Dienstleistungen - 428881-2019

12/09/2019    S176

Sverige-STRÖMSUND: Snöröjning

2019/S 176-428881

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Strömsunds kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2486
Postadress: Box 500
Ort: STRÖMSUND
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 833 24
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Hulkki
E-post: camilla.hulkki@stromsund.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.stromsund.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning

Referensnummer: 2019-003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Vinterväghållning av gator, vägar och fastigheter i Strömsunds kommun. Beställare är Strömsunds kommun och Strömsunds Hyresbostäder AB.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Vinterväghållning av gator, vägar och fastigheter i Strömsunds kommun. Beställare är Strömsunds kommun och Strömsunds Hyresbostäder AB.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-256383
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Swerock Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556081-3031
Postadress: Box 1281
Ort: ÄNGELHOLM
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 262 24
Land: Sverige
E-post: par.stenlund@swerock.se
Internetadress: http://www.swerock.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 13 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 13 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Reaxcer AB
Nationellt registreringsnummer: 556687-8855
Postadress: Box 63
Ort: ÖSTERSUND
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 831 21
Land: Sverige
E-post: andreas.eliasson@reaxcer.se
Internetadress: http://www.reaxcer.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 800 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 800 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ottossons åkeri i Strömsund AB
Nationellt registreringsnummer: 556441-3309
Postadress: Öhnvägen 220
Ort: Strömsund
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 833 92
Land: Sverige
E-post: lasse@ottossonsakeri.com
Internetadress: http://www.ottossonsakeri.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: MASKINRING Z EK FÖR
Nationellt registreringsnummer: 716462-0812
Postadress: Hagvägen 10 A
Ort: ÖSTERSUND
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 831 48
Land: Sverige
E-post: lena.kristoffersson@mrz.se
Internetadress: http://www.mrz.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Härnösand
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019