Dienstleistungen - 429024-2022

05/08/2022    S150

Rumänien-Craiova: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2022/S 150-429024

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Nationale Identifikationsnummer: 4417150
Postanschrift: Strada: Calea Unirii, nr. 19
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200585
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CRISTIAN UNGUREANU
E-Mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Telefon: +40 251408200
Fax: +40 251408230
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjdolj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4417150.2022.31
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se solicită elaborarea următoarelor documentații/prestarea următoarelor servicii, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”:

- Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topo)

- Documentaţii pentru obţinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv studiu de impact asupra mediului (dacă este cazul)

- Studiu de fezabilitate

- Studiu de circulaţie în incintă

- Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienţă conform Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Documentaţie pentru avizul la securitatea la incendiu, avizul ISC

- Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC)

- POE

- Proiect tehnic de execuţie, inclusiv detalii de execuţie şi antemăsurători, proiectul de urmărire privind comportarea în timp a construcţiei

- Verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiect atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor

- Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări şi pe toată perioada de execuţie a investiţiei, până la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor

- Certificatul de performanţă energetică: necesar efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor

- Proiect tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor „as built” precum şi ridicare topo necesare efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor

- Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor

- Alte documentaţii, avize, acorduri (dacă este cazul).

Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorităţii contractante să fie transmis cu cel puţin 10 înainte (în a 11 zi) de data limită de depunere a ofertelor.

Valoarea estimata a serviciilor: 8.755.772,25 lei, fara TVA

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 680 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
71314300 Beratung im Bereich Energieeinsparung
71317100 Beratung im Bereich Brand- und Explosionsschutz und -überwachung
71335000 Technische Studien
71356100 Technische Überwachung
71356200 Technische Hilfe
71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung
79314000 Durchführbarkeitsstudie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411 Dolj
Hauptort der Ausführung:

Stadionul Tineretului Craiova

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului” conform Temei de proiectare si Anexei la tema de proiectare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Șef proiect – arhitect cu drept de semnatură O.A.R., cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B– maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații electrice - studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant structură de rezistență - studii superioare de lungă durată, profil construcții civile industriale și agricole sau echivalent, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/ reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B– maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații sanitare - studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire /interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații termice, ventilație și climatizare – studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Gewichtung: 12
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209967
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 82
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GETRIX
Nationale Identifikationsnummer: RO 5861672
Postanschrift: Strada Vasile Alecsandri, Nr. 15
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200676
Land: Rumänien
E-Mail: getrixcraiova@gmail.com
Telefon: +40 251418664
Fax: +40 351416002
Internet-Adresse: www.getrix.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: POPP & ASOCIATII
Nationale Identifikationsnummer: 14770662
Postanschrift: Strada Aleea Barajul Cucuteni , Nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032752
Land: Rumänien
E-Mail: office@p-a.ro
Telefon: +402 13178828
Fax: +402 13178830
Internet-Adresse: www.p-a.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Nationale Identifikationsnummer: RO 22626022
Postanschrift: Strada Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 42A, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021383
Land: Rumänien
E-Mail: office@mcgc.ro
Telefon: +40 729700814
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 755 772.25 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 680 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 31 710.00 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

S.C.WORLD SURVEY S.R.L - Întocmire studiu topografic cu viză tehnică OCPI şi ridicare topografică necesară efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor în procent de 0,37693661972%.

Prezintă ACORD DE SUBCONTRACTARE nr. 243/12.05.2022 încheiat între S.C.GETRIX SA şi S.C.WORLD SURVEY S.R.L

S.C.TRITEHNIC PROJECT CONSULTING S.R.L - Proiectarea instalaţiilor de gaze ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: DIRECTIA JURIDICA
Postanschrift: Calea Unirii, nr.19
Ort: Craiova
Postleitzahl: 200585
Land: Rumänien
E-Mail: cjdoljachizitii@yahoo.com
Telefon: +40 251408213
Fax: +40 251408213
Internet-Adresse: www.cjdolj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022