Dienstleistungen - 428884-2019

12/09/2019    S176

Sverige-Huddinge: Vägtransporter

2019/S 176-428884

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SRV återvinning AB
Nationellt registreringsnummer: 556053-7515
Postadress: SRV återvinning AB Björkholmsvägen 16
Ort: Huddinge
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 141 46
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Thor
E-post: peter.thor@srvatervinning.se
Telefon: +46 705330664

Internetadress(er):

Allmän adress: www.srvatervinning.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lastväxlartransporter från ÅVC:er till mottagningsanläggningar

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60100000 Vägtransporter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 26 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60100000 Vägtransporter
63111000 Containerhantering
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-289883
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Lastväxlartransporter från ÅVC:er till mottagningsanläggningar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/09/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Lotus Maskin & Transport AB
Nationellt registreringsnummer: 556539-5406
Postadress: segersbyvägen 3 b
Ort: Norsborg
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 145 63
Land: Sverige
E-post: kalkyl@lotusab.se

Internetadress: www.lotusab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 26 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 6 293 836.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 41
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001

Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019