPC Publiceren
E-Mail: traffic@minaz.nl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rijksoverheid.nl/dpc

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d32a5d764a8da47c7937f53965f2ae72
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arbeidsmarktcommunicatie Defensie (Ea0075)

Referenznummer der Bekanntmachung: Ea0075
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

In de basis gaat het erom dat Defensie met een sterk werkgeversmerk een aantrekkelijke werkgever wil zijn waarmee de werving wordt ondersteund. Het genereert respect voor (het werk van) Defensie-medewerkers en het vergroot het draagvlak voor Defensie. Bovendien vergroot een sterk werkgeversmerk de interne trots. Daarnaast wil Defensie met haar campagnes niet alleen informeren maar vooral ook inspireren door nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van de wervingsdoelgroep.

Het doel van deze niet-openbare Europese aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst tussen Defensie als opdrachtgever en 1 opdrachtnemer voor arbeidsmarktcommunicatie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79342000 Marketing
79341000 Werbedienste
79341100 Werbeberatung
79341400 Werbekampagnen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Per jaar worden zo’n 15 nieuwe campagnes ontwikkeld, geproduceerd en uitgerold. Daar komen de herhaalflights en diverse ’overige’ arbeidsmarktcommunicatie activiteiten nog bij, variërend van het ontwerpen van een wervingsfolder tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld een recruitment-roadshow. De opdrachtnemer moet in staat zijn om meerdere campagnes en projecten tegelijkertijd uit te voeren.

De schatting van de waarde van de raamovereenkomst is 4 000 000,- EUR inclusief btw op jaarbasis. Dit bedrag bestaat uit kosten voor strategie, conceptontwikkeling en alle kosten voor de productie van middelen (exclusief kosten media-inkoop). De inschatting is gebaseerd op de gemiddelde omzet in de afgelopen 4 jaar.

Omdat de inzet van wervingscampagnes voor Defensie in grote mate beïnvloed wordt door de politiek-bestuurlijke context, de veiligheidssituatie in de wereld en door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, kunnen grote fluctuaties op middellange en lange termijn redelijkerwijs niet worden voorzien. Daarom is het voor de aanbestedende dienst niet doenlijk om een zinvol maximum op te geven waar marktpartijen vanuit kunnen gaan. Als er toch een maximum wordt bepaald, zou het kunnen zijn dat dit maximum reeds bereikt is (ruim) vóór het einde van de looptijd van de raamovereenkomst, waardoor de raamovereenkomst een (veel) kortere duur krijgt. Dit zal ontoelaatbare gevolgen hebben voor de continuïteit van een effectieve campagne-inzet en daarmee voor de personele (en operationele) gereedheid van Defensie.

Met deze raming wil de aanbestedende dienst een zo goed mogelijk beeld geven van de omvang van de opdracht. De gegadigde kan geen enkel recht ontlenen aan deze inschatting.

Let op: met het aangaan van een raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer voor de arbeidsmarktcommunicatie is Defensie voor de werving van nieuwe medewerkers afhankelijk van 1 leverancier. Om die reden zal in de gunningsfase van deze Europese aanbesteding worden gevraagd naar een plan van aanpak waaruit blijkt dat de opdrachtnemer de hierboven beschreven omvang van de opdracht uit kan voeren. Dit plan van aanpak zal onderdeel uitmaken van de gunningscriteria (hieraan zullen dus (kwaliteits)punten toegekend worden).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit / Gewichtung: 70
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De raamovereenkomst bevat 2 opties tot verlenging van één (1) jaar.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

N.v.t.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Terbeschikkingsverklaring derde.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Referentieformulier 3A,

— Referentieformulier 3B.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/10/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 09/01/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De aanbestedingsstukken met betrekking tot deze opdracht kunt u downloaden via TenderNed (www.tenderned.nl)

Indien u nog niet aangemeld bent als gebruiker van TenderNed, dan kunt u zich op deze site aanmelden, voordat u de aanbestedingsstukken gaat downloaden. U kunt deze opdracht vinden door te zoeken op: Ea0075 of arbeidsmarktcommunicatie Defensie.

De aanbestedingsprocedure wordt uitsluitend digitaal uitgevoerd via TenderNed (www.tenderned.nl)

Dit betekent dat inschrijvingen alleen via TenderNed mogelijk zijn. Hiervoor dient u geregistreerd te zijn bij TenderNed. Voor het registreren en inschrijven in TenderNed is eHerkenning verplicht. E-herkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst bij de overheid willen afnemen. Een eHerkenningsmiddel aanvragen duurt enkele werkdagen en kan via een van de erkende leveranciers van eHerkenning (kan ook via de website van TenderNed). Zie voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-voor-ondernemingen-0/eherkenning-en-tenderned

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Den Haag
Postanschrift: Prins Clauslaan 60
Ort: Den Haag
Postleitzahl: 2595 AJ
Land: Niederlande
E-Mail: info@rechtbankdenhaag.nl

Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019